ព័ត៌មានសង្គម

ជប៉ុន សុខចិត្តជួយទាំងបច្ចេកទេស ជួយទាំងលុយ៣០លានដុល្លារ ដើម្បីស្តារលូកុំស្ទះ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដោយប្រើគ្រឿងចក្រទំនើបខួងដី(ជែកឃីង)ជម្រៅ៨ម៉ែត្រដាក់លូដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនបាច់ប្រើប្រាស់មនុស្សចុះទៅក្នុងការដ្ឋានក្រោមដីបានបញ្ចប់ជំហានទី១​ហើយដែលមាន​ប្រវែង​៣០០​ម៉ែត្រ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក​ជូ​ម៉េង​ទ្រី​អនុប្រធាន​មន្ទីរ​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បានឱ្យដឹងថា គម្រោង​នៃ​ការប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​ជំហាន​ទី​១​នេះ មាន​ប្រវែង​៣០០​ម៉ែត្រ​។ ដោយ​ចាប់ផ្តើម​ពីមុខ​វិទ្យាល័យ​ប៊ុនរ៉ានី​ហ៊ុនសែន​វត្តភ្នំ​ខណ្ឌដូនពេញ​រហូតដល់​ផ្លូវ​លេខ​៧០​ទំនប់ទួលគោក​កាត់​ក្រោម​រង្វង់​មូល​គួច​កាណុង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​គិត​មកដល់ពេលនេះ​គម្រោង​ជំហាន​ទី​១​បានបញ្ចប់​ហើយ​​ក្រុមការងារ​បាន​បន្ត​ជំហាន​ទី​២​នៅក្នុង​ខែធ្នូ​នេះ​ដោយ​ចាប់ផ្តើម​ពីមុខ​វិទ្យាល័យ​ប៊ុនរ៉ានី​ហ៊ុនសែន​វត្តភ្នំ​ក្នុង​ខណ្ឌដូនពេញ​រហូត​ដល់​មុខ​ស៊ី​ឌី​ស៊ី CDC​ឬ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា មាន​ប្រវែង​ជាង​១.០០០​ម៉ែត្រ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​គួរ​បញ្ជាក់ថា​៖​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​ដោយ​ប្រើ​គ្រឿងចក្រ​ទំនើប​ដោយ​ខួង​ដី​នេះ​បានចាប់ផ្ដើម​បើក​ការដ្ឋាន​ឱ្យ​ដំណើរការ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១០​ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​២០១៩​នៅមុខ​វិទ្យាល័យ​ប៊ុនរ៉ានី​ហ៊ុនសែន​វត្តភ្នំ​ខណ្ឌដូនពេញ​។​ក្រោម​វត្តមាន​លោក​សាំ​ពិសិដ្ឋ​ប្រធាន​មន្ទីរ​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​តំណាង​ស្ថានទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា និង​តំណាង​អង្គការ​ចៃ​កា​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​គម្រោង​ខួង​ដី​ដាក់លូ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ដោយ​មិនបាច់​ប្រើប្រាស់​មនុស្ស​ចុះទៅ​ក្នុង​ការដ្ឋាន​ក្រោម​ដី​នេះ​ទើបតែ​មាន​ជា​លើក​ទី​១​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ហើយ​ជា​គម្រោង​និង​ខួង​ដី​ដាក់លូ​ជា​ស្វ័យប្រវត្តិ​នៅក្រោម​ដី​នេះ​លើ​ចម្ងាយ​ផ្លូវ​ប្រវែង​១៥៦០​ម៉ែត្រ​ក្នុង​ជម្រៅ​ក្រោម​ដី​៨​ម៉ែត្រ​។​ការប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិជ្ជា​ថ្មី​មួយ​នេះ​វា​មិន​រំខាន​ទៅដល់​ការកកស្ទះ​ចរាចរ​និង​ប៉ះពាល់​ដល់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​នានា​នោះទេ​ព្រោះ​វា​ខួង​នៅក្រោម​ដី​ជម្រៅ​រហូតដល់​៨​ម៉ែត្រ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក​សាំ​ពិសិដ្ឋ​ប្រធាន​មន្ទីរ​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ធ្លាប់​បញ្ជាក់ថា​៖​គម្រោង​ការពារ​ទឹកជំនន់​និង​កែលម្អរ​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​លូ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជំហាន​ទី​៤​នេះ​មាន​ទឹកប្រាក់​សរុប​ប្រមាណ​៣០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ដែលជា​ជំនួយឥតសំណង​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​តាម​រយៈ​ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន JICA ។ គម្រោង​នេះ​នឹងត្រូវ​អនុវត្ត​ការដ្ឋាន ដូចខាងក្រោម​ក្នុងនោះ​រួមមាន​៖ ១-​ដាក់​បណ្តាញ​លូ​មេ នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ខណ្ឌទួលគោក ប្រវែង ៨.២​គីឡូម៉ែត្រ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​…

ពេលចោរ គាស់ចំផ្ទះមេប៉ុស្តិ៍ ទើបដឹងថាភូមិ ឃុំ ដែលពលរដ្ឋរស់នៅ មិនទាន់មានសុវត្ថិភាព?

អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរោង បានអោយ​ដឹងថា នៅម៉ោង៥ល្ងាចនេះ​ ថា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ មានករណីក្រុមចោរបានធ្វើសកម្មភាពគាស់ផ្ទះ​ លោក គង់ សារិទ្ធ ជានាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជើងគួន ស្រុកសំរោង ។សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងទៀតថា ករណីក្រុមចោរចូលគាស់ផ្ទះនេះ​ ខណៈដែលលោក លោក គង់ សារិទ្ធ ដែលជាប្តីចេញទៅធ្វើការបាត់ ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ជាប់ទៅលក់…

កុំចេះតែហ៊ាន ប្រគល់លុយមុនឲ្យអ្នកម៉ៅការសំណង់ សង់ផ្ទះបានពាក់កណ្តាលទី រត់បាត់ស្រមោល

លោក ម៉ម សុខមាន ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកម៉ៅការសំណង់សាងសងផ្ទះដ៏ល្បីនៅខេត្តកែប ត្រូវបានរងចោទប្រកាន់ពីម្ចាស់ផ្ទះ ដែលម្ចាស់ផ្ទះបានប្រគល់លុយឲ្យគ្រប់ចំនួន (៨ម៉ឺន៥ពាន់ដុល្លារ) តាមការព្រមព្រៀងគ្នាហើយ តែបែជាលោក ម៉ម សុខមាន ប្រែក្រឡាកមិនបន្តសាងសង់ផ្ទះដោយទុកចោលពាក់កណ្តាលទី។ ធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះ ប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើន ទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកំពង់ត្រឡាច សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម្ចាស់ផ្ទះដែលជួលឲ្យគេសាងសង់នោះមានឈ្មោះ ប៉ុល…

ស្រណោះណាស់ ស្រែអំបិលខ្មែរធ្លាប់តែល្បីឈ្មោះ ឥឡូវគេបោះបង់ចោល ក្លាយជាកន្លែងឃ្វាលក្របី

ដោយសារ​​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ផលិត​អំបិល​ធ្លាក់​ដល់​កម្រិត​សូន្យ ខណៈ​ដីស្រែ​អំបិល​មួយ​ចំនួន​ធំ​បាន​ក្លាយជា​កន្លែង​ចិញ្ចឹម​ក្ដាម និង​បង្គា និង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ត្រូវ​ម្ចាស់​បោះបង់​ចោល ស្មៅ​ដុះ​ពេញ​ស្រែ​ក្លាយជា​កន្លែង​ឃ្វាលគោ​ក្របី​ទៅ​ហើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើ​តាម​លោក សេង សន ជា​អ្នក​ចាំ​ឃ្លាំង​អំបិល​នៅ​ឃុំ​អ​ង្គោ​ល ស្រុក​ដំណាក់​ចង្អើរ ខេត្ត​កែប បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ផលិត​អំបិល​ឆាំ្ន​នេះ​គឺ​មិន​បាន​ផល​នោះ​ទេ ដោយសារ​ភ្លៀង​ធ្លាក់​តាំងពី​ខែប្រាំង​រហូត​ដល់​វស្សា​តែ​ម្ដង ហើយ​ដីស្រែ​អំបិល​វិញ​មួយ​ចំនួន​ធំ ត្រូវ​ម្ចាស់​ជួល​ទៅ​ឲ្យ​វិនិយោគិន​កូរ៉េ​សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​ក្តាម និង​បង្គា និង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ស្មៅ​ដុះ​ពេញ​ស្រែ​ក្លាយជា​កន្លែង​ឃ្វាលគោ​ក្របី​ទៅ​ហើយ…

ទៀតហើយ មេគយនៅខេត្តប៉ៃលិន លើកទឹកចិត្តឲ្យឈ្មួយ កុំបង់ពន្ធចូលរដ្ឋ ទើបខ្លួនបានពុករលួយ

ប្រភព​ដែល​ស្និទ្ធ​នឹង​លោក ទី ប៊ុន​ឡង់ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា បច្ចុប្បន្ន​ដើម្បី​បិទបាំង​អំពើពុករលួយ​និង​ទង្វើ​មិន​ប្រក្រតី​ច្រើនបែប​ច្រើនយ៉ាង​របស់ខ្លួន គឺ​លោក ទី ប៊ុន​ឡង់ តែង​យកឈ្មោះ​លោក គុណ ញឹម ដែលជា​មេ​គយ​ធំ និង​យកឈ្មោះ​លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ដែលជា​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ មក​ទន្ទេញ​ជាប់មាត់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មន្ត្រី​នៅ​ច្រកទ្វារ​អន្តរជាតិ​ព្រំ ខេត្ត​ប៉ៃលិន បាន​ឲ្យ​ដឹងថា…

ឲ្យពលរដ្ឋរំពឹងអីទៀត បើសូម្បីផ្ទះមេប៉ុស្តិ៍ ក៏ត្រូវចោរគាស់ដែរ

បើតាមកម្លាំងជំនាញព្រហ្មទណ្ឌ​នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរោង បានអោយ​ CPC NEWS ដឹងនៅម៉ោង៥ល្ងាចនេះ​ ថា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ មានករណីក្រុមចោរបានធ្វើសកម្មភាពគាស់ផ្ទះ​ លោក គង់ សារិទ្ធ ជានាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជើងគួន ស្រុកសំរោង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងទៀតថា ករណីក្រុមចោរចូលគាស់ផ្ទះនេះ​ ខណៈដែលលោក លោក គង់…

ដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះ រវាងបងធម៌ និងប្អូនស្រីធម៌ បបួលគ្នាឡើងផ្ទះសំណាក់ ត្រូវប្តីតាមទាន់

នៅ ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ ត្រង់ចំណុចក្នុងផ្ទះសំណាក់ហ្គោល ហ៊ុន សៀ ២ ស្ថិតក្នុងភូមិកាំងមេម៉ាយ សង្កាត់ព្រះបាទ ក្រុង ខេត្តស្ទឹងត្រែង។ ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅផ្ទះសំណាក់ហ្គោល ហ៊ុន សៀ២ ខណៈដែល មិត្តភក្កិរបស់ប្ដីត្រូវជាបងធម៌ប្រពន្ធបាននាំគ្នាចូលផ្ទះសំណាក់យ៉ាងត្រេកត្រអាលត្រូវបានប្ដីតាមទាន់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមការរៀបរាប់របស់មិត្តភក្កិប្ដីម្នាក់ទៀត បាននិយាយថា…

ឃើញនាងនៅក្មេង មិនទាន់ចេះគិតវែងឆ្ងាយ បុរសម្នាក់ល្បួង សង្ងំរួម​ភេ​ទបាន៩ដង

យុវជន​វ័យ​ជាង​ម្ភៃ​ឆ្នាំ​ម្នាក់​បាន​រង​នូវ​ការចាប់ខ្លួន​ក្រោយ​ពេលដែល​សម្ងំ​រួមភេ ទ​ជាមួយ​ក្មេងស្រី​ពុំទាន់​ពេញវ័យ​ម្នាក់​សម្រេច​ជាច្រើនលើក​តែ​លើកចុងក្រោយ​ត្រូវ​ម្តាយ​ខាង​ស្រី​ដឹង​ក៏​ប្តឹង​ប៉ូលិស​ចាប់​តែម្តង​។​កាលពី​ថ្ងៃទី​១២​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៩​ ​ម្ដាយ​ជនរងគ្រោះ​បាន​ប្តឹង​មក​អធិការដ្ឋាន​នគរបាល​ក្រុង​សែន​មនោ​រម្យ​ថា​មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ករណី​រួមភេ ទ​ជាមួយ​អនីតិ ជន​ដោយ​កើតឡើង​នៅ​ចំណុច​បន្ទប់​ជួល​ស្ថិតនៅ​ភូមិ​ដោះ​ក្ រមុំ​ សង្កាត់​សុខដុម​ក្រុង​សែន​មនោ​រម្យ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​។​ឃាត់ខ្លួន​ជ នសង្ស័ យ​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ធឿន​ ម៉េង​ធ័​ង​ភេទ​ប្រុស ​អាយុ​២៦​ឆ្នាំ​ជនជាតិខ្មែរ​មុខរបរ​កម្មករ​មានស្រុក​កំណើត​នៅភូមិ​ពាម​ក្នុង ឃុំ​ព្រែក​ក្រ​ប៉ៅ ស្រុក​កងមាស ខេត្តកំពង់ចាម​។​ជននេះ​មក ស្នាក់នៅ​បណ្ដោះអាសន្ន​ភូមិ​ពូ​ហ្យា​ម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឃុំ​សែន​មនោ​រម្យ​ស្រុក​អូររាំង​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​។​ក្នុងនោះ​ជនរងគ្រោះ​ឈ្មោះ​រុន​ស្រី​ស​អាយុ​ ១៣​ឆ្នាំ​ជនជាតិខ្មែរ​មុខរបរ​កម្មករ​មានស្រុក​កំណើត​នៅ​ភូមិ​សង្គម​ឃុំ​នាង​ទឺ​ត​ស្រុក​ដំបែ​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ស្នាក់នៅ​បណ្ដោះអាសន្ន​នៅ​ភូមិ​ឃុំ​កើតហេតុ​ខាងលើ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ករណីនេះ ក្រោយ​ការសាកសួរ…

ប៉ូលីសចិន ជួយសមត្ថកិច្ចខ្មែរ ចុះចាប់ជនជាតិចិន ជិត៣០នាក់ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

កម្លាំង​នាយកដ្ឋាន​ប្រឆាំង​បទល្មើស​ល្បែង​ពាណិជ្ជកម្ម នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ និង​ប៉ូលិស​ចិន បាន​ចុះ​ប្រតិបត្តិ​ការបង្ក្រាប​ក្រ​យុំ​ជនជាតិ​ចិន​ជិន ៣០​នាក់ នៅ​បុរី​សាន​ស៊ានហូ និង​នៅផ្ទះ​ជួល​ហ្គោ​ដ​ឡាក់ នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កាលពី​ថ្ងៃទី​១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ការចុះ​បង្ក្រាប​នេះ មានការ​ដឹកនាំ​សម្របសម្រួល​នីតិវិធី ដោយ​លោក គង់ សំ​សារ៉េត ព្រះរាជអាជ្ញារង នៃ​អយ្យការ​អម​សាលាដំបូង​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រួម​និង​ប៉ូលីស​ចិន​ចំនួន​០៧​នាក់…

សមាគមទេសចរណ៍ ថ្កោលទោសភ្ញៀវទេសចរមួយរូប ថតវិដេអូរិះគន់ សំរាមនៅក្រុងភ្នំពេញ(មានវិដេអូ)

បន្ទាប់ពីមានបុរសជនបរទេសម្នាក់ ចូលមកលេងនៅកម្ពុជា ហើយថតវីដេអូកន្លែងកខ្វក់មួយចំនួនតូច បង្ហោះដើម្បីបន្លាចភ្ញៀវទេសចរមិនឲ្យមកលេងកម្ពុជានោះ, នៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ លោកស្រី ឆាយ ស៊ីវលីន ប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជា បានចេញមកធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះជនបរទេសរូបនោះ និងចាត់ទុកថា ទង្វើរបស់ជនបរទេសរូបនោះ ព្រោះតែស្វែងរកសេវាបម្រើតណ្ហាផ្លូវភេទមិនបានទើបធ្វើបែបនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានេះ លោកស្រី ស៊ីវលីន បានស្នើឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចតាមរកជនបរទេសរូបនោះ…