គេសង្កេតឃើញដីព្រៃលិចទឹក ដែលជា ជម្រក ត្រីពងកូន នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ ឃុំច្រណូក ស្រុកកំពង់ លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ត្រូវបានបាត់បង់ ជាបណ្ដើរៗ ដោយសារ តែក្រុម ខិលខូច មួយចំនួន បានលួច កា.ប់រុ.ករាន ទន្ទ្រា.ន និងចូលឈូស.ឆាយយក.ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ ឯដីព្រៃលិចទឹកមួយចំនួនទៀត ក៏មានការឃុ.បឃិត.ពីអាជ្ញាធរ មួយចំនួនផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋរស់ នៅឃុំច្រណូក នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភ ឆ្នាំ២០២១ បានចង្អុល បង្ហាញដល់ ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន ដែលចុះទៅយកព័ត៌ មានផ្ទាល់ ឲ្យដឹងថា ដីព្រៃលិច ទឹក ជាដីតំបន់៣ របស់សហគមន៍ នៅចំណុចច្រាំង ចោត ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ ៥១តភ្ជាប់ ពីស្រុកកំពង់លែង ទៅកាន់ ខេត្តកំពង់ធំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថិតក្នុងឃុំច្រណូក ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលការពារ ដោយជល ផល ត្រូវបានជនខិល ខូចយក ត្រាក់ទ័រ ចំនួន ៦គ្រឿងលួចចូលឈូស ឆាយនៅ ពេលយប់ ដោយសារតែ ទីតាំងដីនៅ ជាប់ និងផ្លូវជាតិ មិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាព ឈូសឆាយ នៅពេលថ្ងៃ ទើបពួកគេ យកគ្រឿងចក្រចូលឈូ សឆាយនៅពេលយប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងទៀតថា ការឈូសឆាយ ដីព្រៃ លិចទឹក របស់រដ្ឋខាង លើនេះ គឺពួកគេធ្វើសកម្មភាព ជាងកន្លះខែមក ហើយ ទើបតែផ្អាកសកម្មភាព នៅយប់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះទេ ក្រោយពីបែកការណ៍ ដល់មន្ត្រីជំនាញជលផល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្នដីព្រៃលិចទឹកនៅ ចំណុចនោះ ត្រូវបានគេឈូស ឆាយអស់ប្រមាណ ជាជាង ៣០ហិកតា ក្នុងចំណោម ដីជាង ១០០ហិកតា ស្ថិតនៅចំណុច ខាងលើនេះ ដោយ ពុំឃើញមានសមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរ នៅតំបន់នោះ ធ្វើការទ.ប់ស្កាត់ឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដីព្រៃលិចទឹកខាងលើនេះ គឺស្ថិតនៅជាប់ និងផ្លូវជាតិលេខ ៥១ ពីស្រុកកំពង់ លែងទៅខេត្តកំពង់ធំ ដោយមាន ក្បាលដី បណ្ដោយជាប់ផ្លូវជាតិនេះ ប្រមាណជាជិត ១គីឡូម៉ែត្រផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋបាន បញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថា ព្រៃលិចទឹក នៅចំណុចនេះមាន ជាង ១០០ហិកតា ដែលពីមុនមាន រោងសមត្ថកិច្ចជលផល មួយកន្លែង នៅក្បែរនោះ សម្រាប់ស្នាក់នៅប្រចាំការ ការពារព្រៃលិចទឹករបស់រដ្ឋ នៅតំបន់នោះ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩កន្លងមក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ចចម្រុះក៏ធ្លាប់ ចុះប.ង្ក្រា.បចា.ប់.យកត្រាក់ទ័រមួយ.ចំនួនបញ្ជូន ទៅតុលាការ និងបានធ្វើការហាម ឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូល ឈូសឆាយ ធ្វើស្រែលើដី នោះ និងទីតាំងមួយចំនួន ផ្សេងទៀតស្ថិតនៅ តំបន់ក្បែរ នោះផងដែរ។ប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ២០២១នេះ បន្ទាប់ពីមន្ត្រីជលផលផ្លាស់ចេញពីទីនោះទៅប្រចាំការនៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លែងផ្សេង ក៏ស្រាប់តែមានគេចូល មកលួចឈូសឆាយ ដីព្រៃលិចទឹករបស់រដ្ឋ នៅចំណុចខាងលើនេះបានយ៉ាងរលូន។ ដូចនេះប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំ សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ពិសេសមន្ត្រីជំនាញជល ផល ជួយទប់ស្កាត់ និងប.ង្ក្រា.ប.ការពារព្រៃលិចទឹក ដែលបច្ចុប្បន្ននៅសេសសល់ បន្តិចបន្តួចនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឲ្យបានគង់វង្ស ទុកសម្រាប់ជា ជម្រកត្រីពងកូន ខ្លាចក្រែងបន្ទាប់ ពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈ ហើយក្រោយ មកក៏ស្រាប់តែដីនេះបាន ក្លាយទៅ ជាដីកម្មសិទ្ធិឯកជន របស់បុគ្គលណាផ្សេង ដែលមិនមែ នសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទៅវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងនឹងករណីនេះ លោក ឈុំ ឈៀង មេឃុំច្រណូក បានប្រាប់សារព័ត៌មាន តាមទូរស័ព្ទឲ្យដឹងថា ដីនៅចំណុចនេះ មានម្ចាស់ អស់ទៅហើយ គឺជាដីដែល ប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់អាស្រ័យផល ទើបតែខាន ធ្វើស្រែ ២ឆ្នាំ ដោយសារតែ មិនសូវមានទឹកធ្វើ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការណ៍ដែល គេយកគ្រឿងចក្រ ចូលឈូសឆាយ នៅពេលយប់ លោកមេឃុំឆ្លើយថា «ចូលឈួសយប់ យ៉ាងម៉េច កើតបើមន្ត្រីជលផល និងប៉េអឹមយាម ទីនោះជាប្រចាំនោះ»។ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះផលដែលជាអ្នកធ្លាប់កាប់ឆ្ការដីនេះពីមុនមក បានប្រាប់តាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទូរស័ព្ទថា ពីមុនមកដីនៅចំណុចនេះ ជាដីរបស់គាត់ បានកា ប់ឆ្កា ៦ឆ្នាំមកហើយ គឺមានទំហំ៣ហិកតា ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបាន សមត្ថកិច្ចហាមឃាត់ ទើបក្នុងពេលថ្មីៗនេះគាត់បានលក់ក្នុង តម្លៃថោកៗ ទៅឱ្យគេវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកលោក ង៉ី មន្ត្រីជលផលប្រចាំការ នៅតំបន់នោះ និងជាមន្ត្រីជំនាញ ដែលបានចូលរួមពិនិត្យទីតាំងដីព្រៃ លិចទឹកខាងលើនេះជាមួយ នឹងសហគមន៍ សារព័ត៌មាន ព្យាយាមទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ដើម្បីសួរព័ត៌មាន ពីទំហំដីព្រៃលិចទឹក របស់រដ្ឋនៅចំណុចនោះ ថាតើមានទំហំ ប៉ុន្មានហិកតា ហើយតើរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ត្រូវបានគេលួចឈូសឆាយអស់ ទំហំប៉ុន្មានហិកតា។ ប៉ុន្តែទោះជាទូរស័ព្ទចូល ជាច្រើនដង ក៏មិនមានអ្នកទទួលឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះ បានប្រាប់ថា ដីព្រៃលិចទឹក ជាដីតំបន់៣នៅចំណុចខាងលើនេះ ទាំងអស់មានទំហំ ជាង ១០០ហិកតា ហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេ ឈូសឆាយអស់ប្រមាណជាជាង ៣០ហិកតា។ នេះគ្រាន់តែជាការ ប៉ាន់ស្មានរបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះ រីឯតួលេខពិត ប្រាកដនៅលើមន្ត្រីជំនាញជលផលជាអ្នកគ្រប់គ្រង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកជុំវិញករណីនេះលោក លី ឡា នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល កំពង់ឆ្នាំង នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ បានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទឱ្យដឹងថា ករណីដែលមាន គេលួចឈូស ឆាយទន្ទ្រានយកដីព្រៃ លិចទឹករបស់រដ្ឋ នៅចំណុចច្រាំងចោត ស្ថិតក្នុងឃុំ ច្រណូក ស្រុកកំពង់លែងនេះ មានមន្ត្រីឈ្មោះលោក ង៉ី ជាមន្ត្រី ជលផលស្រុក កំពង់លែង បានចុះកសាងសំណុំរឿងជា មួយនឹងសហគមន៍រួចហើយ។​

ដូច្នេះដីព្រៃលិចទឹកនៅចំណុចនេះ គឺសមត្ថកិច្ចជំនាញនិងមិន អនុញ្ញាតឲ្យជនណាម្នាក់ បន្តឈូសឆាយយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបានឡើយ។ ប៉ុន្តែកន្លងមកអាជ្ញាធរ ឃុំចេះតែហ៊ានស៊ីញ៉េលក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទិញ ឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនាំឱ្យមានផលលំបាកដល់មន្ត្រីជំនាញ របស់លោក ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង ដូច្នេះរឿងនេះបើអាជ្ញាធរណាហ៊ានស៊ីញ៉េលក់ដូរដីរបស់រដ្ឋ និងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយផ្លូវច្បាប់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed