កញ្ជ្រិលគឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅអាស៊ី។ នៅពេលនេះអាមេរិចក៏បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកញ្ជ្រិល។ នៅពេលនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ (CDC) បានប្រកាសថាជំងឺកញ្ជ្រិលមានអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង ២៥ ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនិងសេវាមនុស្ស (HHS) បានជំរុញឱ្យប្រជាជនទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្តាសាយទាន់ពេលវេលាដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ។

HHS បញ្ជាក់ថាមានតែវ៉ាក់សាំងទេដែលអាចការពារជំងឺពីការរីករាលដាលបាន។ ញូវយ៉កគឺជាកន្លែងដែលមានជំងឺកញ្ជ្រិលច្រើនបំផុត។ជាមួយគ្នានេះអ្នកជំនាញជំងឺកញ្ជ្រិលនៅកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងថាជំងឺនេះច្រើនកើតមានចំពោះកុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមាររងគ្រោះដោយសារជំងឺរបេងអ្នកដែលមិនបានបំបៅដោះជាលើកដំបូងនិងកំពុងរស់នៅ។ កង្វះអនាម័យប្រចាំថ្ងៃ។

កុមារដែលមានជំងឺកញ្ជ្រឹលអាចបណ្តាលឱ្យចុះខ្សោយប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដែលបណ្តាលឱ្យកុមារមានមុខងារបញ្ញាខ្សោយការចងចាំខ្សោយនិងការវិវត្តយឺត។ ជាការកត់សម្គាល់កុមារដែលមានជំងឺកញ្ជ្រិលមានហានិភ័យនៃការក្រិនជាពិសេសមនុស្សពេញវ័យ។អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបានពន្យល់ថាកុមារដែលមានជំងឺកញ្ជ្រឹលគួរតែសម្រាកឱ្យបានច្រើននិងផឹកទឹកឱ្យបានច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមកុមារព្រោះថាកុមារដែលមានជំងឺកញ្ជ្រិលមានគ្រុនក្តៅខុសពីធម្មតា។

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *