ស្រី្តមេភូមិមេម៉ាយវ័យ ចំណាស់ ដែលត្រូវអ្នកមា ន រំ.លោ.ភ.យកដីនេះ មាន ឈ្មោះម៉ា ថនកែវ អាយុ៦៤ឆ្នាំ មានតួនាទីជា មេភូមិ.អ៊ីប៊ុ ឃុំអូរស្វាយ ស្រុកបុរីអូរស្វាយ សែនជ័យ ខេត្តស្ទឹងត្រែង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោកយាយ ម៉ា ថនកែវ បានរៀបរាប់ថា ប្តីលោកយាយ.ធ្វើជាភូមិអ៊ីបុក តាំងពីឆ្នាំ១៩៩១ រហូតដល់ ឆ្នាំ២០០៤ បី្តគាត់.អស់បុណ្យ បានស្លា.ប់.ចោល ប្រពន្ធកូន ធ្វើឲ្យគាត់.កា្លយជាស្រ្តីមេម៉ាយ កូន៦ រហូតមក ។ ចាប់ពីពេ.លនោះ បងប្អូន ក្នុងភូមិ ក៏ដូចជា.មន្ត្រីថ្នាក់លើ បានចាត់តាំង.ឲ្យគាត់ ធ្វើជា មេភូមិ.បន្តតំណែងពីប្តី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនិយាយពីដី ចំនួន.៦ហិចតារបស់ គាត់វិញ គាត់និងប្តីបានកាន់.កា.ប់.តាំងពីឆ្នាំ១៩៨០ ដោយ ធ្វើស្រែ ដាំល្ង និងដំណាំ បន្ទាប់.ប.ន្សំ.ផ្សេងទៀត ចិញ្ចឹម ជីវិត តែយ៉ាងណា ក្រោយ ពីប្តីស្លា.ប់.ទៅគាត់.ផ្អាក.បង្ក.បង្កើន.ផលលើដី.នោះមួយ រយៈ ព្រោះតែគាត់.ជាស្រីមេម៉ាយ ម៉្យាង ទៀតកូនៗ.នៅតូច គ្មាន.កម្លាំ.ង.ពលកម្មគ្រប់គ្រាន់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះដល់ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោយពីកូន ស្រីច្បងរបស់ គាត់មាន.ប្តី ទើបគាត់.ឲ្យប្តីប្រពន្ធកូន ទៅកាប់ត្រួសត្រាយ.ព្រៃ ដាំស្វាយ ចន្ទីបានចំនួន.៥០២ដើម ហើយចូល មក.ដល់ឆ្នាំ២០១៧ ស្រាប់តែមាន ស្រ្តីម្នាក់.ឈ្មោះក្រិច ខា បានចូលមក កា.ប់ ឆ្ការ.ព្រៃ ហើយ.វាត.ទីចូល.មក.ដីគាត់។ ពេលនោះ.គាត់ បា នប្រាប់.គាត់ស្រ្តីខាង លើមិនឲ្យ.កា.ប់.ឆ្ការព្រៃ.លើដីគាត់ទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែស្រ្តីរូបនោះ មិនស្តាប់.ឡើយ ដោយ អះអាងថា នាង.គ្រាន់តែ ជាអ្នកស៊ី.ឈ្នួល.កា.ប់.ឆ្ការព្រៃឲ្យគេ.ប៉ុណ្ណោះ បើចង់.ហាមឃាត់ ទាល់ តែទៅ.ដោះស្រាយ ជាមួយ.បុរស ឈ្មោះភិត ធារ៉ា ជាអ្នកជួល នាងឲ្យមកកា.ប់។​លោក យាយ.មេភូមិបន្តថា តាមពិត.ឈ្មោះ ភិត ធារ៉ា អាយុជាង ៣០ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាអ្នកមាន.ទ្រព្យសម្បិត្តស្តុកស្តម្ភម្នាក់ រស់នៅភ្នំពេញឯណោះ ហើយចូល ដល់.ឆ្នាំ២០២០ ស្រាប់តែ.ឈ្មោះ ភិត ធារ៉ា បានមករំ.លោ.ភ.យកដីគាត់ និងប្តឹង.គាត់ ឡើង.សាលាដំបូងខេត្តស្ទឹង ត្រែង ដោយ.ចោទ ប្រកាន់ថា គាត់ ជាអ្នក រំ.លោ.ភ.យកដី របស់.គេទៅវិញ ធ្វើឲ្យគាត់ឆ្អែត.ចិត្តឈឺផ្សា គ្រាំពេញទ្រូង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រមទាំងមាន ដីកាឲ្យគាត់ចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបូង ខេត្តទៀតផង កាលថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ។ បន្ទាប់ទៀត នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ លោក ឃុំអូរស្វាយ ឈ្មោះសេក ម៉ៅ បានហៅគាត់ឲ្យ ទៅដោះស្រាយ ជាមួ.យឈ្មោះភិត ធារ៉ា នៅសាលាឃុំ តាមបញ្ជារបស់អភិបាលស្រុកបុរីអូរស្វាយ.សែនជ័យ ព្រមទាំង បោះសម្តីគំ.រា.ម.ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើគាត់ មិនទៅដោះស្រាយទេ គេនឹងយកដី របស់គាត់.ទាំងអស់ និងដក តំណែង.គាត់ចេញពីមេភូមិទៀតផង តែយ៉ាងណា នៅថ្ងៃនោះ គាត់មិនបា.នទៅជួប ឈ្មោះភិត ធារ៉ា ទេ ។ លុះក្រោយមក កាលពី ថ្ងៃ២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មាន ដីកាប.ង្គា.ប់.ឲ្យចូលខ្លួនទៅសាលាដំបូង ខេត្ត ដើម្បីធ្វើការ.សាកសួរ តាមបណ្តឹងរបស់.ឈ្មោះភិត ធារ៉ា ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានោះ មាន មន្ត្រីតុលាការម្នាក់ បានគំ.រា.ម.ទារប្រាក់ពីគាត់ ចំនួន.១០០០ដុល្លារ បើពុំនោះទេ គេនឹង ចាប់.គាត់ និងក្រុមសរុប.៤នាក់ ដាក់ព័ន្ធនាគារ ជា.មិនខានឡើយ។​លោក យាយ ម៉ា ថនកែវ បន្តទាំងឆ្អែត.ចិត្តថា ដីនោះ ប្តីប្រព.ន្ធគាត់កាន់.កា.ប់តាំងពី.១៩៨០ ដោយ.ស្របច្បាប់ មានការដឹង ពី.អាជ្ញាធរ.មូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ ហើយ.បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ.អាច ធ្វើជាសា.ក្សីថា គាត់ពិតជា ម្ចាស់ដីនោះ.តាំងដើមមក ហើយគាត់ក៏មិនបានធ្វើការ.លក់ ដូរឲ្យអ្នកណាទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុអី ស្រាប់តែមាន.ឈ្មោះភិត ធារ៉ា ផ្ទះនៅភ្នំពេញឯ ណោះ មកអះអាងថា ជាដីរបស់គេទៅវិញ ព្រមទាំង ប្តឹង.គាត់ឡើងតុលាការ គំ.រា.ម.ចាប់.ដាក់គុកទាំង.គ្រួសា រទៀតផង។ តើលោកនេះ.មានយុត្តិទេ សម្រាប់គាត់.ជាមន្ត្រីថ្នាក់ តូចទាប បម្រើស្មោះត្រង់ ជាមួយបក្ស និងសម្តេច.នា យករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកយាយ ម៉ា ថនកែវ បញ្ជាក់ថា តាមពិតទៅ គាត់គិតថា ទុកដីនេះ សម្រាប់ ជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ តែបើ នៅសុខៗ មានអ្នកមករំ.លោ.ភ.យក ដីគាត់.បែប នេះ តើគាត់បានអ្វីពឹងទៀត ពេលចូល ដល់.វ័យជរា បាត់បង់.សមត្ថភាព ធ្វើការ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ គាត់សូម.លើកម្រាមដៃ១០ ដង្ហោយ.សុំក្តីសន្តោស ពីសម្តេច.នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន ជួយ.អន្តរាគមន៍ រកយុត្តិធម៌ ជូន.គាត់ផង ព្រោះមាន តែ.សម្តេចម្នាក់.ប៉ុណ្ណោះ ដែលដឹង សុខទុក្ខកូនចៅ និងរកយុត្តិធម៌ ជូន.គាត់ជា មន្ត្រីតូច.ទាបបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញនឹង ករណី.ខាងលើនេះ «KBN» មិនទាន់ សុំការ.បកស្រាយ ពីបុរស.ឈ្មោះភិត ធារ៉ា បាននៅឡើយទេ តែយ៉ាង ណា យើង.រង់.ចាំគ្រប់ភាគី ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed