យុវតីរូបស្រស់ ម្នាក់ បានទាក់ទង ស្នេហាជាមួយ នឹងយុវជនម្នាក់ តាមទូរស័ព្ទ លុះស្ត្រីជា ម្តាយ តាមទាន់ ព្យាយាម ហាមឃាត់ច្រើនដង ដែរ តែកូនស្រីមិន ព្រមស្តាប់ ទើបស្តីប្រដៅ និងជ្រុលដៃវា យ បន្តិ ច បន្តួច ស្រាប់តែកូន ស្រីបានរត់ ចេញពីផ្ទះទៅតាមយុវជ នជា ស ង្សារបាត់អស់រយៈ ពេលជិត ១ខែ ដោយមិនផ្តល់ ដំណឹងអ្វីឱ្យអ្នកផ្ទះបា នដឹងសោះ ជាហេតុ ធ្វើឱ្យក្រុមគ្រួសារកំពុងមាន ការព្រួយ បារម្ភយ៉ាង ខ្លាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យុវតីដែលតូចចិត្ត នឹងម្តាយស្តី​ប្រដៅរឿង មានស្នេហា តាមទូរស័ព្ទ ស្រាប់តែរត់ ចោលផ្ទះអស់រយៈពេលជិត១ខែនេះ មានឈ្មោះង៉ាន់ មីហៃ អាយុ១៦ឆ្នាំ ជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី៨ មានលំនៅក្នុងភូមិ ទួលពង្រ សង្កាត់ចោមចៅ១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម សម្តីបុរស ឈ្មោះង៉ាន នឿន អាយុ៣៧ឆ្នាំ មុខរបរចិញ្ចឹមទា ត្រូវជាឪពុកប ង្កើតរបស់យុវតី ដែលបាត់ខ្លួន ខាងលើ បានរៀបរាប់ប្រាប់ថា កូនស្រីរបស់ គាត់ គឺជាកូនច្បង ក្នុងចំណោមបងប្អូន ៤នាក់ (ប្រុស១ ស្រី៣)។ កន្លងមកកូន ស្រីគាត់ ម្នាក់នេះ គឺជាក្មេងស្រី ម្នាក់ល្អណាស់ រៀនក៏ពូកែដែរ ទាំងភាសាខ្មែរ និងភាសាចិន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែទើបតែរយៈពេលប្រមាណជិត ១ខែចុងក្រោយនេះ កូនស្រីនេះ ក៏បានទាក់ទង ស្នេហាតាម ទូរស័ព្ទ តាមឆាត ជាមួយនឹង យុវជនម្នាក់ (មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ) គ្រាន់តែ ដឹងថា មានវ័យស្របាក់ ស្របាលគ្នា និងធ្វើការ ជាកម្មករឡាន ដឹក ដែក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាឪពុក រូបនេះ បន្តថា នៅមុនពេល កើតហេតុ ប្រពន្ធរបស់គាត់បានដឹង ពីទំនាក់ទំនងកូនស្រី ជាមួយ នឹងយុវជននោះតាមហ្វេសប៊ុក តាមឆាត ទើបចេះតែ ហាមប្រាមកូន ស្រីឱ្យឈប់ទាក់ទង បែបនេះទៅ មិនល្អទេ ព្រោះខ្លួនជាស្រី ណាមួយ នៅវ័យក្មេង ខ្ចីទៀត ប៉ុន្តែកូនស្រីមិន ព្រម ស្តាប់ នៅបន្តទាក់ទ ងគ្នារហូត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទើបមកដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ខណៈដែលគាត់ជា ឪពុកកំពុង នៅកន្លែងរោង ចិញ្ចឹមទា ប្រពន្ធរបស់គាត់ ក៏បានហៅកូនស្រីនេះ មកស្តីប្រដៅ រហូតដ ល់ជ្រុលដៃ​ព្រ មានដោ យរំពាត់ ទុកជាការ ប្រៀន ប្រដៅ ប៉ុណ្ណោះ មិននឹក ស្មាន ថាកូនស្រីខឹង ចិត្តរហូត រត់ចេញ ពីផ្ទះបែ ប នេះ សោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាឪពុក បន្តថា ក្រោយពីត្រូវម្តាយវា យបន្តិចបន្តួចហើយ មកដល់វេលាម៉ោង ៤សៀល ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ កូនស្រីរបស់គាត់ ក៏បានពឹងមិត្តភក្តិម្នាក់ នៅក្បែរផ្ទះ ឱ្យជួយដឹកនាងចេញ ទៅក្រៅ និងបានទៅជួបជាមួយ នឹងយុវជ នខាងលើ ហើយក៏នាំគ្នាចេញ ទៅបាត់ មិនដឹងជាមានគោល ដៅទៅណា មកណា នោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីកូនស្រីបាត់ខ្លួន ១យប់ មកដល់ព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ទើបប្រពន្ធគាត់ បានប្រាប់ ដំណឹងនេះឱ្យគាត់បានដឹង រួចក៏នាំគ្នាដើរ តាមរកសព្វកន្លែង តែរកយ៉ាងណា ក៏មិនឃើញ កូនស្រីសោះ ហើយទោះជា ទៅដា ក់ពាក្យបណ្តឹង ក៏សមត្ថកិច្ចរកមិ នទាន់ ឃើញតម្រុយដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាឪពុក បានបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើកូនស្រីបាន លឺដំណឹងនេះហើយ សូមឱ្យកូនស្រីវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ឪពុកម្តាយមិនប្រកាន់ខឹងអ្វី នឹងកូនឡើយ ហើយពេ លនេះ ឪពុកម្តាយពិតជាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកូនស្រីខ្លាំងណាស់។ ចំណែករឿងទំនាក់ទំនងគ្នានោះ ប្រសិនបើ កូនស្រីពិតជា ស្រលាញ់គ្នាជាមួយយុវជននោះមែន ឱ្យតែព្រមត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ពួកគាត់មិនជំទាស់រារាំងអ្វីនោះទេ គឺឱ្យខាងប្រុសចូលស្តីត្រឹមត្រូវ ពួកគាត់ជាឪពុកម្តាយ នឹងផ្សំផ្គុំឱ្យមិនខាន៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed