ប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេង 2នាក់នេះ មិនដឹង ជាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុង នឹងគ្នាកម្រិតណា មិនអាចរកដំណោះ ស្រាយបាន ស្រាប់តែម្នាក់ៗបញ្ចោញអារម្មណ៍ និងការឈឺចាប់ របស់ខ្លួនផ្អើលពេញ បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយបុរសជា ប្តីបានចោទ ប្រពន្ធថា ជាមនុស្សស្រីចូលចិត្ត ក្លឹបរាត្រីបោះបង់ ចោលកូន ទៅរួមស្នេហ៍ ជាមួយ ប្រុសថ្មី ស្រាប់តែប្រពន្ធបាន តបមកវិញថា នាងមិនមែនជាមនុស្សស្រី ដូចប្តីចោទ ប្រកាន់នោះទេ តែប្តីវិញទេ ដែលជាមនុស្សចរិតថោក បង្ខូចឈ្មោះ ប្រពន្ធ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្តីប្រពន្ធខាង លើនេះ មិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណ នោះទេ គ្រាន់តែដឹងថា ភាគីបុរស ជាប្តី មានគណនីហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ Pha NaRa មានមុខរបរជា ជាងកាត់សក់។ ចំណែក ស្ត្រីជាប្រពន្ធមាន គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Oun Meymini។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក ភាគីបុរសជាប្តី បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ប្តីប្រពន្ធពួកគេ បានបែ កចែ កផ្លូវគ្នាទៅហើយ ដោយសារ តែស្ត្រីជាប្រពន្ធ បានរត់ចោលប្តីនិងកូន ទៅរួមរស់ នឹងគូស្នេហ៍ថ្មីយ៉ាង មានក្តីសុខ ទុកឱ្យខ្លួនជា ប្តីត្រូវរស់ចិញ្ចឹម កូនប្រុសសំណប់ ចិត្តម្នាក់តែ ម្នាក់ឯង។ ស្រាប់តែថ្មីៗនេះ លេចឮដំណឹងថា កូនប្រុសឈឺ ក៏ស្រាប់តែ Chat មកខ្លួនជា អតីតប្តី ដើម្បីសាកសួរ កូន ប៉ុន្តែត្រូវបានខ្លួន បដិសេសថា “កុំបារម្ភ ខ្ញុំជាប៉ា ខ្ញុំចេះ មើលកូនហើយ ដើរលេងផឹ ក ស៊ី ចូល ក្លឹប ឱ្យសប្បាយ ចុះអ្នកម្តាយ ដ៏សែនល្អរបស់កូន”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណនីហ្វេសប៊ុកបុរសជាប្តី ដែលមានឈ្មោះ Phan NaRa បានបង្ហោះសារមួយ កាលពីពេលថ្មីៗនេះថា “នៅមានមុខ ឆាតសួរទៀត អ្នកម្តាយដ៏ សែនល្អ នឹងស្រលាញ់កូន ស្មើរជីវិត (ទៅងា.ប់ទៅ) នឹងបុរសសម្តឺផ្អែម រហូតដល់ថ្នាក់ម្តាយ បោះបង់កូន រត់ចោលប្តី សូមជួយ Share នឹង Comment ជូនពរពួក គាត់ផង ឱ្យស្រលាញ់ដល់ចាស់…”។ ម្ចាស់គណនីខាងលើ បន្តថា “មានអ្វីត្រូវស្តាយ បើរស់នៅ ជាមួយគ្នា មានចិត្តមិនស្មោះត្រង់ ដដែល បើយើងបន្តទៀត ដូចធ្វើបាប ខ្លួនឯងចឹង ឥឡូវចង់ សម្រាកខួរក្បាល បន្តិច ឈប់ខ្វាយខ្វល់រឿងស្នេហា ទៀតហើយ (ម្នាក់ឯង មានរឿងអីមិនល្អ)…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីត្រូវបុរសជា ប្តីទម្លាយរឿងរ៉ាវពេញ ក្នុងបណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុករួចមក ស្រាប់ តែស្ត្រីជាប្រពន្ធដែល មានគណនីហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ Oun Meymini បានឆ្លើយតប មកវិញយ៉ាងចាស់ដៃ ព្រមទាំងបានទ ម្លាយសារ ដែលបុរសជាប្តីធ្លាប់ បានឆាត សុំ ទោសខ្លួនជាប្រពន្ធ កាលពីពេល កន្លងមកទៀតផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់គណនី Oun Meymini បាន បង្ហោះ សារថា “ខ្ញុំទុកមុខឱ្យអ្នកឯង ច្រើនដងណាស់ហើយ តែបើអ្នកឯង នៅតែយករូបខ្ញុំទៅផុស ហើយនិយាយ បង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំទៀត ប្រយ័ត្នខ្ញុំប្តឹង មិនមែន លើកទីមួយទេ ខ្ញុំសូមផ្តាំទៅ លោកឯងថា ធ្វើជា មនុស្សឱ្យថ្លៃថ្នូរផង កុំចរិតថោក ពេក ខ្ញុំសូមជម្រាបថា បើមានលើក ក្រោយទៀតចាំជួប គ្នាតាមផ្លូរច្បាប់ ចុះគេនៅតែ គេសោះ ចេះមកនិយាយបង្ខូច ឈ្មោះគេកើត…” “អ្នកដែលមិន ដឹងរឿង និងមិនដឹង ចរិតរបស់ អ្នកឯងប្រហែល ជាគេជឿស្លុង ហ្មង តែអ្នកដែលដឹងចរិត របស់អ្នកឯងវិញ គេច្បាស់ជា ដឹងថា អ្នកឯង ថោក ប៉ុនណា…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់គណនី Oun Meymini បានបន្ថែមថា “ជួយ Share ផងបើចង់ដឹងការពិត ចូលមើល Video ហើយកុំស្តាប់ តែម្ខាង ហើយបើនៅតែបន្ត លាបពណ៌ខ្ញុំទៀត ចាំជួបគ្នា នៅសាលាក្រុងចុះ ខ្ញុំនឹងបន្ថែម នៅពេលក្រោយ អរគុណ ហើយត្រូវចាំថា រវាងអ្នកនិងខ្ញុំ គឺជាអ្នក ដ៏ទៃ គ្មានអីពាក់ ព័ន្ធនឹងគ្នាទេ…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈវីដេអូឃ្លីបរយៈពេល 5នាទីនិង 50វិនាទី ស្ត្រីជាប្រពន្ធរូបនេះ បានរៀបរាប់ថា “ជំរាបសួរ ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំដែលជាសាមីខ្លួនដែលម្នាក់ប្រុសម្ចាស់ អខោនឈ្មោះ Phan NaRa គាត់យកមកផុសរូបខ្ញុំ ជាមួយនឹងក្រុមការងារ ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹង ខ្ញុំកម្មវិធី ហើយចូលទៅលេងក្លឹបត ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំទៅទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែគាត់បានបិទមុខ អ្នកទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ទុកមុខខ្ញុំតែ2នាក់ទេ រួចហើយគាត់យកទៅផុស ខ្ញុំចង់និយាយថា ចំពោះខ្ញុំ ជាមួយនឹងបងដែលជាម្ចាស់រូបហ្នឹងអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាទេ ព្រោះពួកខ្ញុំជាក្រុមការងារគ្នា ហើយពួកខ្ញុំលេងជាមួយគ្នាធម្មតា ប៉ុន្តែ គាត់តែងព្យាយាម ចោទមកខ្ញុំរហូត ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ការផុសរបស់គាត់មិនមែនជាលើកទី1ទេ គឺគាត់ធ្លាប់យករូបខ្ញុំទៅផុសច្រើនដងហើយ ហើយផុសដៀលខ្ញុំច្រើនដង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែខ្ញុំអត់ចង់មានបញ្ហា អត់ចេះចង់វែងឆ្ងាយទេ តែលើកនេះខ្ញុំឃើញមានអ្នកស៊ែរច្រើនអ្នកចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងច្រើន អ៊ីចឹងខ្ញុំចង់ចេញឃ្លីប បញ្ជាក់ប្រាប់ថា ខ្ញុំជាគ្រួសាររបស់គាត់ តែពួកខ្ញុំបានបែ កគ្នាហើយ ប្រហែលកន្លះឆ្នាំហើយ តែគាត់នៅតែព្យាយាមតាមលាបពណ៌ខ្ញុំរហូត គ្រប់ពេលព្យាយាមឆាត ព្យាយាមខលទាំងយប់ព្រលប់ដល់គាត់ធ្វើអីខ្ញុំអត់បាន ខ្ញុំអត់ដឹងគាត់គិតម៉េចទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែចាប់ផ្តើមមកចឹង ហើយរឿងរវាងខ្ញុំនិងគាត់ គឺបានឡើងទៅដល់សាលា សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ មានក្រដាសផ្តាច់សង្វាសត្រឹមត្រូវ ទោះបីជាគាត់មានអ្នកណា ក៏ខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិ ទោះបីជាខ្ញុំមានអ្នកណា ក៏គាត់អត់មានសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធគ្នាដែរ គឺជាអ្នកដទៃហើយ តែគាត់នៅតែតាមមិនឱ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត រស់ស្រួលទេ គ្រប់ពេល សូម្បីតែផ្ទះជួលខ្ញុំ ក៏គាត់ទៅដល់ ហើយមកហាងបងស្រីខ្ញុំ និងធ្លាប់ទៅទះកំផ្លៀងខ្ញុំមុខបងស្រីខ្ញុំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតធ្លាប់មានបញ្ហាហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ មិនត្រឹមតែផ្លូវចិត្តទេ គឺគាត់ធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយខ្ញុំទៀត គាត់ធ្លាប់វ៉ៃខ្ញុំ ពេលដែលខ្ញុំទំងន់ទៀត តែខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេ ដោយសារនិយាយទៅដូចជាហែកខ្លួនឯង ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទប់គេអ្នកហែក ចឹងខ្ញុំចង់និយាយឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថា មុននឹងយល់ស្របទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បានផុសអត់ទាន់មានសាមីខ្លួនម្ខាង ទៀតបញ្ជាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំទាន់អាលស្លុងពេក ព្រោះអីខ្ញុំជាម្ចាស់ខ្លួន ខ្ញុំអត់ចង់ចេញមុខទេ តែឃើញផេកត្រូលយកទៅផ្សាយមើលទៅមានគេមើលច្រើន អ៊ីចឹងខ្ញុំចង់ចេញមុខបញ្ជាក់ ចំពោះរូបដែលគាត់ផុស វាដូចជាការចោទប្រកាន់មួយ ធ្ងន់សម្រាប់ខ្ញុំជាមនុស្សស្រី ហើយបងប្រុសម្នាក់នោះ ក៏មានកិត្តិយសរបស់គាត់ ដែលមានគេស្គាល់គាត់ដែរ អ៊ីចឹងចង់ប្រាប់ថា ខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេ ហើយបើសិនជាឈ្មោះផាន់ ណារ៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅតែបន្ត ខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងម្តងទៀត ហើយគាត់ក៏ដឹងខ្លួនឯងដែរថា គាត់មានបណ្តឹងមួយរួច ហើយគាត់ដឹងហើយថាគាត់ធ្វើអីខ្លះ ហើយគាត់ក៏បានស៊ីញ៉េទទួលស្គាល់ដែរ តែឥឡូវបែរជាគាត់មកផុសបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំ ហើយចំពោះគាត់ និងខ្ញុំ អត់មានត្រូវអីជាមួយគ្នាទៀតទេ ហើយចំពោះរឿងដែលថាខ្ញុំបោះបង់កូន កុំប្រើភាសាហ្នឹងអី ខ្ញុំបានឆាតទៅសួរគាត់ ហើយភាសាគាត់និយាយមកថា មិនបាច់ចង់ដឹងលឺរឿងកូនទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា កូនខ្ញុំជាសាច់ឈា ម របស់ខ្ញុំ ទោះបីបែ កគ្នា ក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយស្រលាញ់ នឹកកូនខ្ញុំដែរ ខ្ញុំធ្លាប់ឆាត ទៅគាត់ សុំជួបកូន ប៉ុន្តែគាត់អត់ឱ្យខ្ញុំជួបទេ គាត់ផ្ញើរតែរូបឱ្យខ្ញុំមើល ទេ ចំពោះអ្នកដែល ស៊ែរ និងខមិន មេត្តាមើល ឱ្យច្បាស់ម្តងទៀត កុំចេះតែចោទ កុំចេះតែជេរប្រមាថគេទាំង ដែលខ្លួនឯងអត់ដឹងរឿងអី សោះ ដំបូងខ្ញុំថាអត់ចង់ចេញ ឃ្លីបនេះទេ តែវាហួសហេតុពេក ហើយខ្ញុំនឹងផុស នៅក្នុងហ្វេសប៊ុកខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេល ក្រោយទៀត បើសិនជា ឆ្ងល់រឿងអី…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ម្ចាស់គណនីស្ត្រីជាប្រពន្ធរូបនេះ បានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថា “ចាំបានទេ ពាក្យដែលអ្នកឯង សរសេរខ្លួនឯងទទួលស្គាល់ថា ខ្លួនឯងខុស ខ្ញុំមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយ តែអ្នកឯង ព្យាយាមលាបពណ៌ ខ្ញុំរហូតនៅមានច្រើន ទៀត តែខ្ញុំមិនចង់វែងឆ្ងាយ បើអ្នកឯង នៅតែបន្តចាំជួបគ្នា ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចុះ Phan NaRa…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លាមនោះ គេឃើញបុរសជាប្តីបានខមិន តបទៅអតីតភរិយារបស់ខ្លួនថា “រយៈពេលដែលអ្នកឯងចេញពីផ្ទះ ខ្ញុំតែងតែទៅអង្វរ ទៅហៅមកផ្ទះវិញ តែអ្នកឯងថាចង់នៅម្នាក់ឯងសិន ហើយអ្នកឯងថាចរិកខ្ញុំមិនកែ អ្នកឯងថា ខ្ញុំចូលចិត្តគិតអាក្រក់លើអ្នក មិនឱ្យខ្ញុំគិតម៉េច ប្រពន្ធទៅជួលផ្ទះក្រៅ ម៉ោង1 ម៉ោង2​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនទាន់មកដល់ផ្ទះជួល ថ្ងៃណាខ្លះ ខ្ញុំជួបអ្នកឯងតាមផ្លូវ ជិះឡានមួយប្រុស2យប់ ថ្ងៃណាខ្លះ អត់មកដេកផ្ទះ ពេលខ្លះទៅខេត្ត2 ទៅ3ថ្ងៃ តើឱ្យខ្ញុំគិតថាអ្នកឯងល្អទៀតមែន?…”។ ចំណែកស្ត្រីជាប្រពន្ធ បានតបយ៉ាងខ្លីថា “ចាំដោះស្រាយ តាមផ្លូវច្បាប់ចុះ…”។ជុំវិញរឿងរ៉ាវដ៏ចម្រូងចម្រាសខាងលើនេះ “នគរធំ” នៅមិនទាន់អា ចទាក់ ទងសុំការបំភ្លឺពីសាមីខ្លួនទាំង សងខាងបាននៅឡើយទេ។ យ៉ាងណា យើងរង់ចាំកា របកស្រាយបំភ្លឺពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed