ប្តីប្រពន្ធ២ គូត្រូវមិត្តភក្តិហៅ ទៅ ចូលរួមកម្មវិធីជប់ លៀងបង្កក់ កូនភ្លោះស្រី លុះផឹ ក ស៊ីបា នបន្តិច ក៏សុំ ម្ចាស់ កម្មវិធីត្រឡប់ទៅផ្ទះ វិញ ស្រាប់ តែត្រូវ ភ្ញៀវដែ លអង្គុយតុ ក្បែរនោះ ព្រួ តវា យ បណ្តា លឱ្យរង របួ ស ធ្ង ន់ស្រា លទាំង ៤នាក់ ដោយក្នុង នោះបុរសជា ប្តី២ នាក់ រងរ បួ សរ យះ ក្បាល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែក ស្ត្រីជាប្រពន្ធ ទាំង ២នាក់រង រ  បួ សស្រាល ប ង្កឱ្យមាន ការភ្ញាក់ ផ្អើលឡើង កាលពី វេ លាម៉ោង  ៩​និង៣០នាទី​យប់ ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅចំ ណុច ផ្ទះជាប់ផ្លូវវេ ងស្រេង ខាងកើតរង្វង់មូល ចោម ចៅ ប្រមាណ ៣០ ម៉ែត្រ ស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃជីសាក់ សង្កាត់ ចោម ចៅ៣ ខណ្ឌពោធិ៍ សែនជ័យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ ន រ ង គ្រោះ ជាប្តីប្រពន្ធ ២គូ ដែលទទួ ល រង របួ ស ធ្ង ន់ស្រាលទាំង ៤នាក់ មិន បាន ប្រាប់ពីអ ត្តសញ្ញាណ នោះទេ គ្រាន់តែដឹងថា ប្តីប្រពន្ធ ទាំង ២គូនេះ ត្រូវជាមិត្តភក្តិម្ចាស់ កម្មវិធីប ង្ក ក់កូន ភ្លោះ ស្រីខាងលើ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមស ម្តីជ នរ ង គ្រោះទាំង ៤នាក់ បានរៀបរាប់ ប្រាប់ ថា នៅមុនពេ លកើ តហេតុ ពួកគាត់ទាំង ៤នាក់ ត្រូវបា នម្ចាស់កម្មវិធីហៅឱ្យទៅចូល រួម កម្មវិធីជប់ លៀង ប ង្កក់កូន ភ្លោះស្រីរប ស់គេ ហើយពួក គាត់ទាំង ៤នាក់ ជិះម៉ូតូ២ គ្រឿង ដឹកគ្នាម្នាក់១គូៗ ដោ យក្នុង នោះប្តីប្រពន្ធ ១គូជិះម៉ូតូធំ ចំណែ ក ប្តីប្រពន្ធ១គូទៀត ជិះ ម៉ូតូម៉ាក ហុង ដាឌ្រីម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពដដែល បន្តថា នៅពេល ទៅ ដល់ ពួកគាត់ទាំ ង៤នា ក់ ក៏បាននាំគ្នាចូល ទៅ អង្គុយ ផឹក ស៊ី ជាមួ យនឹ ងភ្ញៀវ ផ្សេងទៀត ដែលម្ចាស់ កម្មវិធី អញ្ជើញ ឱ្យចូលរួម។ លុះពេ លហូប ចុក បានមួយសន្ទុះ ដោយ សារ តែពួក គាត់ទាំ ង ៤ នាក់ មានកា ររវល់ប្រញា ប់ទៅផ្ទះ វិញ ទើប នាំគ្នា ក្រោក ទៅច ងដៃ កូន ភ្លោះស្រី ហើយ ក៏សុំ លាម្ចាស់ កម្ម វិធីត្រឡប់ទៅផ្ទះមុន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈពេល ដែល ពួកគាត់ កំពុងនាំគ្នា អូសម៉ូតូចេញ រៀបឡើងជិះ ស្រាប់ តែភាគី ប ង្កមាន គ្នាជាង ១០ នាក់ អង្គុយ ផឹ កស៊ី នៅតុផ្សេង បាននិ យាយ ថា ហេតុអីនិយា យមើ លងា យអ្នករោង ចក្រម៉េះ? ពេលនោះ ពួកគា ត់ ក៏ឆ្លើយ ទៅវិញថា និយាយមើលងា យអី ខ្ញុំមិនដឹង ទេ ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ ជាអ្នក ដើររើស អេតចា យដែ រកន្លងមក នេះ ស្រា ប់តែ ភ្លាមនោះ បក្សពួក ភាគីបង្កបានទាញ កែ វស្រាស្ទុះ មក វា យក្បាលជ ន រ ង គ្រោះម្នាក់ ឃើញបែប នេះមិត្តភក្តិដែល មកជាមួ យគ្នាបាន ទៅជួ យ ឃាត់ ក៏ត្រូវបក្សពួកជន ប ង្កដែល មា នគ្នាច្រើន នាក់ បាន ព្រួ តវា យ ទៅលើជន រង  គ្រោះ ជាប្តីទាំង ២នា ក់បណ្តាល ឱ្យរងរ បួ ស ធ្ង ន់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកស្ត្រីជា ប្រពន្ធ២នាក់ ឃើញគេវាយប្តីបែបនេះ ក៏នាំគ្នាចូល ទៅជួយ ឃាត់ ដែរ ក៏ត្រូវក្រុម ជនប ង្កវ៉ៃ បណ្តា លឱ្យរ ង រ បួ សស្រាល និងត្រូវបា នបង ប្អូន ព្រមទាំងម្ចាស់ កម្មវិធីចូល ជួ យឃាត់ ទើបក្រុម ជន ប ង្កបាននាំ គ្នា រត់ គេ ចខ្លួនបា ត់ស្រមោលអស់ តែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេ លកើត ហេតុ ជ ន រ ង គ្រោះទាំង ៤នាក់ ត្រូវបា នម្ចាស់ កម្មវិធីដឹកយកទៅ មន្ទីរស ម្ភពជ ម្ពូវ័ន ដើម្បីឱ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយព្យា បាល។ ភ្លាមៗ នោះដែរ កម្លាំងនគ របា លប៉ុស្តិ៍ចោម ចៅ៣ បានចុះទៅ ដល់ កន្លែង កើត ហេតុ ហើយបានមកជួបជ ន រង គ្រោះ នៅមន្ទីរពេទ្យ ដែលកំ  ពុងសម្រាក ព្យាបាល ដើម្បីសួរ នាំ និងទទួល ពាក្យ បណ្តឹង ប៉ុន្តែ ដោយសា រ ជន រ ង គ្រោះ របួ ស ធ្ងន់ មិនទាន់ បានទៅ ដា ក់ពាក្យបណ្តឹងភ្លាមៗ នោះ ទេ រង់ចាំថ្ងៃស្អែក ទើបទៅ  ដាក់ពា ក្យបណ្តឹង ដើម្បី ឱ្យសមត្ថកិច្ច តាមរក ភាគី បង្កយ កមកផ្តន្ទាទោ សតាមច្បាប់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed