យុវជនម្នាក់ ព្រោះតែខូចចិត្ត នឹងរឿងសង្សារ របស់ខ្លួនសុំបែ ក ចែកផ្លូវ ក៏ដាច់ចិត្ត គិតខ្លីលេ បថ្នាំ ក ណ្តុរស ម្លា ប់ខ្លួន និងត្រូវបានក្រុម គ្រួសារ ដឹកបញ្ជូន ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីស ង្គ្រោះជីវិ តដែរ តែអ កុសល ក្រុមគ្រូពេទ្យអស់ លទ្ធភាព ស ង្គ្រោះ ក៏ដាច់ខ្យល់ស្លា ប់យ៉ា ងអាណោ ចអាធ័ម កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ នៅខេត្តបាត់ដំបង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យុវជនខូចចិត្ត រឿងសង្សារ សុំ បែ ក សម្រេចចិត្តផឹ កថ្នាំ កណ្តុរធ្វើអ ត្តឃា ត នេះ មានឈ្មោះមើង សាម៉ាក់ អាយុ២៧ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់ នៅខេត្តបាត់ដំបង និងមា នស្រុកកំណើតនៅភូមិវត្ត សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន។ ចំណែក នារីជាសង្សារ មិនត្រូវបាន ស្គាល់អ ត្តស ញ្ញាណ នោះទេ គ្រាន់តែ ដឹងថា មាន គណនីហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ Eii Kha។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់នារីជា សង្សារ ឈ្មោះ Eii Kha កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅ បានប ង្ហោះសារឈឺចាប់ និងសោកស្តាយមួយថា “បងហា៎ ម៉េចបានជាបង ដាច់ចិត្តម៉្លេះ? ហើយដែលថាត្រូវតែ រឹងមាំដើម្បីអូន ការពារអូន ថែរក្សាអូន កាលពីម្សិលមិញ យើង និយាយពីរឿង ចិញ្ចៀនភ្ជា ប់ពាក្យ បងសួរអូនថា ស្រលាញ់ចិញ្ចៀនដូចម្តេច? អូនថា ស្រលាញ់ចិញ្ចៀន មាស អត់ស្រលាញ់ ចិញ្ចៀនពេជ្រទេ ហើយអូនថា យកតែពីរជីអី បានហើយ តែបងថា យកប្រាំជីឱ្យអូន បងតែងធ្វើដើម្បីអូនគ្រប់យ៉ាង បងស្រលាញ់អូនខ្លាំងណាស់ ហេតុអីបងទៅគិតខ្លីម៉្លេះ? សូមឱ្យបងទៅកាន់សុគតិភពចុះ មនុស្សល្អរបស់អូន…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់គណនីខា ងលើ បន្តថា “ថ្ងៃទី២៧នេះ ខួបកំណើតអូន បងថាចង់ លើកថ្ងៃធ្វើពីរនាក់អូនហ៎ មិចបង ឯងកុហក អូន? បងដឹងហើយថា អូនស្អប់ បំផុតមនុស្ស កុហក អូន ហើយបង ធ្លាប់សន្យាថា ឈប់កុហក អូនទៀតហើយ ម៉េចពេលនេះ បងទៅចោល អូន? ខ្វះតែពីរខែ ទៀតទេ Anniversary 4years របស់យើង ហើយ (ឈ្លោះត្រូវ ឈ្លោះត្រូវតែនៅ តែមិន ទៅណាចោលគ្នា) ហេតុអីពេលនេះ បងទៅ ចោលអូន?…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកផ្ទុយពីការរៀបរាប់ របស់សង្សារជ ន រ ងគ្រោះខាង លើ មិត្តភក្តិ ក្រុមគ្រួសារ និងសាច់ញាតិរបស់ជ ន រង គ្រោះ បែរជាអះអាងថា មិត្តស្រីរូបនេះ គ្រាន់តែ សម្តែងឱ្យគេអា ណិត យល់ ថាខ្លួនជាជ នរ ង គ្រោះប៉ុណ្ណោះ តែតាមពិតនាង ជាដើមចមធ្វើឱ្យមិត្តប្រុស ធ្វើអ ត្ត ឃា ត ដោយសារ តែនាងក្បត់ មានបុរសថ្មីជា អ្នកមាន និងសុំបែក ជ ន រ ងគ្រោះ ដែលបានស្រលាញ់ប្រមាណ ៤ឆ្នាំនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមមិត្តភក្តិ របស់ជ ន រ ង គ្រោះមួយរូប ដែលសុំមិន បញ្ចោញឈ្មោះ បានបញ្ជាក់ ប្រាប់ថា “រឿងនេះ អយុត្តិធម៌ ណាស់ សំរាប់ មិត្តខ្ញុំម្នាក់ ហ្នឹង គេស្លា ប់ទៅ ហើយ មិនគួរ ណាមិត្តស្រីគេ និយាយកុហក បែបហ្នឹងសោះ សុំបែកហើយ ទៅចោលគេហើយ ឱ្យគេខ្លោច ចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយ បែរមក និយា យបែប នេះទៀត រៀនបាន ខ្ពស់ ធ្វើការងា រសុទ្ធកន្លែងល្អ មិន គួរណា និយាយកុហក ចឹងសោះ”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិត្តភក្តិរបស់ជ ន រ ង គ្រោះរូបនេះបន្តថា ជ ន រង គ្រោះធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថា “សង្សារអញ គេមានថ្មី ជិតការចោលអញ ហើយ អញតាមទាន់ហើយ ប្រុសថ្មីនោះ ជាអ្នកមាន អញ អង្វរ គេដែរ តែគេមិន ស្តាប់ទេ គេក៏សុំបែ កទៀត”។

ប្រភពដដែល បន្ថែមថា នៅថ្ងៃកើតហេតុ ជ នរ ង គ្រោះបានទៅ ហូបការ គេក្នុងទឹកមុខ ក្រៀមក្រំ ស្រងូត ស្រងាត់មិន និយាយស្តី ដៃគិតតែលេងទូរស័ព្ទផ្ញើរសារ និងមើល រូបថត ហើយទៅហូប ការគេ បានមួ យភ្លែត ជ ន រ ង គ្រោះក៏សុំ ចេញមកមុន ស្រាប់តែ បន្តិចក្រោយមក ក៏ឮដំណឹង អកុស លមួយ នេះតែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកគណនីហ្វេកប៊ុកមួយ ផ្សេងទៀត ដែលអះ អាងថា ត្រូវជាម្តាយមីង របស់ជ នរ ង គ្រោះ បានរៀបរាប់ថា “ខ្ញុំបានអានសារក្នុងទូរស័ព្ទ ក្មួយខ្ញុំអស់ហើយ ខាងស្រីបានសុំ បែ ក ព្រោះនាង មានអ្នក ថ្មីដែល ជាអ្នកមានក្មួយប្រុសបាន សុំអង្វរនាង តែនាងនៅតែសុំបែ ក ក្មួយប្រុស ខ្ញុំបាន ប្រាប់នាង ថា បងលាអូន ទៅឥឡូវហើយ បើបង ទៅបាត់ អូន និងគេនឹ ងមា នសេចក្តីសុខសរសេរ មិនអស់ទេ ព្រោះសារច្រើនណាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែចង់សួរខាងស្រី ហេតុអីដឹងថា គាត់ប្រាប់ថា នឹងធ្វើរឿងបែបនេះ ហេតុអីមិន ប្រាប់ ដល់មិត្ត រឺប៉ាម៉ាក់ ខាងប្រុស ឱ្យដឹងទាន់ពេល គេឆ្ងល់គ្រប់គ្នា ទើប នឹងបើក phone ម្ចាស់ទូរស័ព្ទទើប ដឹងការ ពិតម កពី ខាងស្រីមានថ្មី ហើយ អង្វរហើ យនៅតែបែក…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញរឿងរ៉ាវដ៏ចម្រូងចម្រាសខា ងលើនេះ “នគរធំ” មិនទាន់អាចទា ក់ទងសុំការបំភ្លឺបន្ថែម ពីភាគីនារីជាសង្សាររ បស់ជ នរ ងគ្រោះក៏ដូ ចជា ក្រុមគ្រួសារជ ន រង គ្រោះផ្ទាល់បាន នៅឡើយទេ កាលពីម្សិលមិញ។ យ៉ាងណាយើង រង់ចាំ ការបកស្រាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ ព័ន្ធទាំងអស់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *