បុរសជា​ប្តីម្នាក់នេះ មានចិត្តកំ​​​​​​​​​ណា ច  ធ្វើ​​​​​​​​​​​បាប ប្រ​​​​​​​​​​​ពន្ធទាំង​​​​​​​​​​ផ្លូវ ចិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្តផ្លូវកាយ សូម្បីតែ ​​​​​​​​​​ប្រពន្ធកំ ពុ​​​​​​​​​​ង មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្ទៃពោះ ក៏ប្តីគ្មា​​​​​​​​​​​​​​​​ន ចិត្តអា ​​​​​​​​​​​​​​​​​ណិត អាសូ​​​​​​​​​​រ ដើរ លេង​​​​​​​​​​ ផឹ កស្រា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្រវឹ ង បែរជា ​​​​​​​​​​​មក រករឿ​​​​​​​​​​​​ង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឈ្លោះប្រ កែក ប្រើអំ ពើ ​​​​​​​​​​​ហិ ង្សាវា យដំ​​​​​​​​​​​ប្រពន្ធរហូ​​​​​​​​​​ត ដល់​​​​​​​​​បែ ក មុខ ​​​​​​​​​​​​​​​បែ ក មាត់ សន្ល​​​​​​​​​​ ប់ស្តូ កស្តឹ ង​​​​​​​​​​​​​​​​ រួច ក៏អូ ស​​​​​​​​​​​ប្រពន្ធយ​​​​​​​​​​​​​ កទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចោ ល នៅកណ្តាល ​​​​​​​​​​​​ព្រៃពេ​​​​​​​​​​​​ញ​​​​​​​​​​​​​​​ ១យប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុការណ៍អំ​​​​​​​​​ ពើហិ ង្សាប្តី​​​​​​​​​ វា យ ប្រព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ន្ធស ន្ល ប់ រួចអូ​​​​​​​​​​​​​ស យក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅបោះ ចោ ​​​​​​​​​លកណ្តា​​​​​​​​​លព្រៃនេះ បានកើ​តឡើងកា​​ល ពី​​​​​​​​​​​​​​​​​​វេលាយប់ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​​​​​​​​​​ នៅចំណុច ព្រៃ​​​​​​​​​​មួយកន្លែ​​​​​​​​​ងក្នុង ខេត្ត​​​​​​​​​​ព្រះវិហារ លុះព្រឹ​​​​​​​​​កព្រលឹមឡើ​​​​​​​​​​​ងនៅពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលស្ត្រីរ ង គ្រោះ ជាប្រពន្ធ ភ្ញាក់ដឹង​​​​​​​​​ខ្លួន សំណា ង​​​​​​​​​​ល្អបា នជួ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បនឹង​​​​​​​​​​​​​អ្នក លក់​​​​​​​​​​​នំប៉័ងម្នា​​​​​​​​​​ក់ ជួយ​​​​​​​​​​​នាំ យក ទៅ​​​​​​​​​​​ប្រគ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល់ ឱ្យប៉ូលិស ជួយរ កឡា​​​​​​​​​​នឱ្យជិះត្រ​​​​​​​​​​​ឡប់មក​​​​​​​​​​ស្រុកកំ ណើ​​​​​​​​​​​តវិញ នៅ​​​​​​​​​​ឯ ខេ​​​​​​​​​​​​​​ត្តស្វា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ​​​​ រៀង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីរ ង គ្រោះ ដែ​ល កំពុ ងមា ន​​​​​​​ផ្ទៃពោះ ត្រូ​​​​​​​​​​វប្តីប្រើអំ ពើ ហិ​​​​​​​​​ ង្សាវា យ ដំ​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោ យគ្មាន អាសូ​​​​​​​​​​រនេះ មិន​​​​​​​​​​ត្រូវបា ន​​​​​​​​​​ស្គាល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពី អត្តសញ្ញាណ​​​​​​​​​​នោះទេ គ្រា​​​​​​​​​​ន់តែ ដឹង​​​​​​​​​​​ថា មាន​​​​​​​​​​​គណ នី​​​​​​​​​​​​​​​​ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ​​​​​​​​​​រាជនី កា​​​​​​​​​​ហ្វេ និងមា​នស្រុកកំ ណើត​​​​​​​​​​នៅ ឃុំ ឈើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាល ស្រុកស្វាយជ្រំ។ ចំណែកបុ​​​​​​​​​​​រស ជាប្តីកំណា ​​​​​​​​​​ច ក៏មិនត្រូ​​​​​​​​​​វបា នស្គាល់ពី ​​​​​​​​​អត្តស ញ្ញា ណ​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែរ កំពុងស្នាក់​​​​​​​​​ នៅឯខេ​​​​​​​​​​ត្តព្រះវិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេ​​​​​​​​​​សប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួន បស់ស្ត្រីរ ង​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្រោះ ឈ្មោះរាជនី កា​​​​​​​​​​​ហ្វេ កាលពីថ្ងៃ​​​​​​​​​​ទី១៤ ខែសី​​​​​​​​​​ហា ឆ្នាំ២​​​​​​​​​​​​០១៨ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាន បង្ហោះរូប​​​​​​​​​​ថតចំនួ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ន៨សន្លឹក បង្ហាញពីមុ​​​​​​​​​ខមា ត់របស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាង ដែលជាប់ដិ​​​​​​​​​​​​​ត ដាប ដោយ​​​​​​​​​​ស្នា ម រ បួស​​​​​​​​​​ បែក ជាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើ មពោរ ដោយ សារតែស្នាដៃ​​​​​​​​​​​​​​​ប្តីកំ ណា ច វា យ ដំ ​​​​​​​​​ដោ យ គ្មា​​​​​​​​​​នប្រណី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាមួយ​នេះ ម្ចាស់ គណ​​​​​​​​​​នី រា​​​​​​ជនី កា​​​ហ្វេ បា​​​​​​​​​​​​​​​​នបង្ហោះ សារថ្លា​​​​​​​​​​ថ្លែងពីទុក្ខ​​​​​​​​​សោក របស់​​​​​​​​​​ខ្លួនថា “សែ​​​​​​​​​នខ្លោចផ្សា​​​​​​​​​​​​រ ណា​​​​​​​​​​​​​​​​ស់ រូបខ្ញុំជូបមនុស្ស​​​​​​​​​ឃោរឃៅ ជាង ស​​​​​​​​​​ត្វតិរិច្ឆាន​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្មានក្តី មេ​​​​​​​​​ត្តា ម្តងជា​​​​​​​​​​ពីរ បីដង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចា ប់ ​​​​​​​​​​វា យទា ត់​​​​​​​​​ធា ក់គ្មា​​​​​​​​​​​ន អាសូរ​​​​​​​​​​ ទោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បី ជាខ្ញុំខំ សំ ពះ អង្វ​​​​​​​​​រ សុំ ជី វិតយ៉ាង​​​​​​​​​​ណា ក៏គាត់​​​​​​​​​​មិន អា ណិ​​​​​​​​​​​​​​ត ឡើយ វា យ រូប​​​​​​​​​​ខ្ញុំទាល់ តែ ស ន្ល ប់​​​​ ​​​​​​​​​​រូចយកខ្ញុំបោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចោ លទាំងខ្ញុំរូប មួយតែ ជីវិតពីរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនមែនថ្ងៃទេគឺ យប់ទៀត​​​​​​​​​​ ហើយ នៅក្នុងព្រៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​ សែ នស្ងាត់ សូន្យឈឹ​​​​​​​​​ង។ តែបានគុ​​​​​​​​​​ណ ទឹក ដោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្តាយថ្លៃ សន្ល ប់មួយ យប់ ទល់ភ្លឺនៅក្នុងព្រៃ​​​​​​​​​​ លុះបាន ដឹងខ្លួ​​​​​​​​​​នភ្លឺឡើង ​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ោងប្រាំ បានជូបពូម្នាក់ ដែលជាអ្នក​ល ក់នំប៉័ង​ ជួ យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស ង្គ្រោះ ជីវិ តដោ យយ ក រូ​​​​​​​​​​​បខ្ញុំប្រគល់ ​​​​​​​​​​ឱ្យពូប៉ូ លិស​​​​​​​​​​ គាត់បានជួ​​​​​​​​​​​​​យ រកឡាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឱ្យជិះ​​​​​​​​​​​​ ទើបរូ បខ្ញុំបា​​​​​​​​​​​​ន ត្រឡ​​​​​​​​​​​​​ប់ដល់​​​​​​​​​​ស្រុក កំណើ​​​​ត ជួប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជុំ ម៉ែឪបងប្អូនដោ យ សុ​​​​​​​​​វត្ថិភាព ចង់ប្រាប់ថា  ខ្ញុំឈឺ​ចា ប់ណាស់…”៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *