នារីវ័យ២៩ឆ្នាំម្នាក់ បានរាយការណ៍ម កាន់ការិ យាល័ យនិពន្ធអង្គភាពគេ ហទំព័រ «ដំណឹងពលរដ្ឋ people News Asia »យើង ថា កើតទុកមិនសុខ ចិត្តក្រោយ ពីចាញ់ បោ កបុរសម្នាក់អ ស់ ទាំងខ្លួនប្រាណ អស់ទាំងលុ យចំនួន ១ម៉ឺនដុល្លារ ដែល ម៉ែ ឪ ខាងនាង បានខ្ចីពីធនាគាឲ្យកូន ប្រសារហេងស៊យនេះថា យកទៅទិញដី នៅកំពង់សោម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែក្រោយពីបានលុយ ប្រុសព្រានបិ ទសាប៊ូគូទបងជាទ ន្សាយប្រូច ទុកឲ្យនាងនិងក្រុមគ្រួសារ ដេក យំស្ទើរស្រក់ ទឹកភ្នែកមិនហ៊ានជូត ព្រោះតែ ចា ញ់ បោ កល្បិចប្រុសព្រានជាប្ដីហេង ស៊យម្នាក់នេះ ។​នារីរ ង គ្រោះឈ្មោះ ដួង លីហ៊ាង អាយុ ២៩ឆ្នាំ ជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ តាមអនឡាញរស់ នៅភូមិន កំពង់ ឃុំព្រះបាទ ជាន់ជុំ ស្រុកគិរីវង់ខេត្តតាកែវ ចំណែកឯប្ដីហេងស៊យ របស់នាងត្រូវបានស្គាល់ឈ្មោះ បេ ផល្លា អាយុ៣៦ឆ្នាំ មុខរបររកស៊ីគក់ ជេរដី មានទីលំនៅរាជធានីភ្នំពេញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងលីហ៊ាង បានរៀបរាប់ថា រវា ងរូបនាងនិងប្ដីហេងស៊ យម្នាក់នេះ បានជួបប្រសប់គ្នាបា នប្រហែលកន្លះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនបានរៀបការ ត្រឹមត្រូវនោះទេ បន្ទាប់ពីរស់ នៅជាមួ យគ្នាបាន មួយរយះខ្លី លោកប្ដីម្នាក់នេះ បានប្រើល្បិច ឲ្យម្ដាយ ឪពុក របស់នាងយកប្លង់ដីទៅខ្ចីលុយ ពីធនាគាចំនួន ១ម៉ឺនដុល្លារដោយអះ អាងថា យកទៅទិញដីទុកចំណេញ ក្នុងរយះពេល ខ្លីព្រោះដីនៅកំពង់សោម ឥឡូវត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងណាស់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពបន្ដថា ក្រោយពីស្ដាប់ការនិយាយ បោកប្រាស់ដូចសមទំនងដែរ ហើយដោយ ទុកចិត្តថាគេស្រឡាញ់ កូនខ្លួនឯងពិតប្រាកដហើយនោះ ម្ដាយ របស់នាង បានសុខចិត្តយកប្លង់ដី ទៅដាក់ខ្ចីលុយពីធនាគា ដើម្បីយកលុយ ចំនួន ១ម៉ឺនដុល្លារ ឲ្យកូនប្រសារហេងស៊យម្នាក់នេះយក ទៅរកស៊ីទិញដីទុ កចំណេញ នៅឯកំពង់សោម ដែលគេល្បីថា ដីនៅទីនោះមាន ហាងឆេងខ្ពស់កប់ពពក ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងបន្ដថាបន្ទាប់ពីបានលុយហើយប្ដីហេងស៊យ របស់នាងបានចាកចេ ញពីផ្ទះរបស់នាង ដោយប្រាប់ ថា ទៅទិញដីនៅកំពង់សោម ដូចដែលបុរស នេះធ្លាប់បា ននិយា យកាលពីមិ នទាន់ បានលុ យនោះមែន ។ មុនដំបូងនាងនៅ ទាក់ទង ឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានជា ធម្មតា ប៉ុន្ដែយូរៗទៅនៅពេល ដែលត្រូវការលុ យបង់ ឲ្យធនាគាជាប្រចាំខែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវតេសួរនាំប្ដី ដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយគ្នា បែរជាលោកប្ដីកំហូចម្នាក់នេះ ឆ្លើយដោះសាររាក់ កំភែល ដូចគូទ លោកនេន ដោយបាន ប្រាប់នា ងជាប្រពន្ធ ថា ខ្លួនមិនដឹងមិន ឮរឿងលុយ នោះទេ អ្នកណាខ្ចីអ្នក នោះ សងទៅ ខ្លួនគ្មានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយនោះឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងលីហ៊ាង គ្រាន់តែប្ដីហេងស៊ យរបស់នាងនិយា យបែបនេះ នាងស្ទើរគាំង បេះដូងស្លា ប់ទាំងម្ដាយនិងកូ នទើប ដឹងខ្លួនថា ចាញ់បោកគេ ចាប់ពី ពេល នោះមក ខាងប្រុសបា នផ្ដាច់ការទា ក់ទង គ្នារហូតទោះតា មមធ្យាបា យណា ក៏មិនអា ចទាក់ទងបានដែរហើយ ក៏មិនដឹ ងថាគេ នៅទី ណាដែរ មិនដឹងជានៅ រាជធា នីភ្នំពេញមែន ឬក៏អត់ នោះទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីចាំ បាត់ៗមិនឃើញមានដំណឹងអ្វីសោះ នោះក្រុម គ្រួសាររបស់នាង បានអ ស់សង្ឃឹម និងបន្ដខិតខំរក លុយសម្រាប់បង់ឲ្យធនាគា ស្ទើរឆ្កួ ត ទៅហើយ ពេលនេះ នាងបាន ទៅរកការងារធ្វើជាកម្មការិនី នៅខេត្តព្រះសីហនុ និង រំពៃ ចាំមើលក្រែង ជួបមុខអាប្ដី ហេងស៊យនោះផង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងលីហ៊ាង បានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការ ជួបគ្នារបស់នាងជាមួយនិងប្ដីហេង ស៊យនេះថា កាលជួបស្រឡាញ់គ្នា ដំបូងនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨ ដោយបានរស់នៅ ជាមួយគ្នាបានប្រហែល កន្លះឆ្នាំពោលគឺនៅ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៩ទើប បែ កគ្នា ដែល ការជួបគ្នាក្នុងរយៈពេ លខ្លីនេះធ្វើឲ្យនាងអ ស់ទាំងខ្លួនប្រាណ អស់ ទាំងលុយ ឪពុកម្ដាយ ១ម៉ឺនដុល្លារ ថែមទៀត ។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងក៏បានសំណូមពរ ឲ្យបុរសម្នាក់នេះ ចេញមុខ ដោះស្រាយជាមួយក្រុមគ្រួសារនាងឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវមិនអាច និយាយថាមិនដឹងអី ឬមិនពាក់ព័ន្ធ នោះទេ ហើយក៏ផ្ដាច់ការទាក់ទង យករួចខ្លួនអីចឹងឡើយ ប្រទេសមា នច្បាប់នគរមាន ស្ដេច ម្ដេចក៏លោកស៊ីចុកជូត មាត់ យកទាំងលុយទៅថែ មទៀតរួចនិយា យដោះ ដៃស្រួលម្ល៉េះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើមិនមានកា រដោះស្រាយគ្នាតា មសម្រួលឲ្យបានឆាប់ ទេក្រុមគ្រួសារនាង នឹងបន្ដកិច្ចការនេះ ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ។ពាក់ព័ន្ធនឹង បញ្ហាខាងលើនេះ ភ្នាក់ងារអង្គភាពគេ ហទំពរដំណឹ ងពលរដ្ឋ people News Asia យើងខ្ញុំមិនអា ចធ្វើការទា ក់ទងទៅសាម៉ីខ្លួនលោក បេ ផល្លា នោះបានទេ អង្គភាពយើងខ្ញុំក៏រ ងចាំទទួលបកស្រាយបំភ្លឺពីលោកជានិច្ច ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed