ស្ត្រីម្នាក់ បានដាច់ចិត្តចេញមុខទម្លាយរឿងរ៉ាវ ជីវិតដ៏ជូរចត់របស់ខ្លួន ដោយបានប្រៀប ប្រដូចទៅនឹង ចម្រៀងមួយបទ “ស្រីណាមិនយំ” ដែលកាលពីគ្រាក្រក្រីលោក ប្តីមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រភក្តី រកអ្វីប្រៀបផ្ទឹម ពុំបាន លុះដល់ពេល រកស៊ីមានបាន មានលុយកាក់ ចាយវា យ ពេញ ដៃ ស្រាប់តែប្តីកំហូច បែ ក គំនិត ឈ្លក់ វង្វេងនឹងសម្រស់ស្រី ផ្សេង ផិតក្បត់ ចិត្តប្រពន្ធ និងថែម ទាំងជឿតាម សម្តីគេញោះ ញង់បោះបង់កូន ចោលដោយ គ្មានស្រណោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីអភ័ព្វស្នេហ៍រូបនេះ មិនត្រូវបាន ស្គាល់ អត្តសញ្ញាណនោះទេ គ្រាន់តែដឹងថា មានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sokun Thea។ ចំណែកបុរសជាប្តី ដែល ត្រូវប្រពន្ធចោទថា ជាប្រុសក្បត់ចិត្ត មិនស្គាល់ អត្តសញ្ញាណដូចគ្នា គ្រាន់តែ ដឹងថា មានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Yuth Visa។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីជាម្ចាស់ គណនី Sokun Thea កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានបង្ហោះសារមួយថា “ជាមនុស្សប្រុសមួយរូប នឹងគេដែរ មិនគួរណាគ្មានខួរគិត គេប្រាប់ ឱ្យស្អប់កូន ក៏ស្អប់តាមគេ គេឱ្យឈប់ ចិញ្ចឹមកូន ក៏ធ្វើតាមគេ។ អ្នកឯងដែលយក ខួរអ្នកឯងមកគិតអត់ថា ពេលដែល គ្រួសារយើងក្រ អ្នកដែលពូកែចាក់រុក ដែលមក ផ្អែមល្ហែម មកស្នាលស្និត ជាមួយយើង អត់ ពេលយើងធ្វើផ្ទះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាមករឹបអូសយកឡានម៉េចខ្លះ គេជេរយើងម៉េចខ្លះ មាន ចាំបានអត់ ពេលយើងអត់ លុយ យើងស៊ីបាយ ម្ហូប១ មុខយើងស៊ី២ពេល វាដែល មករួមលំបាក ជាមួយយើងអត់ ឥឡូវនេះអ្នក ឯងមានលុយ វាមកអែបអប វានិយាយ អីក៏ធ្វើតាម ឥឡូវនេះកុំបន្ទោស ខ្ញុំឱ្យសោះ កិត្តិយសអ្នកឯង កេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកឯង វាបាត់បង់ ដោយសារអី គួរតែដឹងខ្លួនខ្លះ ហើយ មិនបាច់អញប្រាប់ទៀតទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីជាម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើ បានបន្តថា “ជួយស៊ែរឱ្យដល់អាឪចិត្តខ្មៅ និងមីបងថ្លៃ ចិត្តតិរច្ឆាន បានល្បីផង អាឪឆ្កួតនឹងក្តិតស្រី បោះបង់ កូនចោល ចំណែក មីបងថ្លៃ ចាំតែចាក់រុកឱ្យប្អូនវា ឈប់ផ្តល់លុយកាក់ ដល់កូន ចង់ក្មួយ វាស្លា ប់ រ ស់ ក៏វាមិនខ្វល់ នៅចង់ឱ្យប្អូនវាម កបែងចែក ទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំ និងកូនខ្ញុំទៀត មីនេះលោ ភ ល ន់ខ្លាំងណាស់ ចាំមុខវាឱ្យច្បាស់ផង បងប្អូន ជួយស៊ែរឱ្យបានល្បីផង ឱ្យវាដឹងថា ត្រឹមជាបង ថ្លៃគ្មានសិទ្ធិអីម កចេះដឹងរឿងគ្រួសារអញ ហើយង៉ែង ក៏គ្មានសិទ្ធិមកដៀល ពូជអញដែរ…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកតាមរយៈវីដេអូឡាយរយៈពេល ១ម៉ោង ៣នាទី និង៣៦វិនាទី ស្ត្រីជាភរិយារូបនេះ បានរៀបរាប់ទាំង ខឹងសម្បាផងដែរថា “ខ្ញុំសុំនិយាយពី អតីតប្តីរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេ ទុកមុខឱ្យគាត់ ប៉ុន្តែគាត់ ខ្លួនឯងទេ ខ្ញុំទុកមុខ ឱ្យគាត់រកស៊ី តែគាត់អត់ចង់ ខ្ញុំអត់ចង់ និយាយទៅប៉ះពាល់ រកស៊ីអត់បាន ធ្វើឱ្យដើរក្នុង សង្គមអីអត់បាន ខ្មាសគេ ប៉ុន្តែ ពេលនេះ លែងទុកមុខឱ្យហើយ ប្តីរបៀបហ្នឹង ហើយក៏មិនមែន ជាប្តីដែរ គ្រាន់តែជា អតីត តើលើលោកនេះ មានប្តីរបៀបហ្នឹង ដែរអត់?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំអត់ដែលបង្ហាញមុខប្តីទេ អត់ចង់ឱ្យគេ ឃើញទេ ទុកមុខឱ្យគេ តែឥឡូវឈប់ហើយ ព្រោះអីថ្ងៃមុនផ្ញើសារមកជេរខ្ញុំ ដោយជឿតាមបងស្រីគេហ្នឹងឯង កុំបន្ទោសខ្ញុំណា លោកយុទ្ធ វីសា ធ្វើការនៅច្រកឡែម បន្ទោសអ្នក ដែលគួរបន្ទោស គឺបងស្រីអ្នកឯង នៅលើលោកនេះតើមានឪពុកចិត្តតិរច្ឆានបែបហ្នឹងដែរអត់?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អញយកប្តីមក ដើម្បីកសាងសុភមង្គលគ្រួសារ មែនយកហែង មកឱ្យមើលងា យពូជ អញទេ អញទ្រាំយូរ ហើយ ឈ្លោះគ្នាតិចតួ ចដៀលពូជ កន្លងមកខ្ញុំខ្ជិល មិនមែនខ្ញុំខ្លាចទេ អាយុទ្ធ ហែងគិតថាអញខ្លាច មែន ឃើញអញទើបចេញពីគុកមក ធ្វើឱ្យអញជាប់គុកម្តង ស្មានថាអញខ្លាចហែងមែន? ផ្ញើសារមកទាំងព្រលឹមថា “មីតិរច្ឆាន ងែងល្មមឈប់ហើយ អញគ្មានលុយឱ្យពួកងែងទេ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ងែងចាំមើលដល់ខែ ងែងចាំកុំសង្ឃឹមបានលុយអញ១បាត រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញខ្លាចងែងខ្លាំង ណាស់ អញចង់សាកមួយងែងម្តងទៀត តើងែងវាខ្លាំងប៉ុនណា? ចាំមើលងែងបានប៉ុន្មានខ្យល់ ចរិតងែងនេះ សូម្បីសត្វឆ្កែ ក៏វាមិនយកងែងផង” ហែងសាក អត់ឱ្យមើល ច្បាប់គេចេះដោះស្រាយហើយ ព្រោះខ្ញុំនិងវា លែងគ្នាមានសាលក្រមត្រឹមត្រូវ ខ្ញុំអត់ចង់លែងគ្នាទេ តែវាប្តឹងលែងខ្ញុំ ខ្ញុំសឹងតែសំពះអង្វរតុលាការទៀត កុំឱ្យកាត់ក្តីឱ្យខ្ញុំលែងលះគ្នាអី ខ្ញុំអាណិតកូន កូនប្រុសខ្ញុំទើបតែ៨ខែហ្នឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែគេកាត់ឱ្យលែង គួរឱ្យឈឺចាប់ទេ? អញប្រាប់ឱ្យហើយ គ្រួសារហែងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ប៉ះអញគឺរលាក ហែងមានលុយ មានសិទ្ធិធ្វើអីធ្វើទៅ អញអត់ដឹងទេ ប៉ុន្តែប៉ះអញគឺរលាក ហែងខ្មាសគេម៉ង… មើលមុខខ្ញុំឱ្យហើយ កន្លងមកខ្ញុំមិនដែលបញ្ចោញឱ្យគេឃើញថាខ្ញុំឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចទេ ខ្ញុំសុខចិត្តបៀមទុក្ខ ប៉ុន្តែមនុស្សយើង ការអត់ធ្មត់គឺមានព្រំដែន ខ្ញុំតែបញ្ចេញ គឺបញ្ចេញចឹងម៉ង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត់មានទុកមុខឱ្យអ្នកណាទេ ខ្ញុំប្រាប់ដល់ថ្នាក់មានស្រី មកវ៉ៃ ផ្ទះខ្ញុំឡើងខ្ទេច អាប្តីខ្ញុំហ្នឹងណា ដល់ពេលប្តឹងបងៗសមត្ថកិច្ចមក ដល់ចុងក្រោយអ្នកណាអ្នកខុស? ខ្ញុំអ្នកខុស ខុសត្រង់អីដឹងអត់? ខុសត្រង់ខ្ញុំខឹងពេក ឆក់ទូរស័ព្ទប្តីយកមកបោកមុខប៉ូលិស ចំណែកអាប្តីវ៉ៃខ្ទេចផ្ទះ ផ្អើលដល់អ្នកជិតខាង កូនយំផ្អើលផ្ទះ មិនខុសមកខុសខ្ញុំបោកទូរស័ព្ទប្តីវិញ ហួសចិត្តម៉ង…​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុទ្ធតែខ្ញុំតិរច្ឆាន ចុះវាមានស្រីនេះ វាដើម្បីផ្គាប់ចិត្តស្រីវា វាប្តឹងឱ្យគេចាប់ខ្ញុំ ចាប់កូនខ្ញុំដាក់គុក វាថាវាមិនដឹងរឿងទៀត គេអ្នកប្តឹង តែដល់ពេលខ្ញុំជាប់គុក វាចង់ដូរសំណុំរឿង ដាក់ថា អំពើ.ហិ.ង្សាដោយចេតនា ទៅជាប៉ុនប៉ងមនុស្សឃា ត ចង់ឱ្យខ្ញុំជា ប់ គុកពី ៥ឆ្នាំទៅ១០ឆ្នាំ តើវាសមជាមនុស្សទេ ដោយសារតែស្រីម្នាក់ ឱ្យប្រពន្ធកូន ជា ប់គុក…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះ “នគរធំ” មិនអាចទាក់ទងសុំការ បំភ្លឺពីភាគីបុរសជាប្តីបាន នៅឡើយ កាលពី ម្សិលមិញ។ យ៉ាងណាយើងរង់ចាំ ការបកស្រាយ បំភ្លឺពីគ្រប់ភាគីពា ក់ព័ន្ធទាំងអស់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed