បុរសជាប្តីម្នាក់ ត្រូវ ប្រពន្ធ អះអាង ថា ជាមនុស្ស ប្រ.មឹក និង ញៀ.នថ្នាំ លុះក្រោយពីផឹ .ក ស្រា ស្រ វឹ ង ជោក ជាំ ត្រឡប់ មកដល់ផ្ទះ វិញក៏រក រឿង ចោទ ប្រកាន់ ថា ប្រពន្ធ ជេរ ប ញ្ចោរ ស្រី ស្នេហ៍ របស់ខ្លួន ទើប ធ្វើ ឱ្យប្តីនេះ មួម៉ៅ ក្តៅចិត្ត ចាប់បីកូន តូចទាំង ស្រា.តន ន ល គក ដើរ ចេញ មក ស្រែក ឡូឡា តាមផ្លូវ លុះប្រពន្ធ តាម មក យក កូនវិញ ក៏ដេ ញ វា.យប្រពន្ធ ប ង្កឱ្យមានការ ភ្ញាក់ ផ្អើល ដល់ ស មត្ថកិច្ចចុះ មក ចា ប់វា យ ខ្នោះយក ទៅសួរនាំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុ ការណ៍ ប្តីស្រវឹ .ង ខឹ ង ប្រពន្ធជេរ បញ្ចោរ ស្រីស្នេហ៍ បែរជាបី កូនតូច ដើរចេញ មក ស្រែក ឡូឡាតា មផ្លូវ និងរក រឿង ដេ ញ វា យ ប្រពន្ធទៀតនោះ បានកើតមាន ការភ្ញាក់ ផ្អើលឡើង ​លើតា ម បណ្តោយផ្លូវព្រះមុនីរ៉េត ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២ ខណ្ឌមានជ័យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តីប្រពន្ធ ដែលផ្ទុះ ជំ លោះផ្អើល ដល់អ្នកដំណើរ តាមផ្លូវចោម រោម មើល ព្រោង ព្រាត នេះ មិនត្រូវបាន ស្គាល់ពីអ ត្តសញ្ញាណនោះទេ គ្រាន់តែ ពិនិត្យតាម ភិន ភាគមា នវ័យ ប្រមាណជាង ៣០ឆ្នាំដូចគ្នា ចំណែកកូនតូ ច មានអា យុប្រមាណ២ខួបប៉ុណ្ណោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រភពពី កន្លែងកើត បានឱ្យដឹងថា នៅមុនពេល កើតហេតុ គេ ឃើញបុរស ជាប្តីខាង លើ ស្ថិតក្នុង សម្លៀក បំពាក់ ខោជើងខ្លីពណ៌បៃតង ពាក់ អាវយឺត កីឡា ពណ៌ ខ្មៅ មិនដឹ ងថា ទើបនឹង ចេញពី ផឹ .ក ស៊ី នៅ កន្លែងណានោះ គឺមានស្ថាន ភា ពស្រ វឹ ង ជោ កជាំ បាន បីកូនប្រុស អាយុ ប្រមាណ ២ខួប ទាំង.ស្រា.ត នន ល. គក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើរមកដល់ ស្ថានីយ ប្រេង ឥន្ធនៈតេលា កន្លែង កើតហេតុ ក៏ឃើញ ស្ត្រីជាប្រពន្ធ ស្ថិតក្នុង សម្លៀកបំពាក់ រ៉ូបពណ៌ខ្មៅ បានរត់តាមមក ពីក្រោយ និងបាន ព្យាយាម អង្វរ សុំយក កូនប្រុស មកវិ ញ តែ បុរស ជាប្តីមិន ព្រម ឱ្យទេ និង ថែ មទាំង បាន ប្រើអំ ពើ.ហិ.ង្សា ដេ.ញ.វា.យ.ប្រពន្ធថែមទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើឱ្យកើតមានការ ភ្ញាក់ ផ្អើលឡើងដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នក ដំណើ រឆ្លងកាត់ ទីនោះ ជួយអន្តរាគមន៍ ចាប់ ឃាត់ និងលួងលោមយកកូនប្រុស តូចពីបុរស ខាង លើ យ កទៅ ប្រគល់ ឱ្យស្ត្រីជា ប្រពន្ធវិញ និងបានរាយ ការណ៍សុំ អន្តរាគម ន៍ពីស មត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន ហើយ នៅមុនពេ លដែ លស មត្ថកិច្ច ចុះមកដល់ គេឃើញ បុរស មួយក្រុម បានព្យាយាម រា រាំង មិន ឱ្យបុរស ជាប្តីរូបនេះ គេចខ្លួនបាន ឡើយ រហូតទា ល់តែ សមត្ថកិច្ចចុះ ម កចា ប់ វា យ ខ្នោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយកើត ហេតុ សមត្ថកិច្ចបាន ចុះមកជួយ អន្តរាគមន៍ និង បានសួរ  នាំ តែបុរសខាង លើបែ រ ជាស្រែក ឡូឡា មិនខ្លាចរអាសមត្ថកិច្ចបន្តិច ណា សោះ និងថែម ទាំង ចិត្ត សឿង ហុចដៃឱ្យស មត្ថកិ ច្ចវា .យ ខ្នោះទៀត ផង ទើបសមត្ថ កិច្ចស ម្រេចវា យខ្នោះតាម ការសំ ណូមពរ រួច នាំបុ រសខា ងលើ ទៅកាន់ ប៉ុស្តិ៍ន គរបាលស្ទឹង មា នជ័យ២ ដើម្បីធ្វើការសាកសួរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក តាម សម្តីស្ត្រីជាប្រពន្ធ បានរៀបរាប់ ប្រាប់ថា ប្តីប្រពន្ធ នាង ចាប់ ដៃគ្នា ប៉ុន្មានឆ្នាំមក ហើយ និងទើប បង្កើតបានកូនប្រុស ម្នាក់អា យុ ២ខួបនេះ ប៉ុណ្ណោះ។ តាមពិត ប្តី របស់ នាង ក្រៅពី ដើរ ផឹ .ក ស្រា ហើយ នៅ ញៀ.ន ថ្នាំ.ទៀត មិនព្រម រ កការងារ ធ្វើចិ ញ្ចឹម ប្រពន្ធកូន នោះទេ មិនតែ ប៉ុណ្ណោះ មួយរយៈ ចុង ក្រោយ ប្តីកំ ហូ ចរូប នេះ បានដើរ ទៅ លួច លាក់ មាន ស្រីញីរាប់មិន អស់ ទៀតផង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed