អ្នកខេត្តប៉ៃលិនមាន ការភ្ញាក់ផ្អើល បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយ តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម អំពីសកម្មភាព ក្រុមជនទុច្ចរិត ខិលខូច មួយក្រុមអះអាង ថាជាទាហានការពារព្រំដែន និងប្រើប្រាស់ រថយន្តដឹកម៉ាស៊ីន ដើម្បីលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងតម្លៃទាប ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែការពិត សុទ្ធតែជាម៉ាស៊ីន ក្លែង ក្លាយ គុណភាពអន់ ហើយដំណឹង ពេលនេះ ត្រូវបានប្រជា ពលរដ្ឋ សំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចនិង អាជ្ញាធរ មានវិធានការ ទប់ស្កាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចជាបុរស.រ.ង.គ្រោះ បានបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថា (Tanghun Heng ) បានបង្ហោះ.ចែករំលែកនូវរូបភាពក្រុម ជន.ឆបោក.ទាំងនោះ កាលពីវេលាម៉ោង ៥និង ៣០នាទីល្ងាចថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ម្សិលមុិញ ថា ខ្លួនបានចា.ញ់.បោក.ក្រុមជន.ទុច្ចរិត អស់លុយមួយចំនួន.ដែលក្រុមនេះបានដើរបោ.កប្រាស់អ្នក.ភូមិ។ តាមរយៈ.ការបង្ហោះបែបនេះ ក៏មានអ្នក.ខេត្តប៉ៃលិន.បន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចែក.រំលែក ចៀសវាងប្រជាពលរដ្ឋរ.ង.គ្រោះ.បន្តទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ (Tanghun Heng) បានបង្ហោះ.ខ្លឹមសារថា, លើកទីមួយ ក្នុងជីវិត.ដែលត្រូវបានគេ.បោក។ សូមបង.ប្អូនមានការ.ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់.បំផុត ព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួប.ក្រុមបោក.យ៉ាងមានជំនាញ.ខ្ពស់ តាំងខ្លួនជា.នាយទាហានព្រំដែនមានគ្នាបួន៖នាក់៖ជិះឡាន highlander ពណ៌ត្រេអុី ដើរតួជាអ្នកបើកឡាន មានកូនចៅ នឹងមានអ្នកធំ ថាមានម៉ាស៊ីនភ្លើងថ្មី ដែលឧកញ៉ា.ឧបត្ថម្ភឲ្យកងពល ២គ្រឿង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនេះចង់លក់មួយចេញក្នុងតម្លៃថោក ហើយថា តម្លៃថ្មី ១០០០ ដុល្លារជាង។ តែពួកគេចង់លក់ចែកយើងប្រើថោកគឺ ៥០០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ គ្រាន់បាន.លុយចាក់.សាំងឡាន។ ការពិតគិតតម្លៃថ្លៃជាង.ទីផ្សារពីរដង សំខាន់ម៉ាស៊ីនមិនមែន.របស់ក្រុមហ៊ុនទេ.គឺ”Copyថតចម្លង”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកបាន.បន្តថា, ខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់.ឲ្យបងប្អូន ចា.ញ់.បោក.គេដូចខ្ញុំ លេខឡាន.ក្រុមឆ.បោក ភ្នំពេញ-2AG-4751 ។ នឹងរូបថត.ពួកគាត់។ សូមជួយ.ស៊ែរបន្តបាទ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធនឹង.ដំណឹងបែបនេះ គួរតែសមត្ថកិច្ច អាជ្ញាធរមានវិធានការ.ទប់ស្កាត់ ស្វែងរកក្រុមជន.ទុច្ចរិតទាំងនេះ ខណៈមាន.រូបភាព និងផ្លាក.លេខរថយន្តជាដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបាន.ខ្ពស់ ក្រុមទុច្ចរិត មានវិធីច្រើន.ណាស់ក្នុងការបោកប្រាស់ ប្រើគ្រប់រូបភាព ហើយងាយនឹង.ធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់.នៅតាមមូលដ្ឋាន ជាពិសេសអ្នក ដែលពុំបាន.ទទួលព័ត៌មាន ជុំវិញករណីបោ.ក.ទាំងនោះ ទើបងា.យរ.ងគ្រោះ មាន.នៅគ្រប់ទីកន្លែង៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *