ជារឿងដ៏ភ្ញាក់ ផ្អើលមួយ ខណៈដែលស្ត្រីម្នាក់ បានដាច់ចិត្ត ទម្លាយ រឿងរ៉ាវឈឺចាប់ របស់ខ្លួនតាមហ្វេសប៊ុក បន្ទាប់ ពីត្រូវបុរសជាប្តីក្បត់ចិត្ត លួចទាក់ទងស្រីថ្មី លែងនឹកនាដល់ ប្រពន្ធកូន ហើយបើទោះជាប្រពន្ធតាម ទៅហាមឃាត់ ព្រមាន ភាគីខាងស្រីស្នេហ៍ឱ្យ ឈប់ទាក់ទងជាមួយ ប្តីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក្តី ក៏នារីនោះមិន ខ្ចីស្តាប់ និងថែមទាំងផ្គើន លួចណាត់ ជួបគ្នា ឡើងផ្ទះសំណាក់រួម រ័.កទៀត ទីបំផុតស្ត្រីជា ប្រពន្ធដើម លួចតាមដានដឹង ឡើងទៅចាប់ ភ័ស្តុតាងជាប់ដល់ ក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ រួចក៏សម្រេចចិត្តថត ទាំងរូបភាព និងវីដេអូបង្ហោះ ផ្អើលហ្វេសប៊ុកតែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីជាប្រពន្ធ ដែលតាមទាន់ប្តីកំពុងនាំស្រីក្មេងឡើងផ្ទះសំណាក់រួ.មរ័.ក ខាងលើនេះ មិនត្រូវបានស្គាល់ ពីអត្តសញ្ញាណនោះទេ គ្រាន់តែដឹងថា មានគណនី ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Ouk Chentha។ ចំណែកបុរស ជាប្តី រួមនឹងស្រីស្នេហ៍វ័យ ក្មេងនោះ មិនត្រូវបានស្គាល់ពី អត្តសញ្ញាណដូចគ្នា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក ស្ត្រីជាប្រពន្ធឈ្មោះ Ouk Chentha កាលពីពេលថ្មីៗ នេះ បានបង្ហោះរូបភាពនា រីវ័យក្មេង មួយសន្លឹក ព្រមទាំងវីដេអូឃ្លីប ចំនួន២ បង្ហាញពីមុខមាត់របស់នារីជា សហាយស្មន់ របស់ប្តី ដែលបានលួច ណាត់ ជួបដឹកដៃ គ្នាឡើងផ្ទះសំណាក់រួម.រ័.ក និងត្រូវបានខ្លួន ជាប្រពន្ធតាមទាន់ ថតបង្ហោះ ហ្វេសប៊ុកទុក ជាការព្រមាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយនេះស្ត្រីជា ប្រពន្ធ បានបង្ហោះសារមួយថា “សូមបងប្អូនចាំមុខមីស្រីដើរយកប្តីគេមិនរើសមុខនឹងផង វា យកប្តីខ្ញុំ ធ្វើស្នហ៏ដាក់ប្តីខ្ញុំ ថ្ងៃ០១ ខែ០៩ ឆ្នាំ២០១៨ ខ្ញុំដឹង ទៅសួរវាដល់ បន្ទប់ជួលវា ឱ្យវាឈប់ទាក់ទង ជាមួយប្តីខ្ញុំ វាថាមិន បានទាក់ទងទេ ហើយវាថា បើសិនខ្ញុំឃើញវាដេក ជាមួយប្តីខ្ញុំ ឱ្យវា យដំ វា ចុះ លុះប្រហែលបានប្រាំថ្ងៃ ខ្ញុំតាមទាន់វានៅថ្ងៃ០៦ ខែ០៩ ឆ្នាំ២០១៨​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាបានតេហៅប្តីខ្ញុំទៅដេកជាមួយវា នៅផ្ទះសំណាក់មួយ កន្លែង ពេលនោះខ្ញុំទៅ ដល់ឃើញវាដេកជាមួយ ប្តីខ្ញុំមែន ខ្ញុំសួរវាថា ក្រែងងែង និយាយថា មិនបានយក ប្តីអញទេ ចុះពេល នេះម្តេច ងែងហៅ ប្តីអញមក…ងែងចឹង ចឹងអញធ្វើតាម សម្តីងែងនិយាយ បើសិន អញតាមទាន់ ងែងនឹងប្តីអញ នឹងងែងនៅលើគ្រែ ឱ្យអញវា យ ងែងចុះ ងែងមិនហ៊ាន ប្រកែកទេ ចឹងអញជូនតាមសំណូមពរ ងែងចុះ សូមបងប្អូនមើលវីដេអូទីមួយ ដ៉ែលខ្ញុំទៅប្រាប់ឱ្យឈប់ទាក់ទង ប្តីខ្ញុំទៀត។ វីដេអូទីពីរ “ដែលខ្ញុំតាមទាន់វាដេកជាមួយប្តីខ្ញុំមែន…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាម វីដេអូឃ្លីបទី១ ដែលមានរយៈពេល២នាទី និង០៣វិនាទី គេស្តាប់លឺសំឡេងនារីម្នាក់ បាននិយាយ ទៅកាន់ នារីរូបស្រស់ដែលជាស្រីស្នេហ៍ របស់ឪពុកខ្លួនថា “…បងទ្រនំគេឡើងខ្ពស់ មើលទៅប្តីបងឯងឡើងស្អាត ទាំងគ្រួសារ មើលទៅឡូយឆាយ បងឯងលែង គេសុខចិត្តមក ពិបាក? បងឯងសុខចិត្តមកយកអ្នកចិញ្ចឹមមួយហើយមួយទៀតមែន?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនបងឯងប្រាប់ខ្ញុំៗ ថាមានប្រុស មានតាណានៅស្រុកគេចិញ្ចឹម ខ្ញុំសួរគាត់ថា លឺថាម៉ាក់មានគេចិញ្ចឹមនោះម៉េចហើយ? ដល់ពេលហើយទៅកូនគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថា អូហ៍ អ្នកចិញ្ចឹមគាត់ហ្នឹង ឈប់ចិញ្ចឹមហើយ ឈប់ទាក់ទង គ្នាហើយ…”។ បន្ទាប់មកស្ត្រីជា ក៏មានសំឡេងស្ត្រីម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីជាស្រីស្នេហ៍រូបនោះថា “ឈប់និយាយ ឥឡូវចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅ មិនថាបងឯងជួបគ្នាលក្ខណៈបែបណាក៏ដោយ ឱ្យតែខ្ញុំឃើញនៅជាមួយគ្នាគឺខ្ញុំ  វ៉ៃ ជិះម៉ូតូក៏ដោយ មិនដេកលើគ្រែ ជាមួយគ្នាក៏ដោយ…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងវីដេអូដដែលនោះ គេលឺសំឡេងនារីវ័យក្មេងជាស្រីស្នេហ៍ បានឆ្លើយតបវិញថា “អត់ទេ ខ្ញុំអត់មានមួយណា មួយទៀតទេ កុំចេះតែចាក់រុកនោះ ខ្ញុំអត់មានតាណានៅស្រុកគេចិញ្ចឹមទេ សំខាន់ទៅនិយាយជាមួយឪអ្នកឯងទៅ!…”។ ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ភាគី ស្ត្រីជាប្រពន្ធ ដើមដែលបានលើកឡើងថា ប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយតាមទាន់ឃើញនៅជាមួយគ្នា នឹង វា យ​នោះ នារីជាស្រីស្នេហ៍រូបនេះបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថា “អញ្ជើញ ចុះបង វ៉ៃ ចុះ តែបើខ្ញុំ នៅតែខ្ញុំ ហើយមកចឹង ខ្ញុំនឹងប្តឹង…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅក្នុងវីអេឃ្លូបីទី២ ដែលមានរយៈពេល ៣៥វិនាទី គេឃើញសកម្មភាពស្ត្រីជា ប្រពន្ធដើម រួមនឹង សាច់ញាតិ បានតាមទាន់ប្តី កំហូច បាននាំនារីជាស្រីស្នេហ៍ខាង លើចូលផ្ទះសំណាក់ដើម្បីរួម.រ័.កមេត្រី ហើយក្នុងនោះគេឃើញ បុរសជាប្តីស្ថិតក្នុងសភាពស្លៀកខោ ខ្មៅ ជើងវែង ដោះអាវ បានចាប់ប្រទាញ ប្រទង់ស្ត្រីជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនចេញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈដែលស្ត្រីជា ប្រពន្ធកំពុងចាប់ក្របួចក អាវនារី ជាស្រីស្នេហ៍ ចេញពីក្នុង បន្ទប់ទឹក ផ្ទះសំណាក់ ទាំងដែលនារីជា ស្រីស្នេហ៍រូបនោះ ស្ថិតក្នុងសំលៀក បំពាក់ រ៉ូបពណ៌ទឹកប៊ិចស្តើង ខើចខ្លីលើភ្លៅ ហើយចុង ក្រោយក៏មាន បុរសម្នាក់ បានជួយអន្តរាគមន៍ ឱ្យនារីជាស្រីស្នេហ៍ ត្រូវប្រពន្ធ ដើមគេ តាមទាន់ ចូលទៅសម្ងំនៅ ក្នុងបន្ទប់ទឹកវិញ ដោយបិទទ្វារ ដាក់គន្លឹះជាប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីការ បង្ហោះសារ ក៏ដូចជារូបភាព ព្រមទាំងវីអេឃ្លូបី ខាងលើ ពីសំណាក់ស្ត្រីជាប្រពន្ធដើម រួចមក គេឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើល និងបាននាំគ្នាចែក រំលែកតៗគ្នាផ្អើលពេញហ្វេសប៊ុក និងថែម ទាំងបានបញ្ចោញជាមតិរិះគន់ ទៅលើភាគី បុរសជាប្តី ពិសេសភាគីស្រីស្នេហ៍ ដែលបានលួចលា ក់មានទំនាក់ទំនង ជាមួយនឹងប្តីគេ ធ្វើឱ្យក្រុមគ្រួសារ គេ បែ ក បាក់គ្នា បាត់បង់ សុភមង្គល បន្សល់ទុកត្រឹមតែ ទុក្ខសោក និងការឈឺចាប់៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed