ក្រោយតុលាការសាលាដំបូង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កាត់ ទោ សឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង ៤ខែយ៉ាងអ យុត្តិធម៌បំផុត ពីបទលួចលុយគេ ២០០០ដុល្លារអាមេរិក ហើយត្រូវបា នសាលាឧទ្ទរណ៍បាត់ដំបង សម្រេចដោះ លែងឲ្យមាន សេរីភាពឡើងវិញមក ជ នរ ងគ្រោះ ទាំងពីរ នាក់ប្ដីប្រពន្ធបាន សម្រេចចិត្តប្ដឹ ង ព្រះរាជអាជ្ញា អមសាលា ដំបូង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មាស ច័ន្ទពិសិដ្ឋ និង ចៅក្រម ទាំង ៥ នាក់ ៖១- ចៅក្រម លឹម សុគន្ធារ៉ា , ២-ចៅក្រម ងួន រតនៈ , ៣-ចៅក្រម ថៃ គីមមុនី , ៤- ចៅក្រម ផេង កុសល , ៥- ចៅក្រម ញឹម ពិសាល រួមទាំងក្រឡាបញ្ជី ហ៊ុន ចិត្រា ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខាងលើ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីដើម ឆ្នាំ២០២០ មានរឿងក្ដីឈឺ ចាប់មួយ បានកើតឡើង ដោយជ ន រ ងគ្រោះ ឈ្មោះ ឆន ឈាក ជាប្ដី និង ប្រពន្ធ ឈ្មោះ សុខ ស្រីនាង បុគ្គលិក កាស៊ីណូនៅប៉ោយ ប៉ែត ត្រូវបានមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ ប្ដឹង ពីបទលួ ច លុយ ២០០០ដុល្លារ ហើយ ត្រូវបានតំណាងអយ្យការអ មសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចោទប្រកាន់ និងបន្ទាប់មក ចៅក្រម៥នាក់ ៖១- ចៅក្រម លឹម សុគន្ធារ៉ា , ២-ចៅក្រម ងួន រតនៈ , ៣-ចៅក្រម ថៃ គីមមុនី , ៤- ចៅក្រម ផេង កុសល , ៥- ចៅក្រម ញឹម ពិសាល រួមទាំងក្រឡាបញ្ជី ហ៊ុន ចិត្រា បានកាត់ទោ សដា ក់ពន្ធនាគា រម្នាក់ៗ ចំនួន៥ឆ្នាំ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមគ្រួសារជ ន រង គ្រោះទាំង ២នាក់ បានឱ្យដឹងថា ឈ្មោះ សុខ ស្រីនាង ធ្លាប់ទៅស៊ីឈ្នួល នៅផ្ទះរបស់ឈ្មោះ ស្វាយ ស៊ុនហេង នៅខេត្តកំពង់ចាម កាលពីឆ្នាំ ២០១១ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៣ ។ ក្នុង អំឡុងពេលនៅ ជាមួយគ្រួសារនោះ ឈ្មោះ ស្វាយ ស៊ុនហេង បានចាប់រំ លោ ភនា ង ជាបន្តបន្ទាប់ និងបានគំ រា មមិ នឱ្យនាងប្ដឹងទេ ។ ក្រោយមក ពេល សុខ ស្រីនាង មានផ្ទៃពោះ ធំ ទើបបែកការណ៍ ដល់ប្រពន្ធ ឈ្មោះស្វាយ ស៊ុនហេង ។ ពេលនោះស្វាយ ស៊ុនហេង និងឈ្មោះ សុខ ស្រីនាង បានធ្វើលិខិត លែងទាក់ ទងគ្នាទៀត នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីមកឈ្មោះ សុខ ស្រីនាង ក៏បានចាកចេញទៅ ធ្វើបុគ្គលិក កាស៊ីណូនៅប៉ោ យប៉ែត ក៏បានស្គាល់ ឈ្មោះ ឆន ឈាក ដែលធ្វើការនៅទីនោះ ដែរ រួចក៏ជួលបន្ទប់ផ្ទះជួល រស់នៅ ជាមួ យគ្នាដូចប្ដីប្រពន្ធតែម្ដងទៅ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឈ្មោះ ស្វាយ ស៊ុនហេង បានតាមមក រកនា ង ដល់បន្ទប់ផ្ទះជួល ពេល នាងកំពុងនៅម្នាក់ឯង និងសុំនាង ត្រូវគ្នាវិញ តែនាងមិនព្រម ។ ពេលនោះ ឈ្មោះស្វាយ ស៊ុនហេង បាននិយាយគំ រា មថា បើនាងឯ ងមិនទៅជាមួយ អញនឹង ប្ដឹងនា ងឯង និងប្ដីដាក់គុ កឱ្យបាន ។ ពេលនោះ ឈ្មោះ ស្វាយ ស៊ុនហេង មិនព្រមចេ ញពីបន្ទប់ នាងទេ ។ ដោយខ្លាចប្ដីនាង មកឃើញ មាន បញ្ហាកាន់តែធំ នាង បានប្រាប់ឱ្យឈ្មោះ ស្វាយ ស៊ុនហេង ថា ឥលូវចេញ ទៅមើលដី ដែលនាងទើបនឹងទិញសិន រួចនាង និងឈ្មោះស្វាយ ស៊ុនហេង ក៏បានចា កចេញ ពីបន្ទប់ ជួលបាត់ទៅ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះពេលល្ងាចបន្តិច (ថ្ងៃដដែល) ឈ្មោះឆន ឈាក ជាប្ដី បានមកដល់ ឃើញបន្ទប់ចាក់សោរ ក៏ទូរស័ព្ទទៅសួររកប្រពន្ធរបស់ខ្លួន ស្រាប់តែឈ្មោះ ស្វាយ ស៊ុនហេង ឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីឈ្មោះសុខ ស្រីនាង ហើយនិយាយទៅកា ន់ឈ្មោះឆន ឈាក ជាប្ដី ថា អញមកយកប្រពន្ធអញ ទៅវិញហើយ ។ដោយរង់ចាំប្រពន្ធយូរពេក ឈ្មោះឆន ឈាក ក៏បានគាស់ទ្វារ ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជួល ក៏ឃើញកាបូប ខោ អាវមួយនៅក្នុងបន្ទប់ ហើយដឹងថាជាកា បូបរបស់ឈ្មោះ ស្វាយ ស៊ុនហេង, គាត់ក៏បានយ កកាបូប នោះបោះចេញក្រៅបន្ទប់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះពេលស្វាយ ស៊ុនហេង និងសុខ ស្រីនាង មកដល់ ឈ្មោះស្វាយ ស៊ុនហេង បានស្រែកថា ខ្លួនបាត់លុយ ចំនួន ២០០០ដុល្លារ ទាំងខ្លួនគាត់មិនទាន់ បានបើកកា បូបរបស់ខ្លួនផង ។

ដោយសារតែការ ចោទប្រកាន់របស់ឈ្មោះស្វាយ ស៊ុនហេង នេះ សមត្ថកិច្ចកងរាជ អាវុធហត្ថ បានចុះមក ស្រាវជ្រាវធ្វើកំណត់ហេតុដែរ តែមិនបានរ កឃើញភស្តុតាង ឬមាន សាក្សីណាបញ្ជាក់ថា ឈ្មោះឆន ឈាក លួច លុយ ២០០០ដុល្លារនោះទេ ។ ចំណែក សុខ ស្រីនាង រឹតតែមិនអាច ជាអ្នកលួច លុយ ទៅទៀត ព្រោះពេល នោះសុខ ស្រីនាង បានទៅ ជាមួយ ឈ្មោះស្វាយ ស៊ុនហេង ដែរ តើមានពេ លឯណា មកលួចលុ យឈ្មោះ ស្វាយ ស៊ុនហេង ដែលទុក ក្នុងបន្ទប់ជួលនោះ?។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងនេះស្មាន ថាចប់ត្រឹមនេះហើយ ស្រាប់តែមកដ ល់ដើ មឆ្នាំ២០២០ នេះ ស្រាប់តែស មត្ថកិច្ចនគរបាល ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ បានចុះមក នុវត្តដីការបស់តុលា ការសា លាដំបូងខេត្តបន្ទាយមាន ជ័យ មកចា ប់ពួកគេ ទាំងពីរស្ងាត់ៗ កាត់ ទោសកំ បាំងមុខ ដាក់ ពន្ធនា គារ ម្នាក់ៗចំនួន ៥ឆ្នាំយ៉ា ងអយុត្តិធម៌ បំផុត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលដែលឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង ៤ខែ ជ នរ ងគ្រោះ ទាំង២នាក់ បាន សម្រេចប្តឹងទៅសា លាឧទ្ទរណ៍បា ត់ដំបង រហូតតុលាការមួយ នេះ បានសម្រេចលើក លែងការ ចោទប្រកាន់ និង ដោះលែងឲ្យមានសេរី ភាព នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed