ហេតុការណ៍​ភ្ញាក់ផ្អើល និងហួសចិត្តជាខ្លាំង ព្រោះតែ គូស្នេហ៍មួយគូររស់នៅជា មួយគ្នាអ ស់រ យះពេល ៤ឆ្នាំទៅហេីយ នៅទីបំផុត ខាងប្រុសត្រូវរងការ ចោទ ប្រកាន់ ពីប ទរំ  លោ ភ និង គំ រា ម ស ម្លា ប់ ។នេះបើយោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា៖ “ប្អូនប្រុសម្នាក់នេះ ត្រូវសមត្ថកិច្ច កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ ខ្លួនបន្ទាប់ ពីគូរស្នេហ៍ ដែល ស្រលាញ់គ្នា ៤ ឆ្នាំ ប្ដឹងថា បាន រំលោ ភ និង គំ រាម ស ម្លា ប់” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ក្រុមគ្រួសារខាងប្រុសបាន ឲ្យដឹងថា ពួកគេទាំងពីរនេះ ស្រលាញ់គ្នានៅ ជា មួយគ្នាដូចប្ដីប្រពន្ធ ចំនួន ៤ ឆ្នាំ មកហើយ គឺ ២ឆ្នាំ នៅបន្ទប់ ជួល ហើយ ២ ឆ្នាំ ទៀត យុវជន ដែល សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន បាន នាំនារីជា សង្សារមក នៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារ ខា ងប្រុស នៅព្រែកឯង ដោយនាំ ទាំងម្ដាយ នាងម កនៅ ជាមួយ ផង “។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ពាក់ព័ន្ធនឹង ការឃាត់ខ្លួននេះ អ្នកកាសែត បានព្យាយាមសួរនាំសមត្ថកិច្ចកងរា ជអាវុធហត្ថរាជ នីភ្នំពេញ ទទួលបន្ទុកករណីនេះដែរ តែមន្ត្រីអាវុធហត្ថដែលកា ន់សំណុំរឿង ឈ្មោះ សាម៉ុន មិនប្រាប់ព័ត៌មានទេ ដោយនិយា យយ៉ា ងខ្លីថា មាន បទល្មើសត្រូវឃាត់ខ្លួន ហើយ ហើយក៏បិទទូរស័ព្ទទៅ “។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“យើង មិនទាន់ដឹងថា តើយុវជនដែល ត្រូវឃាត់ខ្លួននោះបានប្រព្រឹត្តបទ ល្មើសអ្វីខ្លះនោះទេ ។ តែបើចោទ ថា រំលោ ភ គឺមិនសម ទេ ព្រោះនៅជាមួ យគ្នាដូចប្ដីប្រពន្ធជាង ៤ ឆ្នាំ ទៅហើយបើច ង់យកកូន វិញប្រហែល មានកូន ពីរបី ទៅហើ យ ។ ករណីនេះ បើតាមអ្នកលេង បណ្តាញសង្គម ជាច្រើន បានយល់ឃើញបែបៗ នេះថា៖ “រឿងនេះអាចកើតឡើង គឺដោយសារ ខាងប្រុសចង់ ដោះដៃពី ខាង ស្រី” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ បើតាមព្រះតេជគុណមួយអង្គដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Kheoun Samnang បានលើកឡើងយ៉ាង ដូច្នេះថា៖ “សូម្បីតែប្តីប្រពន្ធ និងគ្នាក៏អា ចចោ ទពីប ទរំលោ ភសេ ព សន្ថវៈបានដែរ បើក្នុងករ ណីភាគី ណាម្នាក់ចា ប់ បង្ខំគេ ។ សូមស្វែងយល់ ត្រង់ចំណុ ចនេះ ផង ។ អាចមា នទោស បើក្នុងករណី ចាប់ប ង្ខំប្រពន្ធខ្លួនដើម្បី សេពសន្ថវៈ ដោយនាង មិនបានស្មគ្រ ចិត្តក្នុងរឿងនេះទេ ។ ការប្រពន្ធមក មិនមែ នយ ក មក បង្ខំសេ ព សន្ថវ :ទេ ” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រះតេជគុណខាងលើបានបន្តថា៖ “អ្នកខ្លះអាង តែប្តីគេ ហ៊ាន បង្ខំប្រពន្ធខ្លួនឱ្យសេព សន្ថវៈជា មួយខ្លួន ទាំង ដែល នាងមិនស្រួលខ្លួន ឬមិនមាន អារម្មណ៍ក្នុងរឿងនេះ “។ ប៉ុន្តែ នៅពេលមានការ លើកឡើងថា “ប្រុស ប្រកែកស្រីប្រកាន់ ដូចមិ នសម” ព្រះតេជគុណឆ្លើយតបថា ” រឿងមិនដឹងទេ ទាល់តែសួរភាគីទាំងសង ខាងទើបដឹង បើតែបើនិ យាយពី សង្សារក្តី ប្តីក្តី បើមានករណីចាប់ បង្ខំដើម្បីរំ លោ ភសេព សន្ថវៈមែន លើសង្សារខ្លួន លើប្រពន្ធខ្លួន នោះប្រាកដ ណាស់ច្បាស់ជា មាន ទោស” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូលរួមឆ្លើយតបទៅនឹងការពន្យល់បកស្រាយក្នុងរឿងនេះ ពីព្រះតេជគុ ណខាងលើ ក្នុងនោះគណ នីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Preng Satyaphireak បានបញ្ជាក់ថា៖ “ច្បាប់ សម្រាប់ ប្ដីប្រពន្ធ គ្មានទោ សរំ លោ ភទេ គ្រូព្រហ្ម ទណ្ឌ កូណា ប្រាប់ អ៊ីចឹង ពេល រៀននៅសាលាច្បាប់” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed