ភេទទី៣រូប ស្រស់ ពូកែវោហាម្នាក់នេះ បាននឹង កំពុងធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ចាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំង តាមរយៈការបង្កើត ជាវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗ ក្នុងន័យ អប់រំកំប្លែង កម្សាន្ត បង្ហោះក្នុង ហ្វេសប៊ុក ធ្វើឱ្យមានការចែក រំលែកតៗ គ្នា ជាក់ស្តែងពេលនេះ នារីជាភេទទី៣ ខាងលើ បានបញ្ចេញនូវ វីដេអូឃ្លីបមួយ ប្រាប់ពីវិធីចងចិត្តប្តីកុំឱ្យមានប្រពន្ធចុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលកន្លងមកស្ត្រីជា ប្រពន្ធដើមមួយចំនួន ធ្វេសប្រហែស ក្នុងការតុប តែងខ្លួន ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យបុរស ជាប្តីមើល ឃើញស្រីផ្សេងស្រស់ឆើត ឆាយជាង រហូតដល់លង់ខ្លួន មានប្រពន្ធចុង ក្បត់ចិត្តប្រពន្ធដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ទឹកចិត្តខ្ញុំ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រដែល ធ្វើឱ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធអាច ចងចិត្តប្តីរបស់ខ្លួន បានជៀសវាង ប្តីទៅមានប្រពន្ធចុងទៀត ដោយក្នុងនោះ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកខាង លើបានរៀបរាប់ថា “ខ្ញុំជាប្រពន្ធដើម ឃើញមុខមាត់ ខ្ញុំចាស់ លឿនពេកចឹង ដោយសារ តែខ្ញុំហត់នឿយពេក ខ្ញុំធ្វើការងារ ផ្ទះហត់ណាស់ ខ្ញុំងើបតាំងពីព្រឹកព្រលឹម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំដាស់កូនខ្ញុំឱ្យងូតទឹកទៅរៀន បន្ទាប់មកខ្ញុំ ទៅផ្សារទិញម្ហូបដាំបាយ ជូតផ្ទះ បោកខោអាវ សព្វគ្រប់ហើយ បានខ្ញុំដាស់ប្តីខ្ញុំឱ្យមកពិសារបាយ ខ្ញុំធ្វើសព្វគ្រប់អត់ មានពេលសម្រាកទេ ដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់មានពេល ធ្វើខ្លួនខ្ញុំទេ ខ្ញុំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ដើម្បីតែសុភមង្គលក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមើលថែកូនខ្ញុំដ៏ល្អប្រណិត ខ្ញុំមើលថែផ្ទះសំបែង ខ្ញុំឱ្យរៀបរយ ប៉ុណ្ណឹងហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ លោកប្តីខ្ញុំទៀត ព្រោះលោកប្តីខ្ញុំលួចទៅមានស្រី លួចទៅមានប្រពន្ធចុង បើសិនជាខ្ញុំចង់ បានប្តីខ្ញុំមកវិញ គឺមានតែវិធីម៉្យាងទេ គឺខ្ញុំត្រូវតែចេះធ្វើខ្លួនឱ្យស្អាតបាត ដើម្បីទាក់ទាញចិត្តប្តីខ្ញុំឡើងវិញ ឱ្យដូចស្រីចុងគេចឹង ព្រោះថាពាក្យថា ប្រពន្ធចុងគេមិនដែលយកស្រីចាស់ជាងយើងមកធ្វើប្រពន្ធចុងទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺគេយកស្រីដែលក្មេងដែលមើលទៅស្អាត ចូលភ្នែកគេចុះ បានគេយកមកធ្វើជាប្រពន្ធចុងរបស់គេ ចាំទុកទៅ… ចឹងមនុស្សស្រីដែលជាប្រពន្ធដើម កុំគិតថាខ្លួនឯងអន់ឱ្យសោះ ត្រូវតែស្អាតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលា បើត្រង់នេះ (សុដន់) យើងមិនមាន ញ៉ុកវារួចទាញវាឡើងមក កុ ហក ភ្នែកមនុស្សប្រុស ព្រោះមនុស្សប្រុសវាមានកុយ វាដើរតែរកគេគ្រប់គ្នា រហូតដល់មានប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំគិតថាប្តីខ្ញុំនឹងវិលមករកខ្ញុំឆាប់ៗ ខ្ញុំជឿជាក់ ព្រោះខ្ញុំចេះធ្វើខ្លួនជាមុន ខ្ញុំមិនធ្វើឱ្យខ្លួនខ្ញុំអាក្រក់ដូចពីមុនទេ ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើខ្លួន គ្រប់ពេលគ្រប់វេលា ដើម្បីទាក់ទាញចិត្តប្តីខ្ញុំ ដើម្បីកុំឱ្យវាមានប្រពន្ធចុង ចឹងសូមផ្តាំអ្នកទាំងអស់គ្នាថា យើងមានប្តី យើងត្រូវតែស្អាតៗៗ គ្រប់ពេលវេលា ទោះយើងមានប្តីហើយក៏ដោយ ក៏យើងនៅតែស្អាត កុំឱ្យគិតថាស្អាតហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ កុំឱ្យនាងស្រីចុងហ្នឹងវាដណ្តើមប្តីយើងបាន…”៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed