ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះ ជើងវត្តប្រភ្នំស្ថិត នៅឃុំប្រភ្នំស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែតុលាឆ្នាំ២០២០ គណៈកម្មការមន្ត្រីសង្ឃបា នរៀបចំពិធីប្រកាសតែងតាំង ចៅអធិការវត្តថ្មីបន្ទាប់ពីចៅ អធិការមុន បានសុគត ប៉ុន្តែពិធីនេះ ត្រូវបានអាក់ខាន ទៅវិញដោយសារ ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់បាននាំគ្នាតវ៉ា មិនគាំទ្រព្រះសង្ ឃដែលត្រូវតែងតាំង នោះទេ ពោលគឺពួកគាត់ ចង់ឲ្យដាក់ ចៅអធិការផ្សេងវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរ ស្រុកអង្គរជ័យ លោក​គឹ​ម ​វ​ណ្ណា ​អភិបាល​នៃ​គណៈអភិបាលស្រុក​ និង​លោក​អភិបាលរង​ស្រុក​ ក្នុង​នោះ​ មាន​លោក​ នាក់ ​យិ​ត​ថូរ​ ប្រធាន​មន្ទីរ​ធម្មការ​ និង​សាសនា​ខេត្តកំពត ​រួម​និង​ព្រះ​ស​ង្ឃជា ​ច្រើន​អង្គ​និងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើង វត្តប្រភ្នំ​ឃុំ​ប្រ​ភ្នំ ស្រុកអង្គរជ័យជាច្រើនទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គម្រោងប្រកាសចៅ អធិការវត្តថ្មីជាផ្លូវការនេះ គឺគុណៈកម្មការបាន ផ្ដួចផ្ដើមព្រះតេជគណ ហួច នាង ប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទភាគ ច្រើនមិនពេញចិត្ត ដោយពួកគាត់ពេញចិត្ តព្រះតេជគុណពេជ្រ សុភឿងទៅវិញ ទើបមានការតវ៉ា បែ ក ផ្សែង បែបនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប្រភព​ឱ្យ​ដឹងថា ​​ពុទ្ធ​បរិ​ស័ទ​មានចំនួ​​ន​រាប់ រយ​នាក់​​បាន​ពេញចិត្ត​ និង​មានការ​គាំទ្រ​ ច្រើន​ព្រះតេជគុណ ព្រះនាមពេជ្រ ​សុ​ភឿន ​ទៅ​វិញ​ ។​ ពុទ្ធ​បរិ​ស័ទម្នាក់​ឈ្មោះ​សុខ​ ខាន់ ​ភេទ​ប្រុស​ អាយុ​៥៧​ឆាំ្ន​ ចំណុះ​ជើងវត្ត​ប្រ​ភ្នំ​និ យាយ​ប្រាប់​អោយ ដឹងថា ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំណុះ​ ជើងវត្ត​ប្រ​ភ្នំ​ មិន​បាន ដឹង​រឿង ​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ស្រុក​ និង​មន្ត្រី​ស​ង្យ​មក ​ប្រកាស ​ព្រះ​ចៅអធិការ​វត្ត​ប្រ​ភ្នំ​ទេ​។ ពេល​ដែល​ឃើញ​មានកំ​លាំង​ កងរាជ​អាវុធ​ហត្ថ​ និង​នគរបាល​ស្រុក​ម ក​កាន់​វត្ត​ទើប​ដឹង​ដំណឹង​ថា​ មាន​រៀបចំ​ប្រកាស ​ចៅអធិការ​វត្ត​ប្រ​ភ្នំ​ទើប​ប្រជាពលរដ្ឋ​ មិន​គាំទ្រ​មិន​ពេញចិត្ត​ ហើយ​បាន​ស្រែក​តវ៉ា​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពលរដ្ឋ​ឈ្មោះ ​សុខ​ខាន់​និយាយ​ថា ​ព្រះ​តេ​ជ្ជ​គុណ​ព្រះ​នាម​ ពេជ្រ​សុ​ភឿន​ ជា​អ្នកដឹកនាំ​ការ ​កសាង​វត្ត​ ហើយ​ពុទ្ធ​បរិ​ស័ទ​ពេញ​ ចិត្តជា​ទូទៅ​ បែរ​ជា​មិន​បាន​ធ្វើ​ជា​ចៅអធិការ ​វត្ត​ប្រ​ភ្នំ​ទៅ​វិញ​។ ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ម្នាក់​ទៀត​ ក៏បាន​និយាយ​​​ថា​ ពលរដ្ឋ​ជា​ទូទៅ​ បាន​គាំទ្រ​ព្រះ​តេ​ជ្ជ​គុណ ​ព្រះ​នាម​ពេជ្រ​ សុ​ភឿន ​ជា​ចៅអធិការ​វត្ ត​ប្រ​ភ្នំ​ ព្រោះ​ព្រះ​តេ​ជ្ជ​គុណ ​ព្រះ​នាម​ពេជ្រ​សុ​ភឿន ​ជា​កូនកំព្រា​ម្ដាយ​ ឪពុក​ហើយ​បូស​នៅវត្ត​ ប្រ​ភ្នំ​នេះ​តាំងពី​តូច​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ុន្តែ​ព្រះ​ចៅអធិ​ការ​មុន ​បាន​សុគត់​ទៅ ​ព្រះ​តេ​ជ្ជ​គុណ​ពេជ្រ​ សុ​ភឿន​ ចេះ​ផ្ដើម​គិត គូរ​អ្វី​ៗ​បាន ​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ វត្ត​ទើប​មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ស្រលាញ់ ​គាំទ្រ ​និង​ចង់អោយ​ព្រះ​តេ​ជ្ជ​គុណ​ ពេជ្រ​សុ​ភឿន​ឡើងជា ​ចៅអធិការ​វត្ត​។​

លោក​នាក់​ យិ​ត​ថូ​ ប្រធាន​មន្ទីរ​ធម្មការ​ និង​សាសនា​ខេត្តកំពត ​បាន​ថ្លែងប្រាប់​អោយ​ដឹង​កាល ពី​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​០៦នេះថា ការ​គ្រប់គ្រង​វត្ត​អារាម​នីមួយ​ៗ ​ត្រូវ​មាន​ចៅ​អធិ​ការ​វត្ត ប៉ុ​ន្ត​នៅ​វត្ត​ប្រ​ភ្នំ​នេះ ​បន្ទាប់​ពី​ចៅអធិការ​ សុគត់​ទៅ ​មិន​ទាន់​មាន​ចៅអធិការវ​ត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រ​ភ្នំ​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​ទេ​​ ​ទើប​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ការ​អាចារ្យវត្ត​និ ង​មន្ត្រី​ស​ង្ឃរៀបចំ ធ្វើពិធីប្រកាសចៅអធិការជាផ្លូវការ ​បែ​ជា​ពលរដ្ឋ​គាត់​ជំទាស់​។​លោក​ នាក់ យិ​ត​ថូ ​ប្រាប់ទៀត​ថា បើ​គាត់​ជំទាស់​យើង ​​ក៏​ត្រូវ​បាន​ផ្អាក​សិន​ដែរ​ថា​ តើ​យក​ព្រះ​ស​ង្ឃក​ពី​ឆ្ងាយ​មក​ធ្វើ​ជា​ចៅអធិការ​ នៅ​វត្ត​នេះ ​ឬក៏​យ៉ាងណា​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ផាង​ ពៅ ​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ ក៏បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ ក្នុង​ពិធី​ប្រកាស​ចៅអធិការ​វត្ត​ប្រ​ភ្នំ​ដែ​រ ហើយ​លោកក៏​ជាស​ប្បុរសជន ​ផ្ដើម​ជា​អ្នក​កសាង​វត្ត​នេះ​ដែរ​។​លោក​ផាង​ ពៅ ​មាន​ប្រសាសន៍​ថា​ លោក​មិន​បាន​ជំទាស់​ព្រះ​ស​ង្ឃ​អង្គ​ណា​ម្នាក់​ទេ​។​លោក​ចង់អោយ​ពលរដ្ឋ​នៅ​ជិត​ទី​អារាម​នេះ​ ស្រលាញ់​គ្នា​រួម​ ​សាមគ្គី​គ្នា​ឡើង​វិញ ​កុំ​មានការ​ចែក ​ក្រុម​គ្នា​ម្ខាង ​គាំ​ទ្រ​ព្រះ​ស​ង្យ​អង្គ​នេះ​ក្រុម​ម្ខាង​ទៀត​ គាំទ្រ​ព្រះ​ស​ង្យ​ អង្គ​នោះ​ មិនល្អមើលទេ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed