អាជ្ញាធរឥណ្ឌូណេស៊ី បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថា ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីបានចាប់ ឃុំខ្លួនទូកនេសាទវៀតណាមខុសច្បាប់ចូលដែ នទឹករបស់ខ្លួន ស្របពេល ដែលប្រទេសទាំ ងពីរ កំពុងមានជ ម្លោះ ការទូតជា មួយគ្នាកាលពី ដើមឆ្នាំនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៥ មីនា ២០២០ ក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រឥណ្ឌូណេស៊ី បានឲ្យដឹងថា ទូកនេសាទវៀតណាមខុសច្បាប់ចំនួន៥ គ្រឿងមានផ្ទុកមនុស្ស៦៨នាក់ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី ១ មីនា ២០២០ ក្បែរកោះឥណ្ឌូណេស៊ី Natuna ជាប់ព្រំដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលទីក្រុងប៉េកាំងតែងតែអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់ខ្លួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥណ្ឌូណេស៊ី ធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ឆ្មាំសមុទ្រវៀតណាមបុកពន្លិចទូករបស់ខ្លួនមួយគ្រឿង ដែលព្យាយាមស្ទាក់ចាប់ទូកនេសាទវៀតណាមខុសច្បាប់។ នៅភាគខាងត្បូងបំផុតដែលលាតសន្ធឹងទៅដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូង ជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ខ្លួន។ កាលពីខែមករា ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី បានដាក់ពង្រាយ យន្តហោះចម្បាំង និងនាវាចម្បាំង ល្បាត នៅកោះNatuna ដែលតែងតែមានជម្លោះជាមួយចិន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *