ស្ត្រីកូនមួយម្នាក់ បន្ទាប់ពីប្ដីរបស់ខ្លួនចាកចេញ ទៅរកស៊ីនៅប្រទេសកូរ៉េ មុនដំបូងលោ​ កប្ដីរបស់នាងបាន ផ្ញើលុយកាក់មកឱ្យនាងជាធម្មតាខណៈ ដែលនាងពរពោះកូន ដំបូងបានបីខែ ប៉ុន្តែរយៈពេលក្រោយមក មិនបានប៉ុន្មានខែផង លោកប្ដីរបស់នាងបានផ្ដាច់ ទំនាក់ទំនងឈប់ ផ្ញើលុយមកឲ្យនាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនសូម្បី តែពេលនាងឆ្លងទន្លេក៏ប្ដីរបស់នាង មិនរវល់ខ្វល់នោះដែរ។ជាងនេះទៅទៀត នៅពេលដែលប្ដីមក ដល់ស្រុកខ្មែរក៏គេ មិនមករកប្រពន្ធកូនដែរ នឹងចុងក្រោយលោកប្ដីបានសុំរៀបការ ប្រពន្ធមួយទៀត ធ្វើឲ្យនាងស្ទើរគាំងបេះដូងស្លា.ប់ទាំង ខ្លួនសរសៃខ្ចី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវទាំងនេះត្រូវបាននាងសរសេររៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារ តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុករបស់នាងឈ្មោះ “Mak Sopheakreach “នាងបានសរសេរទាំង ក្តីឈឺចាប់ថា៖ «មុនពេលចាកចេញ ទៅធ្វើពលករនៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ បាននិយាយ ប្រាប់ប្រពន្ធថាប្តីនិងខំប្រឹង ធ្វើការសន្សំលុយ អោយបានច្រើននិង ឆាប់បានត្រឡប់មក ស្រុកវិញដើម្បីរស់នៅ ជួបជុំគ្រួសារយើងវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកខ្ញុំវិញក៏ទ្រាំរងចាំប្តីត្រឡប់មកវិញ ទាំងខ្លួនមានផ្ទៃពោះបីខែ។ទៅបានមួយរយះគេក៏ចាប់ផ្តើម រកស៊ីវេរលុយហើយគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាកុំអោយគេ ដឹងថាគេមានប្រពន្ធខ្លាច រកស៊ីវេរលុយ មិនដាច់មិនមានភ្ញៀវ រកស៊ីបាន ១រយៈធំគេក៏ចាប់ផ្តើមផ្លែកខ្ញុំខលទៅយប់ឡើងគេ រវល់និយាយទូរស័ព្ទរាប់ម៉ោង ខ្ញុំខលទៅគេមិនលើក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំខលទៅគេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខលទៅ ២០ដងក៏គេមិនលើកដែរ គេគិតតែនិយាយទូរស័ព្ទ ហើយពេល គេនិយាយចប់ ក៏គេមិនខលមកខ្ញុំវិញដែរ គេមិនដែលខ្វល់ និងយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ និងពិបាកចិត្តយ៉ាងណាទេ ពេលគេធ្វើចឹងដាក់ ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏សួរគេត្រង់ៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថា តើបង មានស្រីមែន?គេក៏ឆ្លើយថាមិនបាច់ គិតច្រើនទេ ទោះមានរឿង អ្វីកើតឡើងក៏គេ មិនបោះបង់ខ្ញុំ និងកូនចោលដែរ ពេលនោះខ្ញុំ រិតតែដឹងច្បាស់ថា គេមានស្រីពិតប្រាកដ ដូចការខ្ញុំគិតមែន? ហើយខ្ញុំក៏គិតថាមនុស្សតែទៅឆ្ងាយ មានស្រីជារឿងធម្មតាព្រោះ ខ្ញុំគិតថាប្តីខ្ញុំជា មនុស្សចេះគិតមិនធ្វើរឿងចឹងៗ ទេដោយសារតែការទុកចិត្តប្តី និងជឿជាក់លើប្តីខ្ញុំក៏មិនគិតអីទៀតទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកខ្ញុំសំរាលកូន រហូតដល់កូនខ្ញុំមានអាយុ ១ខួប៩ខែគេក៏បានមកលេង ក្នុងខែ៨ឆ្នាំ២០១៨។ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពេលម្តាយក្មេកខ្ញុំតេមក ប្រាប់ថាប្តីខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះហើយ គេមកដល់ ៣ថ្ងៃគេមិនរវីរវល់ជា ១ខ្ញុំទេបន្ទាប់មកគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេមានស្រីគេចង់រៀបការជាមួយស្រីម្នាក់នោះ ពេលនោះខ្ញុំបានស្តា ប់ហើយខ្ញុំស្ទើរតែ គាំ ងតែខ្ញុំមិនអាច និយាយអ្វីបានទេមានតែយំ ហេតុអីគេហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំនិង កូនខ្ញុំទាំងដែលកូនខ្ញុំមិនទាន់ ដឹងក្តីអ្វីទាំងអស់គេមិនដែលគិតនឹក អាណិត ដល់ខ្ញុំដែល ខំពពោះឈាមគេ ១ដំណក់ចាប់តាំងពីគេឈានជើងចាកចេញចោលខ្ញុំរហូតត្រឡប់មកលេងបែរជានិយាយ បែបនេះ ទៅវិញ។ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ម្តាយ ក្មេករបស់ខ្ញុំ ម្តាយក្មេកខ្ញុំគាត់ មិនព្រមអោយ គេធ្វើបែបនេះទេ គេមកបាន ១៤ថ្ងៃ គេក៏ត្រឡប់ទៅកូរ៉េវិញ ចំណែកខ្ញុំឈឺចាប់ហើយជិតក្លាយ ជាអ្នកមានជំងឺវិបត្តិផ្លូវចិត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែបានម្តាយក្មេក ឪពុកក្មេកបងប្អូនខាង សាច់ថ្លៃខ្ញុំទាំងអស់ស្រលាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់ មិនបោះបង់ចោលខ្ញុំម្តងណាទេ ហើយខ្ញុំក៏បានទៅ រកអ្នកព្រឹក្សារផ្នែកវិបត្តិផ្លូវចិត្តគេបានបង្រៀននិង ពន្យល់ខ្ញុំជាច្រើន ធ្វើអោយខ្ញុំគិតសារជាថ្មីឡើងវិញ ថាខ្ញុំនៅមានកូនប្រុសម្នាក់ និងគ្រួសារដែលពួក គាត់ស្រលាញ់និងត្រូវការខ្ញុំ។បន្ទាប់មកនៅខែ ៥ឆ្នាំ២០១៩គេក៏ឡើងមកលែងលះ ជាមួយខ្ញុំម្តងទៀត គេមក១អាទិត្យ មកលែង ក៏មិនបានសំរេច ទៀតម្តាយក្មេកខ្ញុំមិនអោយលែងទេ គេក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៀត រហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ២០២០គេក៏ឡើងមកលែងលះ ជាមួយខ្ញុំម្តងទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះខ្ញុំក៏ព្រមលែងលះជាមួយគេ ហើយខ្ញុំបានសុំម្តាយក្មេកខ្ញុំថា ម្តងនិងខ្ញុំនិងលែងលះជាមួយកូនម៉ែហើយ ខ្ញុំហត់ខ្ញុំមិនចង់ទ្រាំបន្តទៀងទេ កន្លងមកខ្ញុំទ្រាំព្រោះខ្ញុំក្លាចកូនប្រុសខ្ញុំកំព្រារគ្មានឳពុកនិងគេតែខ្ញុំគិតនិងសម្លឹងទៅមើលពិភពលោកហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនមានតែកូនខ្ញុំទេ ដែលគ្មានឪពុកមានក្មេងជាច្រើនទៀតក៏គ្មានឪពុកដូចកូនខ្ញុំដែរ តើកូនខ្ញុំមានឪពុកធ្វើអីបើ ឪពុកគ្មានទំនួលខុសត្រូវជាមេគ្រួសារជាប្តីជាឪពុកផងនឹង ហើយខ្ញុំក៏គិតថា ខ្ញុំអាចមើលថែកូនខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំមើលថែកូនម្នាក់ឯងអស់រយះពេលជិត ៤ឆ្នាំទៅហើយនិងស្របពេលដែល ២នាក់ម្តាយកូនខ្ញុំឈឺចាប់គេមិនដែលគិតគេបែរជាកំពុងសប្បាយហុឺហា ត.ណ្ហា ជាមួយស្រីផ្សេងទៅវិញ ចឹងមិនបាច់មានគេជាឪពុកល្អជាង កុំអោយកូនធំ ឡើងខ្មាស់គេដែលមានឪពុករបៀបនឹង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបានទុកឱកាសទុកពេលវេលាទុកកិត្តិយស អោយគេដើម្បីកែប្រែតែ គេមិនកែទេដោយសារភាព អាត្មានិយមរបស់គេ ភាពហុឺហាឡូយឆាយ ចង់រស់នៅលើទឹកដីកូរ៉េ ធ្វើអោយគេផ្លាស់ប្តូរគ្រប់យ៉ាង គេមិនមានទំនួលខុសត្រូវនិងមិនខ្វល់ពីអ្នកណាឈឺចាប់ទេ។ គេខ្វល់និងយល់តែ អារម្មណ៍គេខ្លួនឯង តែប៉ុណ្ណោះ គេសុខចិត្តបោះបង់ ចោលប្រពន្ធកូន និងគ្រួសារដើម្បីទៅរៀបការជាមួយ ស្រីខ្មែរម្នាក់ ដែលមានសញ្ជាតិកូរ៉េ ដែលស្រីនោះអាចធានា អោយគេរស់នៅទីនោះបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បកមករឿងលែងលះវិញខ្ញុំក៏ព្រមលែងលះតែខ្ញុំទាមទារសំណង ២០០០០ដុល្លានិងថ្លៃចិញ្ចឹមកូន ១ខែ៣០០ដុល្លាគេយល់ព្រមអោយខ្ញុំ១៥០០០ដុល្លានិងថ្លៃចិញ្ចឹមកូម ៣០០ដុល្លាខ្ញុំក៏ព្រមយក ព្រោះខ្ញុំមិនចង់នៅទ្រាំឈឺបន្តទៀត ចរចារចប់ហើយរងចាំដល់ថ្ងៃប្រគល់លុយអោយខ្ញុំ ។ខ្ញុំនិងផ្តិតមេដៃអោយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំចាំរហូតដល់ថ្ងៃត្រូវប្រគល់លុយគេបែរជា មិនអោយលុយខ្ញុំហើយលុយថ្លៃចិញ្ចឹមកូនក៏គេលែងផ្តល់ អោយកូន ហើយខ្ញុំគិតថាលុយប៉ុណ្ណឹង វាមិនច្រើនទេសំ រាប់រយះពេល៤ ឆ្នាំងជាង ដែលគេទៅធ្វើការហើយ លុយប្រាក់ខែរបស់គេក៏គេមិនដែលផ្តល់មកអោយខ្ញុំដូចប្តី គេដ៏ទៃដែរ។ជាតិនេះខ្ញុំគ្មាន សំណាងបានប្តីល្អ តែខ្ញំមានសំណាងបានម្តាយក្មេកឪពុកក្មេកបងប្អូនសាច់ថ្លៃស្រលាញ់ដូចបងប្អូនបង្កើត ហើយគាំទ្រឈរនៅខាងខ្ញុំរហូត។ផ្ញើរជូនស្រីពេជ្រថៅកែស្រីដ៏ថ្លៃថ្នូរផង បើចង់បានប្តីគេណាស់ យកលុយមកទិញមកខ្ញុំលក់អោយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed