បុរសម្នាក់ត្រូវអ្នកជិតខា​ងម្នាក់ប្រាប់ឲ្យបន្ថយសំ ឡេង បាសបន្តិច ប៉ុន្តែបុរសរូបនោះយល់ព្រម បន្ថយ បាន សំឡេងបា នតែមួយភ្លែត ក៏បើ កសំឡេងវិញខ្លាំង ជា ងមុន ដោយទ្រាំមិន បា ននឹ ងទង្វើបែបនេះ អ្នកជិត ខាងរូបនេះ ក៏បានទា ញចបជីក វា យ ជ ន រ ងគ្រោះ បណ្តាល ឲ្យរង របួ ស ធ្ងន់ ហើយជ នស ង្ស័ យបា នរត់ គេ ចខ្លួនបា នតែ២ថ្ងៃ ក៏ត្រូវ សមត្ថកិច្ចចាប់ឃា ត់ខ្លួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុការណ៍ហិ ង្សានេះបា នកើតឡើងកាលពី វេលាថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅចំណុ ចផ្ទះជ ន រ ង គ្រោះ ស្ថិតចំណុច​ភូមិ​ទី​៣​ សង្កាត់ ​ខ្សា​ម ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ជ ន ស ង្ស័ យ មានឈ្មោះ ចាន់​ ផល្លា អាយុ​៣២​ឆ្នាំ រស់នៅក្នុង​ភូមិ​ទី​៣ សង្កាត់​ខ្សា​ម។ ចំណែក​ជ ន រ ង គ្រោះ​ មាន ឈ្មោះ ឌី អាយុ​៦៤​ឆ្នាំ រស់នៅភូមិ-ឃុំជាមួយជ ន ស ង្ស័ យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ចបាន បន្តថា កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេ លាម៉ោងជាង១២ថ្ងៃត្រង់ ផ្ទះ ជ ន រ ង គ្រោះបា នជួ បជុំគ្នាផឹកស៊ី ចាក់បាស់ រាំខ្លាំ ងៗលេ ង ក ម្សាន្ត ពេល នោះ ជ ន ស ង្ស័ យដែល មានផ្ទះក្បែរគ្នា ក៏បានមកប្រាប់ ជ ន រ ង គ្រោះ កុំឲ្យបើក បាស់ឮខ្លាំង ពេក ព្រោះរំខា នកា រដេ កពួនរ ប ស់ខ្លួន ភ្លាមនោះ ជ ន រ ង គ្រោះ ក៏បានបន្ថ យសំ ឡេង បន្តិច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ចបន្ថែមថា ប្រហែល ជាមិនសូវ ស ប្បាយព្រោះ សំឡេងបា ស់តិច ពេ ក ជ ន រ ង គ្រោះក៏បានបើក ខ្លាំង លើ សដើម ដោយទ្រាំមិន បាននឹង ង្វើផ្គើនបែបនេះ ជ ន ស ង្ស័ យ​ក៏បាន​កា ន់​ចប ​ជីក​ដើ រសំដៅ​ទៅ​វា យ​​ជ ន រ ង គ្រោះ បណ្តាល ​ឲ្យ​បែកក្បាល និង​រ បួ ស ​ដៃ ហើយ​ក៏ បាន គេ ចខ្លួន​ពី ​ផ្ទះ​ បាត់ទៅ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយកើតហេតុ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះ ដល់កន្លែងកើតហេតុ ហើយបានដឹ កបញ្ជូនជ ន រ ង គ្រោះទៅកា ន់មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ ហើយក៏បា នស្រាវជ្រាវដេញចា ប់ជ ន ស ង្ស័ យ។ លុះនៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ជ ន ស ង្ស័ យ​ក៏​ត្រឡប់​ មកផ្ទះ​វិញ ក៏​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​​ចាប់​ឃា ត់ខ្លួន​បញ្ជូនមក​ស្នងកា រ​នគរ បាល​ខេត្តតែម្តង។បច្ចុប្បន្ន ជ ន ស ង្ស័ យ​ត្រូវបាន កម្លាំងសមត្ថកិច្ច​បញ្ជូន​ទៅកាន់​តុលាការ​ខេត្ត​បន្តនីតិវិធីតាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ នគរធំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *