គួរឲ្យអនិច្ចា និងសង្វេគពន់ពេក ដែលកុមារីអាយុ៤ឆ្នាំម្នាក់ រស់នៅកំព្រាតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានឪពុកម្តាយឬបងប្អូនរស់នៅជាមួយ ដោយសារអ្នកទាំងនោះបានបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់អស់ទៅ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពអ្នកភូមិ តំណាក់ត្របែក ឃុំស្វាយទងខាងត្បូង ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថា កុមារីអភ័ព្វរូបនេះ រស់នៅភូមិ ឃុំ ខាងលើ ត្រូវរស់នៅដោយកំព្រាទាំងឪពុកទាំងម្តាយ ខណៈដែលម្តាយស្លា ប់ចោល ជាងមួយឆ្នាំមកហើយ លុះមកដល់ថ្ងៃទី៨ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០ ឪពុកក៏ស្លា ប់ចោលទៀត ដោយសា រតែស្ថាន ភាពគ្រួសារក្រីក្រគ្មាន លទ្ធភាពមើ លជំងឺ រ៉ាំរ៉ៃ ទុកឲ្យកុ មារីដែលមិនទាន់មានស្មារតីរឹងប៉ឹងរស់នៅកំព្រាឯកោគ្មានលំ នឹង និងគ្មានបងប្អូនប ង្កើតណាម្នាក់រស់នៅជា មួយឡើយ (កូនទោល) ខណៈដែលគ្រួសារនេះមា នផ្ទះសម្បែងនិ ងដីភូមិមួ យតូ ចប៉ុណ្ណោះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកភូមិបានឲ្យដឹង ទៀតថា សពឪពុករបស់ ក្មេងស្រីតូចនេះមិន បានគេធ្វើបុណ្យពេ ញលេញ នោះទេ គឺបា នត្រឹមអ្នក ភូមិជួយបូជា បង្គ្រ ប់កិច្ចដោយយកធា តុទុកនៅវត្តតែ ប៉ុណ្ណោះ។ ពេលនេះក្មេងស្រីតូចកំ ពុងតែរស់នៅ ដោយខ្វះភា ពកក់ក្តៅ គឺគ្មានទាំងម្តាយ គ្មានទាំង ឪពុកគ្មានទាំងបងប្អូន ត្រូវវការ សប្បុរសជនជួ យនាងផង បើពុំដូច្នេះទេនាង តូចគួរអោ យអាណិតខ្លោចចិត្តនេះនឹងត្រូវអាជ្ញាធរមូល ដ្ឋានយក ទៅដាក់នៅមណ្ឌល កុមារកំព្រាហើយ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ នគរវត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed