ក្មេងស្រីចំនួន២នាក់ស្ថិតក្នុងសំលៀកបំពាក់សិស្សសាលា ត្រូវជនមិនស្គាល់ អត្តស ញ្ញាណ ជិះរថ យន្តនាំចេញពីសា លានៅពេលចេញលេង ហើយដោះយ កគ្រឿងអ លង្ការ អស់ រួចក៏ទម្លា ក់ក្មេងទាំ ង២នាក់នេះចោលនៅតាមផ្លូវ ប ង្កឱ្យមា នការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងកាលពីវេលាម៉ោង១០ និង១ ០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅចំណុចសា លាបឋមសិក្សាស្គន់ ក្នុងខណៈ ដែល សិស្សចេញលេង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្មេងស្រីជាសិស្សសាលារ ង គ្រោះ ទាំង២នាក់ រួមមាន ទី១-ឈ្មោះសល់ ម៉ីល័ង ជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី១ឈ និងទី២-ឈ្មោះស្រីម៉ៅ ជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី១គ។

តាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ច បានឱ្យដឹងថា នៅមុនពេលកើតហេតុ ជាពេលដែលក្មេងៗជាសិស្សសាលា ដល់ម៉ោងចេញលេង ក្នុងនោះក្មេងស្រីទាំង២នាក់ខាងលើបាននាំគ្នាដើរចេញទៅខាងក្រៅរបងសាលារៀន ស្រាប់តែរំពេចនោះក៏លេចមុខជ ន មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណលួ ងលោ មនាំ ក្មេងស្រីទាំង២នាក់ទៅទិញនំ ហូប ហើយក៏ល្បួ ងដោះ យក គ្រឿងអលង្ការកង ដៃឈុតរ បស់ក្មេងស្រីរ ង គ្រោះ ទៅ បាត់អស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមក ជនមិនស្គាល់ មុខខាងលើក៏យកកុមារីរ ង គ្រោះ ទាំងពីរមក ចោលនៅផ្សារព្រៃទទឹង ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។ នៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋឃើញ និងសួរនាំ រួច យកទៅផ្ញើអធិកា រស្រុកព្រៃឈរតែម្តង ដើម្បីស្រាវជ្រាវរកសា ច់ញាតិ មកទទួល។បច្ចុប្បន្ន ជំនាញន របាលស្រុកព្រៃឈរ និងនគរបាលស្រុកជើងព្រៃ បានសហ ការគ្នាស្រាវជ្រាវរ កអា ណាព្យាបាល សិស្សទាំង២មកទទួល យកវិញហើយ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ នគរធំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *