ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុ​ជា បាន​ប្រកាស​ថា កម្ពុជា បាន​រក​ឃើញ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ចំនួន​១២​ករណី​ទៀត ជា​បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរឥស្លាម ដែល​វិលត្រឡប់​ មកពី​ចូលរួម​ពិធី​សាសនា ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី និង​បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរ ​០១​នាក់ ត្រឡប់​ម កពី​ប្រទេស​ថៃ ធ្វើ​ឲ្យ​ចំនួន ​អ្នក​ផ្ទុក​ជំងឺ​នេះ​ នៅ​កម្ពុជា​កើន ​ឡើង​រហូត ដល់​២៤ ​ករណី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេចក្ដី​ជូន​ព័ត៌មាន​ដដែល ​បញ្ជាក់​ថា ​​ ក្នុងចំណោម​១២​ករណី​នេះ រួម​មាន៖ ​នៅ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ មាន​២​ករណី ​លើ​បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរឥស្លាមម្នាក់ នៅ​ទីក្រុង​សិរីសោភ័ណ និង​បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ម្នាក់ មកពី​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ភូមិ​ព្រៃ​ឫស្សី ក្រុង​សិរីសោភ័ណ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ភ្នំពេញ​ចំនួន​២​ករណី លើ​បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរឥស្លាម​២​នាក់​( អាយុ​៦៣​ឆ្នាំ​ម្នាក់ និង​អាយុ​៦៤​ឆ្នាំ​ម្នាក់​) នៅ​ព្រែកប្រា ហើយ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​នៅ​ព្យាបាល​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្ យ​មិត្តភាព​ខ្មែរ​សូវៀត។នៅ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​២​ករណី លើ​បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរឥស្លាម​២​នាក់​(​អាយុ​៧៥​ឆ្នាំ​ម្នាក់ និង​អាយុ​២៨​ឆ្នាំ​ម្នាក់)។នៅ​បាត់ដំបង​៤​ករណី លើ​បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរឥស្លាម​៤​នាក់​(​អាយុ​៣៨​ឆ្នាំ​ដល់​៣៥​ឆ្នាំ​) ត្រូវបាន​ដាក់​ឲ្យ​ព្យាបាល​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​ខេត្តបាត់ដំបង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​កំពត​១​ករណី (​អាយុ​៣០​ឆ្នាំ​) ត្រូវបាន​ដាក់​ឲ្យ​នៅ​ព្យាបាល​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​ខេត្ត​កែប ដោយសារ​គាត់​ជា​អ្នកប កប្រែ​ឲ្យ​ម៉ាឡេស៊ី​ធ្វើការ​នៅ​កែប​។នៅ​ត្បូងឃ្មុំ​១​ករណី​លើ​បុរស​ខ្មែរឥស្លាម អាយុ​៦១​ឆ្នាំ ត្រូវដាក់​ឲ្យ​ព្យាបាល​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​ខេត្ត​នៅពញាក្រែក​។​
ក្រសួងសុខាភិបាល​​បញ្ជាក់​ថា បុរស​ជនជាតិ​ឥស្លាម​ទាំង​១១​នាក់ ​ខាងលើ ជា​អ្នក​ក្នុងចំណោម អ្នក​ដែល​បាន​វិលត្រឡប់​មកពី​ធ្វើការ​ចូលរួម​ពិធី​សាសនា​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ចំនួន​៧៩​នាក់​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed