រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិ កូឡុំប៊ី លោក ​Carlos Holmes Trujillo បានស្លា.ប់ ដោយសារ កូវីដ​-១៩ នៅថ្ងៃទី ២៦ខែមក រាឆ្នាំ​២០២១។ កាលពីថ្ងៃ ចន្ទសប្តាហ៍ កន្លងមក រដ្ឋាភិបាល កូឡំុប៊ីបាន ប្រកាសថា រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិ បាន បញ្ជូនទៅ ព្យាបាល ជាពិសេស ក្រោយពីឆ្លងកូវីដ​-១៩ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិ Carlos Holmes Trujillo ធ្វើតេស្តរក.ឃើញ វិជ្ជមាន កូវីដ​-១៩ នៅថ្ងៃទី​១២ខែមករា ហើយត្រូវចូល សម្រាក.ព្យាបាល ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ​ ក្នុងទីក្រុង Barranquilla ។ ពីរថ្ងៃក្រោយមក​ លោកក៏បាន បញ្ជូន.ទៅកាន់ បន្ទប់ពិសេសជំនួយការដកដង្ហើម​។ ការស្លា.ប់របស់.លោក​Carlos Holmes Trujilloបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋកូឡំុប៊ីសោ.កស្តា.យយ៉ាងខ្លាំង ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គិតមកទល់ថ្ងៃទី​ ២៦ខែមករា ប្រទេស.កូឡំុប៊ីមាន ករណីឆ្លងកូវីដ -១៩​សរុបជា.ង​ ២លាននាក់ និងស្លា .ប់ ​៥១ពាន់នាក់ ផង.ដែរ។ កូឡំុប៊ីស្ថិតនៅ លំដា.ប់ ទី​ ១១​លើពិភពលោកពីចំនួនអ្នកឆ្លង ។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គិតត្រឹមម៉ោង ៧និង៣០នាទីយប់ ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មានអ្នកឆ្លងកូវីដ​-១៩កើនឡើង.ដល់ទៅ ១០០,៣៥៨,៦៨៧នាក់ ដែលក្នុងនោះមានអ្នក.ជំងឺចំនួន ២,១៥១,៦៥៨នាក់បាន.ស្លា.ប់ និង ៧២,៤០៩,៦២៥នាក់ ផ្សេងទៀត ត្រូវបា.នព្យាបាលឲ្យជាសះ.ស្បើយ.ឡើងវិញផងដែរ៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed