​​លោក វេជ្ជបណ្ឌិត កែ រដ្ឋា ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ បានបង្ហាញ​នូវ​ការព្រួយបារម្ភ​ ពី​ការឆ្លង​ជំងឺ ​កូ​វីដ​១៩​ ក្នុងកំឡុង ពេល​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិន ​វៀតណាម ​ខាងមុខ​ ខណៈ​បច្ចុប្បន្ន​ ប្រទេស​វៀតណាម​កំពុង ​មាន​ផ្ទុះ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ នៅ​ក្នុង ​សហគមន៍​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​បាន​បន្តថា​«​ចំពោះ​ខ្ញុំ​មាន ការ​ព្រួយ.បារម្ភ​ដោយសារ​ ថា​វៀតណាម​កំពុង​ផ្ទុះ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ ហើយ​នាពេល​ខាងមុខនេះ ​ដល់ពេល​ចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណី​ចិន​វៀតណាម​ទៀត​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អីចឹង​ពេល​ចូលឆ្នាំ​វៀតណាម​ យើង​ដឹង ​ស្រាប់​ហើយ​ទំនៀមទម្លាប់ ​ប្រពៃណី​ប្រជាជន​វៀតណាម​ មិន​ចោល​ទេ​ការ ជួប​ជុំគ្នា​ ដែល​អាច​ឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​ និង​អាច​បន្ត​រាលដាល ​ដល់​ខេត្ត​ផ្សេងៗ​ទៀត​រហូតដល់​ តាម​ព្រំដែន​ ព្រោះ​ខ្មែរ​យើង​មាន​ព្រំដែន ​ជាប់​ប្រទេស​វៀតណាម​ច្រើន​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អីចឹង​ខ្ញុំ​មានការ​ព្រួយ បារម្ភ​ឆ្លង​ចេញពី​វៀតណាម ​ចូល​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​»​។ លោក ​បាន​បន្តទៀតថា​ ម្យ៉ាងទៀត​ឥឡូវនេះ ​និស្សិត​កម្ពុជា​ ដែល​រៀន​ នៅ​វៀតណាម​ ក៏ត្រូវ​វិល​ត្រឡប់មក​ស្រុក​វិញ​ ដោយសារ​វៀតណាម ​ត្រូវ​ឈប់សម្រាក ​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​បាន​បន្ថែមថា​«​ខ្ញុំ​សូម​សំណូមពរ​ដល់​និស្សិត​ខ្មែរ​ ដែល​កំពុង​រៀន​ នៅ​វៀតណាម​កុំអាល​ ទាន់​វិល​ត្រឡប់​មក​ស្រុក​នាពេល​ចូលឆ្នាំ​ ឬ​វ៉ា​កង់​តូច​ខាងមុខនេះ​អី​ សូម​ឲ្យ​ស្នាក់នៅ​វៀតណាម​និង​នៅ​លេង​នៅ​វៀតណាម​សិន​ទៅ​កុំ​មក​ស្រុក​អី​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះ​បើ​មក​ត្រូវ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​១៤​ថ្ងៃ​ ហើយ​ពេល​ត្រឡប់​ទៅវិញ ​ក៏​ត្រូវ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក ​១៤​ថ្ងៃ​ទៀត​អីចឹង​វា​អស់ ​២៨​ថ្ងៃ​ ហើយ​ណាមួយ​ចូលឆ្នាំ​វៀតណាម​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឈប់ សម្រាក​យ៉ាង​ច្រើន​១​ខែ​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់​អីចឹង​មកលេង​ស្រុក​បានតែ​១​ថ្ងៃ​ឬ​ពីរ​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​ចាំ​វ៉ា​កង​ធំ​ ឈប់​បាន​យូរ​សុំ​មកលេង​ទើប​ប្រសើរ​»​។ លោក​បាន​បញ្ជាក់ថា ​ជាង​នេះ​ទៀត​ ពិធី​ចូលឆ្នាំ​វៀតណាម​ មិនមែនជា​បុណ្យជាតិ ​របស់​ខ្មែរ​យើង​ទេ​។​ និស្សិត​យើង​គួរ​បន្ត​ស្នាក់ នៅ​និង​បន្ត​នៅ​ លេង​ចូលឆ្នាំ​នៅ​វៀតណាម​ ដើម្បី​ចៀសវាង ​ឬ​បង្ការ​នាំ​ ជំងឺ​ចូល​ក្នុង​ស្រុក​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប្រទេស​វៀតណាម ​បានប្រកាស​ពី​ការឆ្លង ​ចូល​សហគមន៍​ជាថ្មី​ បន្ទាប់ពី​បាន ​រកឃើញ​មនុស្ស​ចំនួន​ ៨១​នាក់ មាន​លទ្ធផល​តេស្ត​វិជ្ជមាន ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែ​មករា​ឆ្នាំ​២០២១​។​ ​យោងតាម​ព័​ត៍​មាន​បរទេស ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​លោក Nguyen Thanh Long រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល​វៀតណាម ​បញ្ជាក់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្ស​ចំនួន​៨១​នាក់ មាន​លទ្ធផល​តេស្ត​វិជ្ជមាន​ ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែមករា​។ ​មនុស្ស​ទាំង​៨១ ​នាក់​នេះ​ សុទ្ធ​តែ​មាន​ទំនាក់​ទំនង ជា​មួយ​ករណី​វិជ្ជមាន​ចំនួន ​២​ ដែល​រកឃើញ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ដដែល​។​ ករណី​ឆ្លង​ទាំង​៨១​នេះ ជាកា​រ​ ឆ្លង​ក្នុងស្រុក​ដំបូង​ក្នុង ​រយៈពេល​ជិត​២​ខែ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រោយ​រក​ឃើញ​ករណី​ថ្មី​ចំនួន​៨១​ បន្ថែម​នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​រដ្ឋ បាលខេត្ត និង​ទី​ភ្នាក់ងាររដ្ឋ​ពង្រឹង​ការ ត្រួតពិនិត្យ និង​ស្វែងរក​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​។ មន្ត្រី​សុខាភិបាល​ចាប់ផ្តើម​ស្វែងរក​ប្រភព​ចម្លង​ នៃ​ជំងឺ​នេះ​នៅ​ខេត្ត Hải Dương និង Quảng Ninh នៅ​ភាគ​ខាងជើង​ជាទី​ដែល​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​បំផុត​ចំនួន​ពីរ​ ត្រូវបាន​រកឃើញ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណី​ឆ្លង​មួយ ក្នុងចំណោម​ករណី​ដំបូង​ ចំនួន​ពីរ ត្រូវបាន​រកឃើញថា​ មកពី​ មេរោគ​កូ​វីដ​-១៩ បំប្លែង​ខ្លួន​ដែល​មាន ​ប្រភព​ពី​អង់គ្លេស​។ គួរបញ្ជាក់​ថា​ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​២៧ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២១ វៀតណាម​មាន​ ករណី​ឆ្លង​ចំនួន​១,៥៥១​ករណី និង​ស្លា.ប់​.ចំនួន.​៣៥​នាក់​ក្នុងចំណោម​ប្រជាជន​ជាង​ ១០០​លាន​នាក់​៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed