ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយអង្គការ WCS អង្គការ CI ​និងអង្គការ Wildlife Alliance  យើងបានលក់ភ្នាក់ងារមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនគឺអង្គការសត្វព្រៃកែវរីម (នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង) ។ ស្ថិតនៅក្រោមតំបន់សត្វព្រៃភាគខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមសុខុមាលភាពដោយគម្រោងអភិរក្សនិងអភិរក្សចំនួន ១១ លានដុល្លារ។

ក៏ដូចជាការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវិតរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលឆ្លើយតបនឹងគោលការណ៍ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយចីរភាព។ លោកសាយសំអាល់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថា“ នេះគឺជាឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤ នៃសន្និសីទស្តីពីការអនុវត្តបរិស្ថានក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ និងរបៀបវារៈការងារឆ្នាំ ២០២០ នាថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា។

គួរកត់សម្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានលក់កាបូនទៅ ឲ្យ សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការ WCS បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរឥណទានកាបូនចំនួន ២៩២.៦៩០ ហិកតាទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន។ ឌីជេនៅថ្ងៃទី ១១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៦ ។ថវិកាទាំងអស់នេះនឹងត្រូវប្រើដើម្បីការពារព្រៃឈើនិងអភិវឌ្ឍជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន។ រហូតមកដល់ពេលនេះមានតែប្រទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅអាស៊ានទេដែលបានលក់ឥណទានកាបូននៅក្នុងទីផ្សារកាបូនស្ម័គ្រចិត្ត។

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *