ស្ត្រី អ្នករកស៊ីគក់ជេរដីម្នាក់ លួចមាន សាហា  យស្មន់ជាមួយ អតីតសង្សា ចាស់ ត្រូវបាន បុរសជាប្តី មិត្តភក្ត្រ័ រួមទាំង សមត្ថកិច្ច បាន តាមទាន់ ខណះ ស្ត្រីជាប្រពន្ធ និង បុរសជា សា ហាយ កំពុង ដេកជាមួយ គ្នានៅក្នុងបន្ទប់ សណ្ឋាគារ តែភាគី ស្ត្រីជាប្រពន្ធនិងប្រុសស្នេហ៏ ប្រកែក ចុងក្រោយលុត ជង្គង់ សុំទោស ចំពោះមុខប្តី ប៉ុន្តែករណីនេះ ពុំមានអំពើហឹ ង្សាអ្វីដា ក់គ្នាឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមវីដេអូឃ្លីបជាង ១០នាទីមហាជន អ្នកលេងបណ្តាញ សង្គមហ្វេកបុក បានកោត សសើរ បុរសជាប្តី ពិតជា មានការតស៊ូអ ត់ ធ្មត់ ក្នុងរឿងនេះ ខណះ បុរសមួយចំនួន ពេលឃើញ ប្រពន្ធខ្លួនទៅ ដេក ជាមួយ ប្រុសផ្សេង ពិតជាមិន អា ចទ្រាំបានឡើយ តែនេះ គាត់ អាច ទ្រាំបាន និ យាយ ធម្មតា បើទោះបីជា ប្រពន្ធ និងប្រុស សាហា យនៅក្នុងបន្ទប់ លើគ្រែជាមួយ គ្នាបែបនេះក្តី ចំណែក នាងជា ប្រពន្ធធ្វើដូចអត់ មាន អីកើ តឡើងអីចឹង ហើយនាង នោះសួ រទៅប្ដីវិញថា ធ្វើចឹងដើ ម្បីអ្វី ទៀតផង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាម វិដេអូរ បុរសជាប្តីបានអោយ ដឹងថា បុរសជាសាហាយឈ្មោះ គឹម កែវមុនីរ័ត្ន រីឯប្រពន្ធខ្លួន ឈ្មោះមាស ពិសី បានលួចផិតក្បត់ស្កាត់ទៅ ដេកជា មួយគ្នាដល់ ខេត្តព្រះសីហនុ រហូតឈានដ ល់ស៊ីជម្រៅ ។ ប្តីថារឿងនេះវាបាន កើតឡើងជាយូរណាស់មកហើយ គាត់តាម ទាន់ច្រើនដងតែ ទុកពេលអោ យកែខ្លួន តែពួកគេមិនកែទើបគា ត់បន្ដកំដរពួក គេគ្រប់ពេល ។ អ្វីដែលហួសចិត្ត បុរសជាប្តីបានបញ្ជាក់ ថាបុរសសា ហាយ នេះជាមនុស្សរាប់អា នគ្នាចេញចូលមកបាយទឹក នៅផ្ទះគាត់ទៀតផង ហើយបុរសជាសាហាយនេះ ក៏មានប្រពន្ធនិងកូនថែមទៀតផង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមឃ្លីបវីដេអូនេះ ឃើញថាបុរសជាប្ដីហាក់ មានការអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់ ទោះបីតាមទាន់ ប្រពន្ធកំពុង នៅលើគ្រែ ជាមួយ ប្រុស សាហាយក៏ដោយ លោក នៅតែ ទប់អារម្មណ៏ និយាយតាម សម្រួល យ៉ាងសុភាព ទោះជាយ៉ាងណាភាគី ប្រពន្ធនិង សាហាយបាននាំគ្នាប្រកែកយ៉ាង ដាច់អហង្ការ ថាពួកគេដើរ ដេកជាមួយគ្នា គឺជាការងាររកស៊ី គក់ជេរ ដីជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណែក បុរសជាប្តី បានបញ្ជាក់ថា ករណីអ្នកទាំង ពីលួចសាហាស្មន់និ ងគ្នានេះ មិនមែនជាលើកទី១ទេ លោក តាមទាន់ នៅខេត្តសៀមរាប ម្តង ជាពីដងមក ហើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាប្ដីបាននិយាយថា ប្រុសសាហាយនេះ បានរា ប់អានក្រុមគ្រួសារគាត់ ចេញចូលបា យទឹកព្រឹកល្ងាចដូចផ្ទះ គាត់ដែរ មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធគាត់គឺជា អតីតសង្សាររបស់ប្រុសសាហា យនេះ ផងដែរ តែក្រោយនាងមក រៀបការ ជាមួយ គាត់ ហើយពួកគេនៅតែបន្ត រាប់ អានគ្នា ជាមិត្តភក្ត្រ័ ជាធម្មតា ព្រោះ ម្នាក់ៗមានប្រពន្ធ នឹង ប្តី អស់ហើយ តែមិន នឹកស្មានថាពេលនេះធ្វើឲ្យគាត់ជាប្ដីហួសចិត្តដល់ម្លឹងនោះទេ និងធ្វើឲ្យគាត់បែ កបាក់ក្រុមគ្រួសារ ទៀតផង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាប្ដីបាននិយាយនៅ ក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះថា គាត់បានព្យាយាមតាមដានជាយូរណាស់ មកហើយ តាំងពីទៅសៀមរាប និងសណ្ឋាគាផ្ទះសំណាក់ខ្លះ ពេលដឹងថាគាត់តាមដានប្រុសសា យហាយនោះបានស្ទុះលោតចេញពី កន្លែងស្នាក់នៅ នោះទៀតផង និយាយជារួមបុរសជាប្ដីប្រមូលបាន ភស្ដុតាងគ្រប់គ្រាន់ពេញ នៅក្នុងដៃអស់ ហើយទោះជាប្រកែកក៏មិន អាចប្រកែក បានដែរ ។ ចំពោះមនុស្សដែលគាត់ហៅ ទៅជួយដឹងឮនោះ សុទ្ធតែជាសមត្ថកិច្ចទៀតផង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសរូបនោះ បន្តថា នាងនោះលែងជា ប្រពន្ធគាត់ទៀតហើយ គាត់ឆ្អែតហើយ មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ។ ចំណែក ស្ត្រី ជាប្រពន្ធ ដែលរងនូវការចោទប្រកាន់ថា លួចសាហា ស្មន់ ជាមួយអតីត សង្សាចាស់ អង្គុយនៅលើ គ្រែ បាន សួរទៅ បុរសជាប្តី ថាបងឯងធ្វើអីចឹងធ្វើអី ? បងឯង នេះសា ហាវខ្លាំង ណាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលបុរសជា សាហា យនោះប្រកែកខ្លាំងពេក បុរសជាប្ដីបាន សួរបកត្រឡប់ទៅវិញថា ចុះបើខ្ញុំធ្វើអីចឹង ដាក់ប្រពន្ធលោកឯងតើលោកឯងឈឺអត់ ? ។ ទោះជាយ៉ាងណា នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនោះ គេក៍បានលឺ សម្លេងប្រុសស្រីទំនង ជាភាគីខាងប្ដីបានជម្រុញឲ្យមានការ ជជែកចចារ ដោះស្រាយគ្នាទៅ មិនដឹងថា គេត្រូវរូវគ្នាក្នុងម្រិតណាឡើយ ។ដោយ ឡែកនៅ ក្នុងវិដេអូ មួយ ទៀត បុរសជាសា ហាយ បានលត់ជង្គង់នៅ ពីមុខបុរស ជាប្តី ប៉ុន្តែ មិនដឹងថា លិឍ ជង្គង់សុំទោស ឬយ៉ាងណា នោះទេ ។ជុំវិញករណីខា ងលើនេះគេហ ទំព័រយើងរង ចាំការបំភ្លឺ ពីភាគី ទាំង អស់ ជានិច្ច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed