ជ ន ស ង្ស័ យ ជា ឃា ត ក បា ញ់ មនុស្ស ស ម្លា ប់ ឆៅៗ នៅទួល គោក ត្រូវបាន ប្រភពខ្លះ នៅព្រឹកថ្ងៃ ទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បង្ហើបថា ៖ ជ ន ស ង្ស័ យ រូបនេះ មាន ឈ្មោះ លី ថារិយ អតីត ភាព ជា មន្ត្រីនគរបាល ខណ្ឌដូន ពេញ។ ក្រោយ មក ព្រោះការប្រព្រឹត្តខុស នឹងវិន័យ ក៏ត្រូវបាន ដក មក បញ្ឈរ ជើង នៅស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល រាជធានី ភ្នំពេញ វិញ។ អូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្លាំងសមត្ថកិច្ច កំពុង បើកប្រតិបត្តិ ការ ស្រាវជ្រាវ និងឈាន ទៅស្វែង រកចាប់ ឃា ត់ ខ្លួនជ ន ស ង្ស័ យ ចិត្ត គ្មាន ក្តីមេត្តារូបនេះ ផង ដែរ ខណៈ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណជ ន ស ង្ស័ យ បាន ហើយ នោះ។ សូម បញ្ជាក់ ថា៖ នៅវេលា ម៉ោង ជា ង ១០យប់ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ជ  ន រ ង គ្រោះ ជាបុរស ម្នាក់ មុខរបរ ជា ជាង កាត់សក់ ត្រូវបាន អ្នកជិត ខាង បា ញ់ មួ យ គ្រា ប់ បណ្តាល ឱ្យស្លា ប់ ភ្លាមៗ នៅមុខ ផ្ទះរប ស់ខ្លួន ស្ថិតនៅ ចំ ហៀង សាលា រៀន ទួល គោក ក្នុង ស ង្កាត់ បឹង កក់ទី២ ខណ្ឌទួល គោក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ កើតហេតុ ជ ន រ ង គ្រោះ ស្លា ប់ក្នុង ថ្លុក ឈា ម ស្ត្រីជា ប្រពន្ធរបស់ ជ ន រ ង គ្រោះ បានប្រាប់ អ្នកសារព័ត៌ មាន ឱ្យដឹងថា ៖ មុនពេលកើត ហេតុ ស្វាមី របស់ខ្លួនបាន អង្គុយ ផឹ ក សុី ជាមួយ មិត្ត ភក្តិ នៅមុខផ្ទះ។ រហូត ដល់ ម៉ោង ជាង ១០យប់ក៏រៀបចំ នឹង ចូល ផ្ទះ ស្រាប់ តែឮ សំឡេង ប្រតា យ ប្រតប់ ឈ្លោះ គ្នាជា មួយ នឹងបុរសម្នាក់ ដែល ស្គាល់ថា ជា អ្នកជិតខាង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីភរិយា ជន រ ង គ្រោះ បន្តថា ក្រោយ មាន ការប្រតា យ ប្រតប់ គ្នា មួយ សន្ទុះ ក្រោយ មកជន ដៃ ដល់ បាន ដ ក កាំ ភ្លើ ង ពីច ង្កេះ បា ញ់ លើ ស្វាមី របស់ ខ្លួន បណ្ដាល ឲ្យ ស្លា ប់តែ ម្តង។ ក្រោយធ្ វើស កម្ម ភា ពបា ញ់ ប្រ ហារ ហើយ ជ ន ដៃ ដល់បាន រត់ គេចខ្លួន បាត់ ស្រមោល។ ទោះជាយ៉ាង ណា ក៏ដោយ ពុំមាន ប្រភព ណា មួយបញ្ជាក់ ពីហេតុ ដែល បណ្តាល ឱ្យមាន ការបា ញ់ប្រ ហារ នេះ នៅ ឡើយ មក ទល់ នឹងព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា នេះ ខណៈ សមត្ថកិច្ច កំពុង ដំណើរ ការ នីតិវិធី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាម សា ច់ញាតិបញ្ជាក់ ថា៖ ជ នរ ង គ្រោះ មានឈ្មោះ សុខ សុកេន អាយុ ជាង ៣០ឆ្នាំ មានមុខ របរកា ត់ សក់។ ការស្លា ប់របស់ជ ន រង គ្រោះ បន្សល់ កូន ស្រី៤នាក់ នៅតូចៗ នៅឡើយ ឱ្យរស់ កំព្រា បង្អែកជី វិត របស់ពួក គេ។ កូនស្រីទី១ អាយុ ១១ឆ្នាំ, កូនស្រីទី២ អាយុ ៩ឆ្នាំ, កូនស្រីទី៣ អាយុ៥ឆ្នាំ, កូនស្រីទី៤ អាយុ១ឆ្នាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅកន្លែង កើតហេតុ មាន ការសង្វេគ ចិត្តជាខ្លាំង។ ភរិយា និងកូនៗ ព្រមទាំង ឪពុកម្តាយ បង ប្អូន សាច់ ញាតិ ជ ន រ ង គ្រោះ បាន យំ សោក បោ ក ខ្លួន ស្តាយ ស្រ ណោះ ជ ន រ ង គ្រោះ។អ្នកនៅ កន្លែង កើតហេតុ បានកើត ការ តក់ ស្លុត ធា និតក្រុម គ្រួសារ ជ ន រ ង គ្រោះ ជាពិសេស កូនៗ ជ ន រ ងគ្រោះ ដែល នៅតូចៗ នៅឡើយ មិន ត្រូវមាន វាសនា យ៉ាង ណា ទៅថ្ងៃមុខ បើឪពុក ជា បង្អែក ដ៏ធំ ក្នុងគ្រួសារ បាន ស្លា ប់ចោល ពួកគេ ទៅ ហើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនៅ កន្លែង កើត ហេតុ ក៏កើ តការ ហួសចិត្ត ជា ខ្លាំងចំពោះ ការខ្វះក្តី មេត្តា និងកា រ អ ភ័យ ឱ្យគ្នា របស់ គូជ ម្លោះ នេះ ហើយ បែរ ជា សាងហឹ ង្សា បន្សល់ នូវវិប្ប ដិសារី ម្ខាង ត្រូវ ស្លា ប់ ម្ខាងប្រ ឈ ម ជា ប់ ទោ ស ពេញ មួយ ជីវិត។មួយ រយៈ នេះសីល ធម៍ ស ង្គ ម ត្រូវ បាន ធ្លាក់ចុះ ដោយ បុគ្គលមួយ ចំនួន មិនបាន យក ខួរ ក្បាល គិតពី បុណ្យ បា ប ទោ ស ទណ្ឌ ត្រឹៈរិៈ គិត ពិចា រណា ថ្លឹ ង ថ្លៃង រក ខុស រក ត្រូវ ប្រក ប ដោយគុណ ធម៍ នោះ សោះ។សូម យើង ទាំង អស់គ្នា និយាយ ថាទេ ចំពោះ ការ ប្រព្រឹត្ត អំពើ មិន គម្បីក្នុង សង្គម យើងត្រូវ តែក សាង អំពើល្អ អនុវត្តតា ម ច្បាប់ ក្នុងប្រទេ ស ជា«នីតិរដ្ឋ»ពិតៗ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed