ម្ចាស់ហាង គុយទាវ អង្គរជុំសាខាទួ លគោក រាជធានីភ្នំពេញ បាន ដាក់ ពាក្យប្តឹងប្រធាន ការិយា ល័យប្រឆាំង ភេរវ កម្ម នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ឈ្មោះ ថ្លាង ភិនរ៉ា បន្ទាប់ពីមន្ត្រីនគរ បាលរូបនេះបានដ ក កាំភ្លើង គំ រា ម បា ញ់ ស ម្លា ប់ លោក និងភរិយា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងនៅវេលា ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ នេះបើយោង តាមពាក្យបណ្ដឹងដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅ យប់ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ ន រ ង គ្រោះឈ្មោះ ជុយ សុខហេង ភេទប្រុស អាយុ ៥៣ឆ្នាំ ទីលំនៅសព្វថ្ងៃផ្ទះ លេខ៩១ ផ្លូវ៥៩២ សង្កាត់បឹង កក់២ ខណ្ឌទួល គោក រាជធានីភ្នំពេញ ជាម្ចាស់ហាង គុយទាវអង្គរ ជុំសាខា ទួលគោក បានប្ដឹងលោក ថ្លាង ភិនរ៉ា ជាមន្ត្រីនគរបាល ឋាន:ជាប្រធានការិយាល័យ ប្រឆាំងភេ រវកម្ម នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ទៅកាន់ ស្ថាប័នចំនួន៣​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី១៖ ប្តឹងទៅ កាន់ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងម ហាផ្ទៃ។ទី២៖ ប្តឹងទៅ អយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ។ទី៣៖ ប្តឹងទៅ កាន់គណៈមេ ធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្ដឹងនេះបា នធ្វើឡើងបន្ទាប់ ពីមន្ត្រីនគរបាលខា ងលើ បានជេរ ប្រមាថ និងគំ រា ម បា ញ់ស ម្លា ប់ជ ន រ ង គ្រោះ និងភរិយា ដោយដកកាំ ភ្លើ ងពី ចង្កេះ អាមេ បញ្ចូល គ្រា ប់តម្រង់ ទៅលើជ ន រ ង គ្រោះ និងភរិយា ដែលកំពុង ហូបអាហារ ថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងហា គុយទាវ អង្គរជុំ សាខា ទួល គោកផ្ទាល់តែម្ដង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ជុយ សុខ ហេង បានរៀបរាប់ នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងថា នៅថ្ងៃកើតហេតុ ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា វេលា ម៉ោងប្រមាណ ១២ថ្ងៃត្រង់ លោកបានរៀបចំការហូបចុក ជុំជា មួយមិត្តភក្តិប្រមាណ៨ នាក់ជា លក្ខណៈមិត្តភាព នៅទីតាំងហា ងគុយ ទាវរបស់ខ្លួន ព្រោះមិនមានការបើក លក់ នោះទេ ជាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក សុខហេង រៀប រាប់ទៀតថា លុះការហូបចុក បានមួយសន្ទុះ ក៏លោក ថ្លាង ភិនរ៉ា ដើរចូល កន្លែងហូប ចុករប ស់លោកដោយមិនមានការអញ្ជើញ នោះ ឡើយ តែដោយ សារធ្លាប់ ស្គាល់គ្នា ទើ បអ្នករួ មតុអនុញ្ញាត ឱ្យលោក ថ្លាង ភិនរ៉ា រួម តុតែម្តង។

លោក សុខហេង បន្តថា ការហូប ចុកបា នបន្តរហូត ដល់ម៉ោងប្រមាណ ២រសៀល មិត្តភក្តិមួ យចំនួ នបានត្រឡប់ ទៅផ្ទះអស់ នៅសល់មនុស្សប្រមាណ តែ ៥នាក់ប៉ុណ្ណោះ រួមមានរូ បលោក និងភរិយា ផង អង្គុយហូប ចុកមួយ តុរួមគ្នា។ ពេល នោះលោក ថ្លាង ភិនរ៉ា ដែល មាន អា កា រៈស្រវឹ ងស្រា ផងនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏បានចាប់ ផ្តើមប្រើពាក្យសម្តីព្រ មា នពីការ បិទហាង ឬដាក់ នគរបាលចាំត្រួតពិនិត្យជាតិ អាល់កុ លនៅ មុខហា ង គុយទា វជាដើ ម។ មិនត្រឹម តែប៉ុណ្ណោះ លោក ថ្លាង ភិនរ៉ា ថែមទាំ ងបាន អួ តអាងថា ខ្លួន អាចទូរស័ព្ទទៅនា យឧត្តមសេនីយ៍ ស ថេត ស្នងការនគរបាល រាជធានីភ្នំពេញ ឱ្យបិទ ហាងគុយ ទាវ អង្គរជុំពេល ណាក៏បានថែម ទៀតផង។

នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹង លោក សុខហេង បានរៀបរាប់ថា ក្រោយ មានការ លើកឡើងបែបនេះ លោកក៏បាន តមា ត់ទៅវិញថា ហាងរបស់លោក លក់គុយទាវ កាហ្វេ មិនបា នលក់គ្រឿ ងញៀ នអី នោះទេ ហេតុអ្វីក៏ចង់ បិទហា ងរបស់ លោក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមការរៀបរាប់រ បស់លោក សុខ ហេង ក្រោយពីប៉ះ សម្តីគ្នា បែបនេះ លោក ថ្លាង ភិនរ៉ា ប្រធានការិ យាល័យ ប្រឆាំង ភេរវកម្មក្រសួង ម ហាផ្ទៃ បានដ ក កាំ ភ្លើ ង ពីច ង្កេះរួ ចអា មេ បញ្ចូល គ្រា ប់ភ្ជ ង់ទៅលើ រូបលោក និងភរិយា។ លោក សុខហេង បានបន្តថា មិន ត្រឹមតែ បាន ដ ក កាំ ភ្លើ ង មកភ្ជង់នោះ ទេ លោក ភិនរ៉ា បានប្ រើស ម្តីធ្ង ន់ៗគំ រាម ស ម្លា ប់រូប លោក និងភរិយាថែម ទៀត ផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងពាក្យបណ្ដឹង ដដែល នេះជ នរ ង គ្រោះបាន ទាម ទា រសំ ណ ងជំងឺចិត្ត ១០ម៉ឺនដុល្លារអា មេរិក និងបាន ស្នើសូមឲ្យច្បាប់ផ្តន្ទាទោសលើមន្ត្រី នគរបាល នោះធ្ង  ន់ ធ្ងរ ជាទីបំផុ ត មិនអា ចលើ កលែ ងបាន៕សូមមើលវិដេអូមន្រ្តីនគរបាលដ កកាំភ្លើងគំ រា ម បា ញ់ និង អាន ពាក្យ បណ្ដឹងខាងក្រោម៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed