ហេតុការណ៍នេះ បានកើតឡើង កាលពីវេលាម៉ោង ១២និង០០នាទីរំលង អធ្រាត្រ ឈានចូលថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ស្ត្រីម្នាក់ឈ្លោះគ្នាជាមួយ និងប្តីក្រោយខូច ចិត្ត បីកូនប្រុស តូចអាយុ ប្រហែលជា ៣ទៅទៅ៤ឆ្នាំ ដើរមកលោ ត ទឹកស.ម្លា.ប់.ខ្លួន នៅលើស្ពាន.ជ្រោយ ចង្វារ សំណាងល្អ.ហើយ ដែលមានអ្នកធ្.វើដំណើរតាមផ្លូវនោះចាប់.ទាន់ពេលវេលា តាម.បណ្តោយ ផ្លូវជាតិលេខ៦ នៅចំណុចលើ.ស្ពានជ្រោយចង្វារ សង្កាត់.ស្រះចក ខណ្ឌដូន.ពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុនពេលកើតហេតុនេះគឺ ជ.នរ.ង.គ្រោះគាត់.រៀបរាប់.ទាំង.ទឹ.ក.ភ្នែ.កថា មូលដ្ឋានដែលគាត់.បីកូនប្រុស តូច.អាយុ.ប្រហែលជា ៣.ទៅ៤ឆ្នាំ ដើរសំដៅ.មកដ.ល់លើស្ពានជ្រោយចង្វារ.ចាស់ក៏ សំដៅ ប.ម្រុងនឹងលោ.ត.ទឹ.ក.ទាំងកូនម្តាយពីព្រោះ មូលហេតុមកពី.ឈ្លោះ.គ្នា.ជាមួ.យ.ប្តីក្រោយ.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយ ក៏គិតខ្លីបែបនេះតែម្តង សំណាង.ល្អហើយដែល.មាន.បងប្អូនប្រជា.ពលរដ្ឋនាំគ្នា ជិះកា.ត់ហើ.យឃើ.ញជ.ន.រ.ង.គ្រោះបម្រុង.លោ.តទឹក ក៏ឈប់.ម៉ូតូហើយរ.ត់ចូ.លទៅ.ឃា.ត់.ក៏ផ្អើលបងប្អូន.ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នា ចោ.មរោ.មមើល ហើយជ.ន.រ.ងគ្រោះ.ក៏មិនបាន.រៀបរាប់ឲ្យដឹ.ងពីរឿងរាវ នៃការ.ឈ្លោះប្រកែក.គ្នាជាមួយ.នឹងប្តីរបស់គាត់.នោះឡើយ។ មាន.បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នា.អាណិតហើយជួយលុ.យ.កា.ក់តិចតួចដើម្បីឲ្យជ.ន.រ.ង.គ្រោះ.ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed