បុរសម្នាក់នេះ មានវាសនា អភ័ព្វខុសគេ ធ្លាប់ធ្វើយោធា តែជួបគ្រោះ អកុស លជាន់ មីនផ្ទុះដា ច់ ជើង ម្ខាង លុះបាន ប្រពន្ធ មិនប្រកាន់ ពីរឿងប្តីពិក លពិការ គិតថា នឹងអាច រួមរស់យ៉ា ងមា នសុភ មង្គលអស់ មួយជីវិត ដឹងអី ទោះជាមាន កូនដល់ទៅ ៤នាក់ទៅហើយ ក៏ប្រពន្ធនៅ តែបែ កគំនិ តក្បត់ផិតប្តី ដោយ បានវេចលុ យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលខ្ចីពីធនាគារចំនួន ១៥០០ដុល្លារ រត់តាមប្រុសថ្មី ទៅសម្ងំសោយ សុខធ្វើ ព្រងើយ ដោយគ្មាន ស្តាយ ស្រណោះ អាឡោះអាល័យប្តីពិការ រស់នៅវេ ទនា គ្មាន លទ្ធភាពរកប្រាក់សង ធនាគារ រហូតដ ល់ខូចចិត្តផឹ​ កតែ ស្រា.ស្រវឹ ងរា ល់ថ្ងៃ និងដេ កទួញយំ រៀងរា ល់រាត្រី ទន្ទឹងចាំផ្លូវប្រពន្ធ វិលម កវិញ។បុរសអភ័ព្វជាប្តីរូបនេះ មា នឈ្មោះអង ចឿន អាយុ៤៦ឆ្នាំ មានលំនៅ ក្នុងភូមិត្រពាំងចក ឃុំត្រាំ កក់ ស្រុកត្រាំកក់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអង ចឿន បានរៀបប្រាប់ប្រាប់ថា គាត់ជាកូន ច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូន ៨នាក់ (ប្រុស៥ ស្រី៣) កាល ពីឈានចូលវ័យ១៨ឆ្នាំ គាត់បានចូលធ្វើទា ហា នចំនួន ៣ឆ្នាំ និងធ្លាប់បានចេញ ទៅវា យទាហាន ខ្មែរក្រហម នៅភ្នំកូន ដំរី ក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបង តែអ កុសលអ្វី មិនមានរ បួ ស ដោយសារគ្រា ប់ កាំ. ភ្លើង បែរជា ដើរជា ន់ មីន ផ្ទុះដាច់ជើង ស្តាំ មួយ ចំហៀងទៅវិញ ទើបធ្លាក់ ខ្លួនជា យុទ្ធជ នពិការ រហូតដល់សព្វថ្ងៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក អន ចឿន បន្តថា ក្រោយពីជាន់ មី នផ្ទុះដា ច់ ជើ ង ម្ខាង គាត់ ក៏បានវិល ត្រឡប់មក រស់នៅស្រុក កំណើត វិញ និងត្រូវបានឪពុកម្តា យផ្សំផ្គុំឱ្យមាន ប្រពន្ធឈ្មោះខៃ ចាន់ អាយុប្អូនគាត់១ឆ្នាំ ដោយនាង គឺជាអ្នក រស់ នៅស្រុកភូមិ ជាមួយគ្នា និងជាមនុស្សស្រី មានចរិត លក្ខណៈ ល្អថ្លៃថ្នូរ មិន ប្រកាន់ នឹងទទួល យកប្តីពិការ ជើង ដូចរូ បគាត់ឡើយ។ បន្ទាប់ មកប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានរួ មរស់ នឹងគ្នាយ៉ាងល្អូន ល្អិន រហូតបង្កើតបាន កូនចំនួន៤នាក់ (ប្រុស៣ ស្រី១) ជាចំណង និស្ស័យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក អន ចឿន បានឱ្យដឹងទៀតថា តាំងពី ចាប់ដៃគ្នាមក ប្តីប្រពន្ធគាត់ ប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិត ចំណែក គាត់ទទួលបានប្រាក់អតី តភាពការ ងារចំនួន ៦០ ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែ គ្រាន់យក មកទ ប់ទល់ជី វភាពគ្រួសារ។ ក្រោយ មកទៀត ដោយសារតែជី វភាពគ្រួសារ មានការខ្វះមុខ ខ្វះក្រោយ ហេតុនេះ ទើបប្រពន្ធរបស់គាត់ សម្រេចសុំគា ត់ធ្វើចំណា កស្រុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចេញទៅធ្វើការនៅ ប្រទេសថៃ ជាមួយនឹងកូនប្រុសពេញ កម្លាំង ចំនួន២នាក់ទៀត។ ពេលនោះ គាត់ ក៏យល់ព្រម ព្រោះនឹកថា ម្តាយកូន៣នាក់ ទៅជាមួយគ្នា អាចមើលថែគ្នា បាន ដឹងអីដូចបញ្ជូនសាច់ចូល មាត់ខ្លា អ៊ីចឹង។ តាំងពីចេញ ទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃមក ប្រពន្ធបា នផ្ញើលុយមកផ្ទះតែប៉ុន្មាន ខែប៉ុណ្ណោះ ស្រាប់តែបាត់ឈឹង លែងផ្ញើមកទៀត ខណៈដែល កូនប្រុសទាំង២នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ញើលុយមកផ្ទះជា ហូរហែរៀងរាល់ខែ ជាហេតុធ្វើឱ្យគាត់ មានចិត្តសង្ស័យថា ប្រពន្ធអាចមាន ទំនាក់ទំនង ជាមួយប្រុសថ្មី ទើបយកប្រាក់ដែល រកបានទៅចាយវាយ អ ស់ដៃជាមួយគ្នា និងថែមទាំងបានឱ្យ កូនទាំង ២នាក់តាមដា នម្តាយដែរ តែចាប់ភ័ស្តុតាងមិនបានសោះ ដោយសារ តែកូនប្រុសទាំង២នាក់ ធ្វើការនៅក ន្លែងផ្សេងគ្នា ឆ្ងាយពីកន្លែង ម្តាយរបស់គេធ្វើការ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកចឿន បានបន្ថែមថា លុះ៤ឆ្នាំក្រោយមក ប្រពន្ធក៏វិលត្រឡប់ មកផ្ទះវិញ ទាំងបាតដៃទទេ ពោលគឺគ្មានលុយ កាក់១រៀលជាប់ខ្លួនសោះ ចំណែកគាត់ក៏មិន បានទៅសួរដេញ ដោលជីកឫសគល់អ្វីដែរ និងធ្វើដូច មិនដឹងរឿង ហើយក៏រួមរស់ នឹងគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែម បន្តទៀតធម្មតា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះរយៈពេលប្រមាណកន្លះឆ្នាំក្រោយមក ពួកគាត់២នាក់ប្តីប្រពន្ធ ក៏ពិភាក្សាគ្នាថាចង់ រកស៊ី ក៏បាននាំគ្នាទៅខ្ចីប្រាក់ ធនាគារចំនួន ៣ពាន់ដុល្លារ មក ធ្វើដើមទុន តែដោយមិនបានរកស៊ី ក៏បង្វិលប្រាក់ចំនួន ១៥០០ដុល្លារទៅសង ធនាគារវិញ នៅសល់ ១៥០០ដុល្លារទៀត ស្រាប់តែ ប្រពន្ធបែកគំនិត លួចវេចយកលុយនោះ ហើយរត់ចេញពីផ្ទះ ទៅតាម ប្រុសឈ្មោលរបស់ខ្លួនបាត់ ដោយមិនដឹងថា ទៅសម្ងំសោយសុខនៅឯណាទេសព្វថ្ងៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលប្រពន្ធរត់ចេញពីផ្ទះ គាត់បានទៅ រកគ្រូហោឱ្យទស្សន៍ទាយមើលដែរ និងត្រូវគ្រូហោ ប្រាប់ថា ប្រពន្ធគាត់ បានរត់ទៅទិសខាងលិចជាមួយ ប្រុសម្នាក់។ គិតមកដល់ពេលនេះ ប្រពន្ធបានវេចលុយ រត់៦ខែ មកហើយ មិនទាន់ត្រឡប់ មកផ្ទះវិញទេ និងគ្មានដំណឹងអ្វី សោះឡើយ ដោយទុកឱ្យគាត់រស់ នៅគ្រាំចិត្ត ណាមួយជីវភាព ទ័លក្រ ខ្លួនក៏ពិការគ្មានកម្លាំងធ្វើការរកប្រាក់មកសងបំណុលធនាគារនោះទេ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed