ជីដូននិងចៅស្រីរ ង គ្រោះ ដោយការ រំ លោ ភបំ ពា ន ទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តពី សំណាក់បុរស កម្លោះចាស់ វ័យជាង ៤០ឆ្នាំម្នាក់បន្ទាប់ ពីភ្ជាប់ពាក្យ ជាមួយនាង រួចកាល ពីនាង មានអា យុ ១៦ឆ្នាំ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១៧ បុរស កម្លោះចាស់ ល្បិច ថោកទាប ម្នាក់នេះ បានលួង លោម នាង រួ ម រក័្ស រហូតដល់នាងមានកូន១មួយ បែរជាឆ្លើយដោះសាថា អត់ដឹងអីផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទើបកើតជាការប្ដឹងផ្ដល់ ខាងស្រីទាមទារ អាហា រកិច្ចផ្ដាច់ រួមទាំង ជម្ងឺចិត្តសម្រាលកូន ដោ យវះ កាត់ស រុបចំនួន ៦២០០០ដុល្លា តែនៅពេលសាលក្រមតុលាការខេត្តកំពង់ ចាមចេញជាស្ថាពរហើយ នោះខាងភាគីចុង ចម្លើយបាននឹងកំពុងរៀបចំការ ប្រពន្ធថ្មីមួយទៀត យ៉ាងគ្រហ៊ើៗ ទៅវិញរំ លោ ភលើសាលក្រមនេះ ថែមទៀតផង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែគ្មានការ អើពើពីសំណាក់ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសាលក្រម តុលាការខេត្តកំពង់ចាម ហាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពលើជនជាប់ចោទសោះ ព្រោះជន ជាប់ចោទជិតរៀបការ ទៅហើ យនោះ ដូច្នេះនាងជាមួយ និងជីដូនរបស់ នាងបាននាំគ្នាឡើងមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីឲ្យអ្នកធំឬអ្នកមានសមត្ថភាពជួយរកយុត្តិធម៌ ដល់រូបនាងផ ងក្រែង អាចរកឃើញស្រមោលយុត្តិធម៌ខ្លះៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់នឹងបានលុយចិញ្ចឹមកូន ដែលឪពុកគេបង្កើតកូនចោលដូច សត្វធាតុនេះ ។ ភាគីខាងស្រីជាដើមបណ្ដឹងមាន ឈ្មោះ រិន រចនា បច្ចុប្បន្នអាយុ ១៩ឆ្នាំរស់ នៅភូមិព្រៃចាស់ ឃុំវិហារសួគ៌ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល សព្វថ្ងៃមានកូនស្រីម្នាក់ នាងដាក់ឈ្មោះឲ្យត្រកូលខាង ប្ដីទៀតគឺសុខលី ស្រីពេជ្រ ហើយឪពុក ក្មេងនេះ ដែលមិនទទួលស្គាល់ កូនរបស់ ខ្លួននោះមាន ឈ្មោះឆែម សុខលី បច្ចុប្បន្ន អាយុ៤២ឆ្នាំ មុខរបររកសុីចងការ ប្រាក់មានទីលំ នៅភូមិស្រះព្រីង ឃុំបាធាយ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមស្ដ្រីរ ងគ្រោះ ជាដើ មបណ្ដឹងរូបនេះ បានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី៥ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៩នេះថា កាលពីអំឡុងឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានការព្រមព្រៀងរវាង ចាស់ទុំទាំងសង ខាងនាង និងអតីតគូរដណ្ដឹងរបស់នាង ដូចមានឈ្មោះខាងលើនោះ បានធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យ តាមប្រពៃណីកាលនោះ នាងមានអាយុ ១៦ឆ្នាំ ហើយគូរដណ្ដឹងមានអាយុ៣៩ឆ្នាំ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីភ្ជាប់ពាក្យរួចគូរដណ្ដឹងនោះបាន នាំនាង ទៅលេងផ្ទះខាងគេនៅស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម នៅពេល ទៅដល់ផ្ទះរបស់គេហើយប្រៀបដូចសត្វឈ្លូសក្នុង មាត់ខ្លាអចឹងគេបានលួងលោមរួ មភេ ទរហូតបានសម្រេចជាច្រើនដង រាប់មិនអស់ព្រោះថា មុនក្រោយ គង់តែជាប្ដីប្រពន្ធនិងគ្នាដដែលនឹង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងបន្ដថាក្រោយ មកនាងបា នមកផ្ទះវិញ តែនៅពេលមកដ ល់ផ្ទះទើបនា ងដឹងថានា ងមាន គ័រជាមួយអតីត គូរដណ្ដឹងនោះ នៅពេលដឹងថាមានគ័រភ្លាម នាងខំតេប្រាប់ឪពុកក្មេងនេះដោ យចិត្តអរផងភ័យផង ប៉ុន្ដែចម្លើយ ដែលគូរ ដណ្ដឹងនាងឆ្លើយ មកគឺគេថាអត់ដឹងអីផង ឲ្យដោះ ស្រាយខ្លួនឯងទៅ មិនតែប៉ុណ្ណោះនាងត្រូវ បានគូរដណ្ដឹងចោទថា នាងលួច លុយគេជាង៣មុឺនដុល្លារទៀត ផងតែនា ងបានបញ្ជាក់ថា នាងមិនបាន លួច ដូចកា រចោទ ប្រកាន់នោះទេ ដែលនាង ហៅថានេះគ្រាន់តែលេស ដើម្បីគេ ចង់ បែបពីនាង តែប៉ុណ្ណោះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងបន្ដថា ចាបើតាំង ពីពេលនោះ មកនាងបានប្ដឹងផ្ដល់គ្នាដល់ តុលាការ ខេត្តកំពង់ចាមរហូត ដល់ថ្ងៃទី១៤ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩តុលាការ បាន ចេញ សាលក្រម បង្គាប់ឲ្យចុង ចម្លើយចេញសង ថ្លៃអាហារកិច្ចរហូត ដល់កូនមានអាយុ ដល់និតិភាព ។ ប៉ុន្ដែចាប់តាំងពី សាលក្រមនេះ ចេញមកនាងមិនដែល បានលុយពី ឪពុកក្មេងនេះ ១រៀលខ្មែរ នោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនតែប៉ុណ្ណោះគេនឹងត្រូវរៀបការ ជាមួយស្រីថ្មីនៅថ្ងៃទី៨ធ្នូខាងមុខនេះ ទៀតផង ។ ដោយសារតែនាងមិនដឹង ជាទៅពឹងអ្នកណាទើបនាងនិងជីដូននាំគ្នាមកកាន់ រាជធានីភ្នំពេញ នៅវេលាតសៀល ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រែងមាន លោក ម្ចាស់ប៉ាវណាអាចជួយ រកយុត្តិធម៌អាច ជួយនាង បាន។ ក្នុងនោះដែរនាងក៏បា នសំណូមពរ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅ ក្នុងស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធមេត្តាជួយ រកយុត្តិធម៌ឲ្យនាង ផង នាងមកនេះមិន ស្គាល់អ្នកណា ក្រៅពីអ្នករត់ ម៉ូតូឌុបនោះទេ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *