តាម​ប្រភព​ ព័ត៌មាន Oddity Central ស្ត្រី​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា​ អាយុ ២០​ឆ្នាំ​ម្នាក់ បាន​ដាក់​ពាក្យ សុំ​លែងលះ​ពី​ប្តី​ នៅ​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​ដោយ​អះអាង​ថា ប្តី​ស្អុយ​ខ្លួន ​ខ្លាំង​ពេក ដល់​ថ្នាក់​ទ្រាំ​មិន​ បាន​ស្ទើរតែ​ដាច់ ខ្យល់​ដង្ហើម ព្រោះតែ​ ១០​ថ្ងៃ​បាន​ ងូតទឹក​ម្តង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Soni Devi ជា​ស្ត្រី​ម្នាក់​មក​ពី​ស្រុក​ វី​សាហា​លី​បាន​ដាក់​ពាក្យ សុំ​លែងលះ​ពី​ប្តី​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ហេតុផល​ថា ប្តី​គាត់​មិន ​បាន​រក្សា​អនាម័យ ​ត្រឹមត្រូវ​និង​មិន​មាន​សុជីវធម៌​។ នាង​បាន​ប្រកែក​ថា​ ការ​រៀប​ការ​ជាមួយ​ប្តី​របស់​នាង​ ដែល​ជា​ជាង ឈើ​អាយុ ២៣​ឆ្នាំ បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​នាង​អាម៉ាស់ មុខ ​និង​បាន​បំ ផ្លាញ​ ជីវិ ត​របស់​នាង​។ នៅ​ក្នុង​ពាក្យសុំ​លែងលះ​ផ្លូវការ​របស់​នាង​ស្ត្រី​អាយុ ២០​ឆ្នាំ​រូប​នេះ​បាន​សរសេរ​ថា ប្តី​របស់​នាង​ស្ទើរតែ​មិន​ដែល​ ងូតទឹក​ឬ​ដុសធ្មេញ ហើយ​មិន​គោរព ​តាម​វិន័យ​សង្គម​ណា មួយ​ឡើយ​។ នាង​ស្នើ​ឱ្យ​តុលាការ​ឱ្យ​ នាង​លែង​ប្តី​បាន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង​បាន​និយាយ​ថា​៖ “​ប្តី​របស់ខ្ញុំ​មាន​ក្លិនស្អុយ​ នៅ​ពេល​គាត់​មិន​ងូត ទឹក​ជិត​១០​ថ្ងៃ ។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត ​គាត់​មិន​ដុសធ្មេញ​ទេ​។ គាត់​ក៏​មិន​មាន​ សុជីវធម៌ និង​ធ្វើ​តាម​ទម្លា ប់​ដែរ ។ ខ្ញុំ​មិន​ចង់​រស់នៅ​ជាមួយ ​ប្តី​ខ្ញុំ​ទៀត​ទេ​។ ខ្ញុំ​មិន​អាច​ទ្រាំ​នឹង ​ភាព​អាម៉ាស់​ទៀត​ទេ​។ សូម​ឱ្យ​ខ្ញុំ​ចេញ​ផុត ​ពី​បុរស​ម្នាក់​នោះ ព្រោះ​គាត់​កំពុង​ តែ​បំផ្លាញ​ជីវិត​របស់ខ្ញុំ​ហើយ​។ យើង​គ្មាន​ កូន​ទេ​សូ​ម្បី​តែ​ទំនាក់ទំនង ​របស់​យើង​ជា​ប្តី​ប្រពន្ធ​ក៏​មិន​មាន​ភាព ​រាក់ទាក់​ដែរ​។ ជីវិត​គ្មាន​ន័យ​ទេ​។ វា​គ្មាន​តម្លៃ​អ្វី​ឡើយ​» ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្តី​របស់​ស្ត្រី​ខាងលើ ឈ្មោះ Manish Ram បាន​ប្រាប់​កាសែត Times of India ថា គាត់​ចង់​បន្ត​រស់នៅ​ ជាមួយ​ប្រពន្ធ​របស់​គាត់ ហើយ​គាត់​នឹង​ ព្យាយាម​ឱ្យ​អស់ ពី​សមត្ថភាព​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​របៀប​ រស់នៅ​របស់​គាត់ ​ប្រសើរ​ឡើង មិន​ដូច​ពេ ល​នេះ និង​ពេល​កន្លង​មក ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed