ជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ៗ ពិតជាមើលមិនឃើញពិតមែន កំពុងតែសាងរឿងល្អៗនឹងគ្នា តស៊ូចាប់ដៃគ្នារាប់ឆ្នាំ តែជា អកុសល ចុងក្រោយបែជាបា ត់ ប ង់ ដៃគូរសំណព្វជីវិតត្រឹមតែរយៈពេលមួយពព្រិចភ្នែក ។ នេះដូចទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ បងប្រុសម្នាក់ ដែលជាម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sothon Huot ដែលបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិស្នេហា ដ៏មានន័យរបស់ខ្លួន ជាមួយភរិយាសំណព្វចិត្ត ដែលបានលា ចា ក លោក ចោល ស្វាមី និង កូនជាទីស្រលាញ់ អស់រយៈពេល ៥៩ ថ្ងៃហើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈគណនីផ្ទាល់របស់ បងប្រុសខាងលើ បានរៀបរាប់យ៉ាងកម្សត់ ដូចខាងក្រោម៖ រឿងរ៉ាវជាច្រើនបាន កត់ក្នុងខួរក្បាលបង ទោះបីមិនគិត ក៏នៅតែបង្ហាញឡើង ចូលសកល វិទ្យាល័យ ឆ្នាំទី១ អាយុ១៨ឆ្នាំ បងយល់ហើយស្គាល់ថា មនុស្សស្រីដែលបងស្រឡាញ់បែបណា ហើយម្នាក់នោះ គឺជារូបអូន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្គាល់គ្នាដំបូង ចាប់ផ្តើមមានទំនាក់ទំនងគ្នា អូនបបួល បងទៅរកសាលារៀនម៉ោងក្រៅ ភាសា អង់គ្លេស ចិន នៅម្តុំសាលាបាក់ទូក ។ ម៉ោងរៀន ត្រូវផ្ទុយគ្នា មិនរៀនជាមួយគ្នាទេ កាលនោះភាសាអង់គ្លេស ថ្ងៃខ្លះត្រូវរៀនម៉ោងជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែធ្វើមិនស្គាល់គ្នា (មានតែគ្រូទេមើលដឹង) ម៉ោងចេញត្រូវចេញឲ្យបានមុនអូន ហើយដើរទៅកន្លែងផ្ញើម៉ូតូមុន ហើយទាញម៉ូតូឲ្យហើយសម្រាប់អូន ជិះទៅផ្ទះវិញ អូនជិះទៅមុខមុនបង ប្រហែល ១០០ម៉ែត្រ ពីគ្នា រហូតដល់អូនបត់ផ្លូវស្ពានឆ្ពោះទៅផ្ទះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលនោះមានតែពេលញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ 45នាទីប៉ុណ្ណោះ តែបានអង្គុយញ៉ាំ ជាមួយអូន ដោយមកកម្ម៉ង ម្ហូបចាំអូនមុន១៥នាទីពេលអូនចេញមកគឺញ៉ាំតែម្តង ។ បន្ទាប់មកបែក គ្នាទៅសាលាបាក់ទូកចូលថ្នាក់រៀនរៀងខ្លួន ។ ១ខែ បានទៅមើលកុន ១ ទៅ ២ដង (រឿងដែលអូនចូលចិត្តមើល ខ្មោច លង សា .ហាវ បែប ភ័យ រន្ធត់) ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលបងស្រឡាញ់ហើយបាក់ចិត្តលើអូន គឺទំនាក់ទំនងមួយនេះ មិនមែននាំគ្នាដើរលេង ប៉ុន្តែអូនបែប ជានាំគ្នាទៅរៀន ទំនាក់ទំនងបាន ១ឆ្នាំកន្លះ អូនចង់លក់ទំនិញOnline បងជាអ្នកដឹក ជញ្ជូនសម្រាប់អូន កាលនោះដឹកចេញ មួយជើង ទៅជិត ២០០០រៀល ឆ្ងាយ ៤០០០ ទៅ ១០០០០រៀល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទំនិញទុកនៅនឹងបងជាអ្នករៀបចំ ថតរូប អូនជាអ្នកទំនាក់ទំនងឆាតជាមួយអ្នកទិញ ដល់ពេលយប់ អូនសរសេរ មុខទំនិញ ទីតាំង លេខទូរសព្ទ តម្លៃផ្ញើសារបង បន្ទាប់មកបងរៀបចំ វេចខ្ចប់ ស្អែកឡើងចេញទៅរៀន គឺដឹកទៅឲ្យគេតែម្តង ល្ងាចឡើងសរុបលុយឲ្យអូនទាំងអស់ ហើយថ្លៃដឹកមួយអាទិត្យ អូនសរុបឲ្យបងម្តង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អូនជាមនុស្សស្មោះត្រង់ យុត្តិធម៌ មិនលោ ភល ន់ (ទៅញ៉ាំអីជា មួយគ្នា មិនថាចំណាយតិចឬច្រើន ត្រូវចេញស្មើគ្នា គ្រប់ពេល ទោះបីបងចង់ចេ ញលុយទាំងអស់គឺមិនព្រម ហើយនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេ គឺថា ចេញទៅចឹង ថ្ងៃក្រោយមិន បាច់មកញ៉ាំអីជាមួយគ្នាទៀតទេ ) ចំណុចនេះហើយ បងកាន់តែស្រឡាញ់ អូនទ្វេដង អូនពូកែលក់ដូរ សំដីផ្អែម ម៉ូយអូនច្រើនៗ ដែលមកនិយាយពីអូន ថាអូនចិត្តបានណាស់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អូនជាមនុស្សម្នាក់ស្រឡាញ់គ្រួសារ បងប្អូនខ្លាំង ប៉ុន្តែអូនមិនឲ្យគេដឹង ចិត្តឡើយ ។ អូនសុខចុះឲ្យគេយល់ ច្រឡំលើខ្លួនខុស អូនមិនចង់បកស្រាយអ្វីឡើយ ព្រោះតែគេយល់ឃើញ បែបនោះហើយ។ ពេលខឹងនឹងបង ឬមិនសប្បាយចិត្ត នឹងទង្វើណា មួយរបស់បងគឺអូនមិន ប្រាប់ពីមូលហេតុឡើយ អូនមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយ ទុកឲ្យបងគិតត្រលប់ ក្រោយពីកំហុសនោះ ហើយប្រាប់អូនវិញ បើត្រូវរឿងបានអូនព្រមឈប់ខឹង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាមួយដែលអូនមិនសប្បាយចិត្ត អូនធ្លាប់និយាយប្រាប់បងថា អូនស្រឡាញ់ ជីវិត ពីតូចដល់អាយុ១៥ឆ្នាំ ទោះបីកាលនោះអូន គេងនៅពេទ្យច្រើនជាង នៅផ្ទះក៏ដោយ ហើយអូនបាននិយាយ រៀបរាប់ ដេក ដើរ ឈរ អង្គុយ អូនមានក្តីសុខណាស់ ប៉ា ម៉ាក់ មីង មា បងប្អូន ជីដូនមួយ គ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើបាបអូនឡើយ បុណ្យទាន ថ្ងៃសម្រាក សៅរ៍ អាទិត្យ ប៉ាដឹកឡានទៅដើរលេង ញ៉ាំអីចូលហាងឆ្ងាញ់ៗរហូត ផ្សារកណ្តាលគុយទាវ គ្រឿងសមុទ្របង្គាសុទ្ធ បង្កង់ នៅបុប្ផាលាក់ខ្លួន មីទារោងកុនអង្គរ បាយទាខ្វៃលីឡាយ ទោះប៉ាមិនបាននាំ ទៅញ៉ាំ ក៏គាត់ទិញខ្ចប់មកផ្ញើឲ្យអូនដែរ បាយទា ខ្វៃនេះហើយ ឲ្យតែនិយាយដ ល់អូនញញឹមហើយយំនៅចំពោះមុខបង ។ ហើយកាលបងនិងអូនទៅលេងសៀមរាប ចូលដល់អង្គរវត្ត អូននិយាយថា កាលពីតូចយាយអូន ដាក់មួយឡានបងប្អូនជីដូនមួយទាំងអស់នាំគ្នាមកលេងសប្បាយណាស់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាល់ពេលអូនមានក្តីសុខ អូនសប្បាយ រីករាយ អូនតែងតែនិយាយពាក្យសំដីប្លែកឲ្យបងសន្យានេះ សន្យានោះ រហូត រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបានស្ គាល់ អ្វីដែលជាទី ស្រឡាញ់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏ឆាប់ឲ្យខ្ញុំទទួលយកការបាត់បង់ដែលឈឺចាប់បំផុតក្នុងវ័យ២៥ឆ្នាំ នេះទៅវិញ ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ ប្រពន្ធដ៏ល្អរ បស់បង ប្រពន្ធតែម្នាក់គត់របស់បង ហើយក៏ជាម៉ាក់របស់កូនយើងតែម្នាក់គត់ ប្រពន្ធសម្លាញ់ ៥៩ថ្ងៃហើយដែលយើងឆ្ងាយពីគ្នា » ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed