នារីវ័យក្មេងម្នាក់ សង្ស័​ យទើបចេញពីក្លឹប ជិះម៉ូតជាមួយសង្សារ បានធ្លា ក់ពីលើម៉ូតូ ត្រូវបានរថយន្តបើក បុក ប៉ើងជាង១០ម៉ែត្រ បែ ក ក្បាល ស្លា ប់ភ្លាមៗនៅកន្លែង រថយន្តបើក គេចទៅ បាត់ បន្សល់បំ បែ កសន្ទះជ័រ គម្របធុ ងទឹក រថយន្តព្រុស នៅកន្លែងកើត ហេតុ កាលពីវេលាម៉ោង ៤និង១៤នាទីព្រឹកថ្ងៃទី៣១ខែ មករា ឆ្នាំ២០២០ នៅាមផ្លូវជាតិ លេខ៣ មុខបុរីសងថ្មី ភូមិព្រៃកី ខ សង្កាត់ពងទឹក ខណ្ឌដង្កោ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីរងគ្រោះ មិនស្គាល់ អត្តសញ្ញាណ មានវ័យប្រមា ណ១៨ឆ្នាំ ពាក់អាវ សា ច់សារ៉ូ ផ្កាលឿង ស្លៀកខោ ខូ វ បយ ខៀវ ជើងខ្លី កាបូបខ្មៅមួយ មាន សុទ្ធតែ ក្រេម ម្សៅ ។ នៅកន្លែងកើតហេតុ បន្សល់ទុ កតែបំ ណែក សន្ទះជ័រ ការពា រធុងទឹក ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការស្រាវជ្រាវ របស់ សមត្ថកិច្ច និងផ្អែក លើកា មេរ៉ា សុវត្តិភាព នៅកន្លែងកើ តហេតុ ឃើញថាហេតុ ការណ៍ខា ងលើ កើតឡើងនៅវេលាម៉ោងនិង១ ៤នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២ ០នេះ ហើយមុនកើ តហេតុ នា រីរ ង គ្រោះ ជិះ ម៉ូតូ គ្នា២នាក់ មនុស្សប្រុស ជាអ្នកឌុប ធ្វើដំ ណើ រពីជើ ងទៅត្បូង ដល់ចំណុច ខាងលើ នារីរ ង គ្រោះ បា នធ្លាក់ពី លើម៉ូ តូ ស្រប ពេលដែលរថយន្ត បើកពីត្បូងទៅជើ ងមកដ ល់កិ នបន្ថែម បណ្តា លឲ្យស្លា ប់តែម្តង ហើយបើ ករត់ គេច ទៅបាត់ រីឯម៉ូតូ ក្រោយ ពីធ្លាក់នារីរ ងគ្រោះ ហើយ ក៏មិន បានឈ ប់ដែរ បន្តដំណើ រទៅ បាត់ ។

សា កស ពក្រោយពីស មត្ថកិច្ចជំនាញ ពិនិត្យរួច ដឹកយ កទៅ តំកល់ ទុកនៅ វត្តឫស្សីសាញ់ បន្តស្រាវជ្រាវរក សា ច់ញាតិ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ bbn

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed