ការស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី ៣ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់មុនពេលកំណត់ខណៈដែលការសាងសង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល ៣០  ៤០% ។ នេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន។

ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី ៣ កំពុងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ស៊ាងហៃរបស់ប្រទេសចិននិងត្រូវបានសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានចម្ងាយជាង ៥២ គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងថវិកាសរុបប្រមាណ ២៧៣ លានដុល្លារហិរញ្ញប្បទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលចិន។ការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់មានទទឹងរហូតដល់ ២៧ មសម្រាប់ទីក្រុងនិង ២៥ ម៉ែត្រសម្រាប់អ្នកនៅខាងក្រៅវានឹងចំណាយពេល ៤២ ខែដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ ២០២១ ។

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *