ក្រសួងទេសចរណ៍កំពុងរៀបចំផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗចំនួន ៦ នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងស្នាក់នៅបានយូរ។ឯកឧត្តមថោងខុនរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍បានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដែលមានក្រសួងទេសចរណ៍ដើម្បីដឹកនាំផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខេត្តដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់មួយចំនួនដើម្បីបង្កើនការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ។ ច្រើនទៀត។

លោកបានបន្ថែមទៀតថា“ ខេត្តមណ្ឌលគីរីគឺជាខេត្តដ៏ទាក់ទាញមួយដែលយើងនឹងបង្កើតតំបន់អេកូទេសចរណ៍និងជាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ផ្កានិងបន្លែសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យទេសចរណ៍របស់យើង។ ដោយសារតែយើងរីកចម្រើននៅទីនោះយើងល្អហើយយើងកំពុងទិញពីពួកគេដែលប្រហែល ២៥% លេចធ្លាយពីវិស័យទេសចរណ៍។ ដូច្នេះប្រសិនបើយើងអាចធ្វើបាននោះប្រាក់ចំណូលពីទេសចរណ៍នឹងមាននៅក្នុងស្រុកទាំងមូល។ ”

ទោះយ៉ាងណារាជធានីភ្នំពេញដែលជាបេះដូងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ជាគោលដៅទេសចរណ៍អន្តរជាតិមួយដ៏ទាក់ទាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ តំបន់ជុំវិញសំខាន់ៗមួយចំនួនក៏ត្រូវបានគ្រោងទុកសម្រាប់ជំនាញទេសចរណ៍នាពេលខាងមុខផងដែរ។យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរណ៍បានឱ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល ៧ ខែដើមឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ៣,៨៤ លាននាក់កើនឡើង ១១,១ ភាគរយបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *