កាលពី​ថ្ងៃទី​២០​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៩ ឃាត់​ជនជាតិ​ចិន​ចំនួន​៥​នាក់​រឿង​បង្ខាំង​មនុស្ស​ខុសច្បាប់​និង​ជំរិត​ទារប្រាក់​ស្ថិតនៅ​ចំណុច​សណ្ឋាគារ​ជី​ង​ហាយ​វ័ន​ ផ្លូវ​លេខ​១៣៩​ក្រុម​១៤​ភូមិ​២​សង្កាត់​វាលវង់​ខ​ណ្ខ​៧​មករា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​។ ​ជនជាតិ​ចិន​ចំនួន​៥​នាក់​ត្រូវ​បញ្ជូនទៅ​ការិយាល័យ​ស៊ើបអង្កេត និង​អនុវត្ត​នីតិវិធី ផែនការ​ងារ​អន្តោប្រវេសន៍​នៃ​ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជនជាតិ​ចិន​ទៅ​ង​៥​នាក់ មានឈ្មោះ​ដូចខាងក្រោម ​៖ ១.​ឈ្មោះ LY KANGJIE ភេទ​ប្រុស អាយុ​២៧​ឆ្នាំ ជនជាតិ​ចិន ចូលមក​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ចំនួន​៥​លើក លើកចុងក្រោយ​នៅ​ថ្ងៃទី​១.៦.២០១៩ តាម​ច្រក​អាកស​យានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ គោលបំណង​ទេសចរណ៍ (​គ្មាន​លិខិតឆ្លងដែន​ជាប់​នឹង​ខ្លួន​) (​ជនសង្ស័យ​)​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២.​ឈ្មោះ WU YOU ភេទ​ប្រុស អាយុ​២៥​ឆ្នាំ​ជនជាតិ​ចិន​ចូលមក​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ចំនួន​៣​លើក លើកចុងក្រោយ​នៅ​ថ្ងៃទី​១២.១០.២០១៩​តាម​ច្រក​អាកស​យានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ​គោលបំណង​ទេសចរណ៍​(​គ្មាន​លិខិតឆ្លងដែន​ជាប់​នឹង​ខ្លួន​)(​ជនសង្ស័យ​)​។​ ៣.​ឈ្មោះ​WANGJIAN​ភេទ​ប្រុស​អាយុ​២៩​ឆ្នាំ​ជនជាតិ​ចិន​ចូលមក​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​លើកដំបូង​ នៅ​ថ្ងៃទី​២៨.១០.២០១៩​តាម​ច្រក​អាកស​យានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ​គោលបំណង​ទេសចរណ៍​(​គ្មាន​លិខិតឆ្លងដែន​ជាប់​នឹង​ខ្លួន​) (​ជនសង្ស័យ​)​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤.​ឈ្មោះ CHEN JIAJIA ភេទ​ប្រុស អាយុ​២៧​ឆ្នាំ ជនជាតិ​ចិន កាន់​លិខិតឆ្លងដែន​លេខ​EE4904563​ចូលមក​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ចំនួន​០៣​លើក​លើកចុងក្រោយ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៦.១០.២០១៩​ តាម​ច្រក​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ​គោលបំណង​ទេសចរណ៍​(​ជនសង្ស័យ​)​។​

៥.​ឈ្មោះ HUANG BOLIN ភេទ​ប្រុស អាយុ​២០​ឆ្នាំ ជនជាតិ​ចិន ចូលមក​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ចំនួន​០៣​លើក លើកចុងក្រោយ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៣.១១.២០១៩ តាម​ច្រក​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ គោលបំណង​រក​ការងារ​ធ្វើ​(​គ្មាន​លិខិតឆ្លងដែន​ជាប់​នឹង​ខ្លួន​)(​ជនរងគ្រោះ​)​។​ កម្លាំង​ការិយាល័យ​កំពុងធ្វើការ​សាកសួរ និង​អនុវត្ត​នីតិវិធី​បន្ត​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ អរិយធម៌

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *