ទឹកចិត្តម្ដាយ ធំធេងជាង មហាសមុទ្រ មិនអាចកាត់ ថ្លៃបានចំពោះ កូនភ្ងា ទោះលំបាក វេទនាប៉ុណ្ណោះ ក៏តែងតែផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅ គ្រប់ដង្ហើមចេញចូល ។ ម្ដាយភ័យ ម្ដាយព្រួយ បារម្ភពីកូនគ្រប់ពេលវេលា ស៊ូឈឺខ្លួនឯង តែមិនចង់ឃើញកូនឈឺទេ ឃើញកូនមាន ជំងឺ ទ្រូងម្ដាយសែ នគ្រាំគ្រា ចង់ឈឺជំនួសកូន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនខុសអីពីម្ដាយម្នាក់ ស៊ូជិះម៉ូតូមិនដឹងតាំងណាមកទេ យកក្រមា ចងផ្អោបកូនស្រីនឹងដើមទ្រូង មកភ្នំពេញ ដើម្បីយកកូនទៅ មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា។​តាម គណនីហ្វេសប៊ុក Aplus Tripz បានបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកបង្ហាញ ឱ្យឃើញពីស្ត្រីជាម្ដាយ ជិះម៉ូតូស្ពាយកូនកណ្ដាលថ្ងៃក្ដៅហែង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីយកទៅមន្ទីរពេទ្យ តែមិនស្គាល់ផ្លូវទៅទេ ចេះតែប្រថុយជិះបណ្ដើរ សួរគេបណ្ដើរ ធ្វើម៉េចឱ្យតែបានយកកូន ទៅពេទ្យ ។ រីឯកូនស្រីវិញ ទ្រហោយំ យ៉ាងក្រលួច ព្រោះតែជំងឺធ្វើទុក ហើយត្រូវមក ជិះម៉ូតូកណ្ដាលថ្ងៃ ឱបផ្ទប់នឹង ទ្រូងម្ដាយ សែនកម្សត់ក្រៃលែង រកពាក្យថ្លាថ្លែងមិនបានឡើយ ៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *