លោកស្រី Li Ailan ប្រធាន​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បាន​បញ្ជាក់ថា កម្ពុជា គ្រប់គ្រង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន​១០០​ករណី​ដំបូង ទទួលបាន​ភាពល្អប្រសើ​រ ដោយ​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​ផ្នែក​ផ្តល់​សេវា​ក្នុង​ការ​ព្យាបាល​នៅតាម​ម​នី្ទ​រ​ពេទ្យ​នានា​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការ​ថ្លែង​របស់​លោកស្រី បែបនេះ ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្តីពី​បច្ចុប្បន្នភាព ជំងឺ​កូ​វី​១៩ ក្នុង​គោលបំណង​បង្ហាញ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​អំពី​ស្ថានភាព និង​បច្ចុប្បន្នភាព​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ និង​រាយការណ៍​ពី​ការ​រាតត្បាត និង​អន្តរាគមន៍​ឆ្លើយតប និង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ពី​វិធានការណ៍​ទប់ ស្កា ត់ នៃ​ការ​ផ្ទុះឡើង នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ និង​បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ​, នាទី​សី្ត​ការ​ក្រសួង ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៣ មេសា ២០២០​នេះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​លោកស្រី បន្តថា ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​នេះ គឺជា​ជំងឺ​ដ៏​កា ច​សា  ហាវ លឿន ហើយ​ជា​ករណី​ថ្មី​សម្រាប់​ពិភពលោក ក៏ដូចជា​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ប៉ុន្តែ ​ទោះជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ យើង​ត្រូវតែ​គិត​អំពី​មេរោគ​ប្រភេទ​ថ្មី​ទៀត ដែល​អាច​មាន​បន្តបន្ទាប់​។ ហើយ​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង ធ្លាប់មាន​បទពិសោធន៍​ទាក់ទង នឹង​ជំងឺឆ្លង​នេះដែរ បើទោះជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ យើង​ត្រូវ​រួមគ្នា​ទប់ទល់​នឹង​មេរោគ​ថ្មី​ដែល​អាច​កើតមាន​ឡើងជា​បន្តបន្ទាប់​ខាងមុខ​ទៀត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ទន្ទឹមគ្នា​នោះ​ដែរ​ ឯកឧត្តម សាស្ត្រាចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋ​ម​ន្រី្ត​ក្រសួងសុខាភិបាល បានលើកឡើង​ដែរ​ថា បច្ចុប្បន្ន​នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល មាន​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ជួរ​ប្រមុខ​ចំនួន​៦៧០​នាក់ ដើម្បី​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ ផ្ទុក​កូ​វីដ​១៩ ហើយ​ក្រសួង​ក៏​កំពុង​បណ្ដុះបណ្ដាល​គ្រូពេទ្យ​បន្តទៀត សម្រាប់​ឆ្លើយតប​ក្នុងករណី​បន្ទាន់​ណាមួយ​។ ចំពោះ​ឧបករណ៍ បរិក្ខារ​ពេទ្យ យើង​បាន​ត្រៀម​រួចជាស្រេច ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​ក្រុមគ្រូពេទ្យ សម្រាប់​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង​រាជរដ្ឋាភិបាល​ដែលមាន​សម្តេច​តេ​ជោ ជា​ប្រមុខ បាន​ត្រៀមលក្ខណៈ​រួចជាស្រេច មិន​ឲ្យ​ករណី​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ បន្ត​កើតមាន​លើ​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​នោះទេ​។​

​ទន្ទឹមនឹង​នោះ លោកស្រី Laurence Baril (​ឡូ​រ៉ង់ បារី​ល​)​នាយក​វិទ្យាស្ថាន​ប៉ាស្ទ័រ​កម្ពុជា បានបញ្ជាក់​ផងដែរ​ថា វិទ្យាស្ថាន​ប៉ាស្ទ័រ​កម្ពុជា កំពុង​សហការ​ជាមួយ​ក្រសួងសុខាភិបាល និង​អង្គការ​WHO ដើម្បី​ទំនាក់ទំនង​គ្នា ដើម្បី​តាមដាន​សុខភាព​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេស​គឺ​គោរព​តាម​អនុសាសន៍​របស់​អង្គការ​WHO និង​ក្រសួងសុខាភិបាល ដែល​បាន​ដើរតួនាទី​សំខាន់​នៅក្នុង​ការអនុវត្តន៍ និង​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង និង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​នេះ​។ជាក់ស្តែង​អ្វីដែល​យើង​ធ្វើ គឺ​តាមដាន​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ស្វែងរក​នូវ​រោគសញ្ញា ប្រមូល​នៅ​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់ សម្រាប់​ផ្សំផ្គុំ​ដាក់ចេញ​ជា​របាយការណ៍​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *