អូដ្ឋប្រហែល​ ១០០០០ ក្បាល​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការបា ញ់​ ស ម្លា ប់​នៅតំបន់​ដែលកំពុង​រ ង គ្រោះ​ដោយគ្រោះ ​រាំ ង​ស្ងួត​នៅ​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី​ ​​បន្ទាប់ពី​មាន​ការ​ត្អូញ​ត្អែរ​ថាសត្វនេះ​ផឹកទឹកច្រើននិងកំពុងប ង្ក​​ទុរភិក្សដល់អ្នកស្រុក​ដែលកំពុងគ្មាន​ទឹក​ប្រើប្រាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ត្រីជនជាតិដើមនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល​ភាគពាយព្យនៃរដ្ឋ South Australia បានអនុម័តការ​ ស ម្លា ប់​ នេះ ដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃពុធហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានរយៈពេល ៥ ថ្ងៃ។

​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុងតំបន់​គឺ Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara ​ហៅកាត់ APY បាន​និយាយ​នៅក្នុង​កំណត់​ហេតុ​មួយ​ដែលត្រូវបានបង្ហោះ​លើហ្វេស​ប៊ុក​ថា ​“ក្រុមសត្វអូដ្ឋ​និងសត្វព្រៃ​ដទៃទៀត​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុង​និង​ជុំវិញ​សហគមន៍​កំពុងតែ​ដាក់សម្ពាធ​លើសហគមន៍​ជនជាតិ​ដើមភាគ​តិចដាច់​ស្រយាល​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​ពេលពួកគេ​ស្វែង​រកទឹក​”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Marita Baker​ ​ដែល​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ APY ​បានប្រាប់​កាសែត​អូស្ត្រាលី​ថា​សហគមន៍​របស់នាងត្រូវ​បានគ្រប់​ដណ្តប់​ដោយសត្វ​អូដ្ឋ​ជាច្រើន​ក្បាល​កំពុង​ស្វែងរក​ទឹកផឹក​។​ ​នាងបាន​បន្តប្រាប់កាសែតទៀតថា ​“​យើង​បាន​ជាប់ គាំង​ក្នុងសភាពក្តៅ​​និង​អារម្មណ៍មិន​ស្រួល​ទាល់​តែ​សោះ​​ពីព្រោះសត្វ​អូដ្ឋទាំងនោះបានចូលមក​ហើយ​គោះទ្វាររបង ហើយចូលទៅខាង​ក្នុង​ផ្ទះនិងព្យាយាម​ចូល​ទៅក្នុង​រ ក ទឹក និង​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​”​។ ដោយ​សារ​តែ​ប្រទេសនេះ​បានរ ង​នៅគ្រោះ​រាំ ងស្ងួត​ កម្ដៅកើន​ឡើងឥត​ឈប់ទើប​ធ្វើឲ្យសត្វ​ទាំងនោះ​មិនអាចទ្រាំទ្របាន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​តំបន់ APY ស្ថិតនៅ​ក្នុងតំបន់​ដាច់ស្រយាល​មួយនៅ​ភាគខាងត្បូង​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី​ហើយ​មាន​ប្រជាជនតិច​ណាស់​ដែលរស់​នៅទីនោះ​ ​ប្រមាណជា​ ២៣០០ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែលរស់​នៅក្នុង​តំបន់​នេះ​ដែលមាន​ទំហំប៉ុន​រដ្ឋ​ Kentucky​ សហរដ្ឋអាមេរិក​។ ​គេប៉ាន់ប្រមាណ​ថាមាន​សត្វរាប់​រយលានក្បាល​ត្រូវបានស ម្លា ប់​ ដោយ ​គ្រាប់​បែក។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លើងឆេះ​ព្រៃនៅ​​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី​ ​កំពុងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើង ៗ និង​កាន់តែ​បំផ្លិចបំផ្លាញ​នា​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជា​បញ្ហាមួយដែល​កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅ​ៗ ​ដោយសារ​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​។ ហើយ​សត្វបាន​ប្រឈម​មុខយ៉ាងខ្លាំងនៅ​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី​នៃ​អត្រាបាត់បង់ប្រ​ភេទ​សត្វខ្ពស់បំផុត​នៃតំបន់​ណា​មួយក្នុង​ពិភពលោក​ ​ហើយ​អ្នកស្រាវជ្រាវ​បារម្ភថា​អត្រា​នេះអាច​កើន​ឡើងនៅពេល​គ្រោះមហន្តរាយ​ភ្លើង​ឆេះ​នៅតែបន្ត៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ កម្ពុជាថ្មី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *