ស្រ្តីម្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក រណីឆបោក និង រំ.លោ.ភ.លើទំនុកចិត្តដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជិត ៨០ ម៉ឺន ដុល្លារ រឿង.លក់ ផលិតផល សំអាង ខ្យល់.ទៅ ឲ្យ តំណា.ងចែកចាយ ចំនួន ១២ នាក់ បានត្រូវ សាលាដំបូង រាជធានី ភ្នំពេញសម.រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពី.រសៀល ថ្ងៃ ទី ១ ខែមករា ម្សិលមិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ដ្រី រូបនេះ.ឈ្មោះ ណើ ចាន់ ត្រា អាយុ ៣១ ឆ្នាំ ត្រូវ បានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន.នៅវេលាម៉ោងជាង១០ព្រឹក ថ្ងៃ ទី ២៧ ធ្នូ ២០២០ តាម ដីកាបញ្ជា.ឲ្យចូលខ្លួន របស់លោក គុជ គឹម ឡុងព្រះរាជអាជ្ញារង.អមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ តាមបណ្ដឹង.របស់ជ.ន.រងគ្រោះ ទាំង.១២នាក់ ដែល មានទឹកប្រាក់សរុប.ក្នុងអំពើឆបោកនេះត្រូវបានក្រុមជ.នរ.ង.គ្រោះអះអាង.ថាចំនួន ៧៦១ ៤៦៤ ដុល្លារ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ.ន.រ.ង.គ្រោះទាំង.១២នាក់ បានរៀបរាប់ក្នុងពាក្យ.បណ្ដឹងដាក់ជូន នាយកដ្ឋាននគរបាល.ព្រហ្ម.ទណ្ឌឲ្យដឹងថា អំឡុងឆ្នាំ ២០២០ នៅ ចំណុច បុរីពិភពថ្មី កួរស្រូវ ២ស្ថិត ក្នុងសង្កាត់ព្រែក កំពឹស ខណ្ឌដង្កោ ស្រ្តីឈ្មោះ ណើ ចាន់ ត្រា និង ប្តី ឈ្មោះ ម៉េត បានមក.ទាក់ទង ពួកខ្លួន ដោយ ប្រាប់ថា មានផលិត.ផល គ្រឿងសំអាង ម៉ាកCTM ប្រេន របស់អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា សម្រាប់ចែកចាយ មក ឲ្យពួក ខ្លួនលក់បន្ដ ដែលអាចរកផល ចំណេញ បានខ្ពស់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ មក ឈ្មោះ ណើ ចាន់ ត្រា និង ប្តីបាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ជន រង គ្រោះ ទាំង ១២ នាក់ ថា បើចង់ ទទួល សិទ្ធិ លក់ បន្ដ ត្រូវ ទិញ ផ លិ ផល នេះ ជា កញ្ចប់ ក្នុង តម្លៃ ផ្សេង ៗ គ្នា ។ ដោយការជឿជាក់ ជនរងគ្រោះ ទាំង ១២នាក់ បានប្រគល់ ប្រាក់ចំនួនផ្សេងៗ គ្នារៀងខ្លួន ឲ្យទៅឈ្មោះ ណើ ចាន់ ត្រា និងប្តី សរុបជា ប្រាក់ចំនួន ៧៦១,៤៦៤ ដុល្លារ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ ទទួលប្រាក់ ពីជនរងគ្រោះ ទាំង១២នាក់ រួចហើយ ឈ្មោះ ណើ ចាន់ ត្រា និងប្តី មិនមាន ផលិតផល ផ្គត់ផ្គង់ គ្រឿងសំអាង ម៉ាក CTM ឲ្យ មកដើមបណ្ដឹងទាំង ១២នាក់ គ្រប់.គ្រាន់.នោះទេ ។ បន្ទាប់មកឈ្មោះ ណើ ចាន់ ត្រា និង ប្តី បាន គេចវេស មិន ទទួលខុសត្រូវ នូវកាតព្វកិច្ច ដែលត្រូវបំពេញមក.ដើមបណ្ដឹងទាំង១២នាក់ ។

ក្រោយ ចាប់ខ្លួន និង សួរនាំ សមត្ថកិច្ចជំនាញ.រកឃើញ ថា ជន ឈ្មោះ ម៉េ ត បានជាប្តីមិន.ពាក់ព័ន្ធ ក្នុងករណី នេះទេ.ពោល គឺ មានតែ.ឈ្មោះ ណើ ចាន់ ត្រា.ជាប្រពន្ធ តែម្នាក់ឯង.តែប៉ុណ្ណោះ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed