នារីខ្មែរម្នាក់ ត្រូវបុរសជន ជាតិបាន ប្រើអំ.ពើ.ហិ.ង្សា.វា.យ.ទាត់ធាក់ ប.ណ្តាល.​ឲ្យរ.ង.របួ.ស​យ៉ាងដំណំ មាន.ស្លាក ស្នាម.ជាំ.ពេញរា.ងកា.យ បើទោះបី.ជា នារីរ.ងគ្រោះ.ដា.ក់.ពាក្យបណ្តឹង.ឡើងសាលា ដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ទា.ម.ទារ.រក.យុត្តិធម៌យ៉ាង ណាក្តី ក៏ជ.ន.ដៃដ.ល់.មិនព្រមចូល.ខ្លួន ទៅ.ដោះស្រាយ ពោល គឺ.បន្តរស់.នៅក្រៅសំណាញ់.ច្បាប់.យ៉ាង.រំ.ភើ.យ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីរ.ង.គ្រោះដែល ត្រូវជ ន.ជាតិចិនទំនើងវា.យ ដំ បណ្តាល.ឲ្យរ.ង.រ.បួស.ជាំ.ពេញ.ប្រាណនេះ មាន.ឈ្មោះ ចំរើន បញ្ញា អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានលំនៅបច្ចុប្បន្ន ក្នុង សង្កា.ត់បឹង.កេងកង ខណ្ឌបឹង កេងកង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែក ជ.នដៃ ដល់មាន.ឈ្មោះPan Decheng កើតឆ្នាំ១៩៨២ ជាជ.នជាតិចិន។ នា រីរ.ងគ្រោះ.បានរៀប រាប់ថា កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ នាងនិង.មិត្តភក្តិ បាននាំគ្នាទៅញ៉ាំ អាហារ.នៅភោជនីយដ្ឋាន មួយកន្លែង ដែលនៅ.ក្រោយ វត្តលង្ការ ហើយគា.ប់ជួននាង បា នជួប.ជាមួយមិត្តភក្តិចាស់.ម្នាក់ ដែលជា ស្រីស្នេហ៍.របស់ជ.នប.ង្ក (ឈ្មោះPan Decheng )។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះ នាងបាន និយាយ.សួរសុខទុក្ខមិត្តភក្តិចាស់ តាម.សុជីវធម៌ ជ.ន.ដៃ.ដល់បន្ទាប់ពី.ឃើញ នាង (នារី រ.ង.គ្រោះ)ហើយ គេក៏.ដើរចេញ.ទៅខា.ងក្រៅវិញ ជាមួយ.នឹងស្រីស្នេហ៍ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះប្រហែល.ជា កន្លះម៉ោង ក្រោយ មិនដឹងជាមូ.លហេតុអ្វីជ.ន.ដៃដ.ល់បានដើរចូ.មកខាងក្នុងវិញ រួច ក៏បានច.ង្អុល នាង រួចសួរថា ( អ្នកឯងនិយាយ អ្វីជាមួយ.ស.ង្សារ.របស់ខ្ញុំ) ទើបនាងបាន ហៅជ.ន.ដៃដ.ល់ និងស្រីស្នេហ៍មក.ឈរ នៅ.ខាង ក្រៅទ្វារ ដើម្បី.ពន្យល់ប្រា.ប់ តែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងមិនទាន់បាននិ យាយបក.ស្រាយប្រាប់ផង ស្រាប់តែជ.ន.ប.ង្កមិន.ដឹងជាកើតឡប់.ខួរអី បានប្រើ.ពាក្យ សម្តីមើល.ងាយ.ជេរប្រមា.ថមក លើរូប នាងនូ.វពាក្យអសុរោះជា.ច្រើន ហើយថែម ទាំងផ្ទុះកំ.ហឹ.ងប្រើអំ.ពើ.ហិ.ង្សាវា.យទា.ត់.ធា.ក់.មកលើរូបនាងជានារី ភេ.ទ.ទន់ ខ្សោយ បណ្តា.លឲ្យរងរបួ.សជាំ.ពេ.ញរាង.កាយ ត្រូវទៅ.សម្រា.កនៅមន្ទីរ ពេទ្យអស់រ យៈពេ.លច្រើនថ្ងៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីរ.ងគ្រោះ បន្តថា ក្រោយ.កើតហេតុ នាងបាន ទៅដា.ក់ពាក្យបណ្តឹងនៅ.អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននគរ.បាលខណ្ឌបឹងកេង កង១ និងដាក់ពាក្យ បណ្តឹងទៅ.សាលាដំបូងរាជធា.នីភ្នំពេញ ដើម្បីទា.ម.ទាររក យុត្តិធម៌ និងប្រាក់.ជំងឺ.ចិត្ត ក៏ដូចប្រាក់.ថ្លៃព្យាបាលរ.បួ.សជាដើម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែជ.ន.ប.ង្កមិនព្រមចូ លខ្លួនមកដោះស្រាយតា មការ.អញ្ជើញរបស់សមត្ថកិច្ចសោះ ដោយមិនដឹងជាទៅសំងំ លាក់ខ្លួនពួន អាត្មា.នៅទីណា ដើម្បីគេចពីសំ.ណាញ់ច្បាប់ តែបែរជាទៅបង្ហោះ.រូប ថតនាង.នៅលើបណ្តាញ សង្គម ហើយប្រឌិត.រឿង.ចោទប្រកា.ន់រូបនាងថា នាងបាន.បោ.កប្រា.ស់.យក ប្រាក់.របស់ជ.នប.ង្កអស់.រាប់ម៉ឺនដុល្លារ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយស.នាង យ៉ាងធ្ង.ន់.ធ្ងរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាចុងក្រោយ នា.រីរ.ង.គ្រោះបាន សំណូមពរដ.ល់សមត្ថកិច្ចពាក់ ព័ន្ធ មេត្តាជួយ.រកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងផង ដោយមិន គួរប.ណ្តោ.យឲ្យជ.ន.ដៃដល់ ជាជន.ជាតិ បរទេស ដែល.បានប្រើអំ.ពើ.ហិ.ង្សាលើនារីខ្មែរ.ទន់ខ្សោយ តា.មទំនើងចិត្ត ហើយរស់នៅ ក្រៅ សំណាញ់ច្បាប់បែបនេះ ឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញនឹងការចោទ ប្រកាន់នេះ «KBN» មិនអាចសុំកា.របកស្រាយពីបុរស ចិនឈ្មោះPan Decheng បាននៅឡើយទេ តែយ៉ា.ងណា យើងរង់ ចាំការ.បកស្រាយពីគ្រប់ភា គី ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់៕សូម ទស្សនាវីដេអូ ដែលជ.ន.ប.ង្កប្រើ.អំ.ពើ.លើ.នារី.រ.ង.គ្រោះដូចខាងក្រោម៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed