ប្រជាកសិករ​នៅ​ស្រុក​ស្វាយចេក​និង​ស្រុក​ផ្សេង​ទៀតថា ស្រូវកណ្តាល​នា​រដូវ​ប្រមូល​ក្នុង​ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​បាន​ទិន្នផល​ក៏​ទាប​តម្លៃ​ស្រូវ​ក៏​ថោក ។កសិករ​ប្ល​ច​ព្លឿ​ន​ភេទ​ស្រី​នៅ​ឃុំ​ស្លក្រាម​ស្រុក​ស្វាយចេក​ប្រាប់​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​២០​ខែវិច្ឆិកា​ថា​ស្រូវស្រាល​ពូជ​សុ​ម៉ាលី​ពូជ​ផ្កា​រំ​ដូ​ល​ក្នុង​រដូវវស្សា​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​បាន​ទិន្នផល​តែ​ពី​១,៤​ទៅ​២​តោន​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​១​ហិច​តា​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តម្លៃ​លក់​ឱយ​ឈ្មួញកណ្តាល​នៅ​មាត់​ផ្លូវ​ជិត​ស្រែ​បាន​តម្លៃ​ពី​៨,១​បាត​ទៅ​៨,៣​បាត​(​ឬ​ជាង​៨០០​រៀល​/​គ​ក្រ​)​ក្នុង​១​គ​ក្រ​ស្រូវ​សើម​។​គឺ​ទាប​ជាង​ឆ្នាំ​២០១៨​ដែល​ទិន្នផល​បាន​ពី​១,៧​តោន​ទៅ​៣​ត​ក្នុង​១​ហិកតា​ហើយ​លក់​អោយ​ឈ្មួញ​បាន​តម្លៃ​ពី​៩,២​បាត​ទៅ​១២​បាត​ក្នុង​១​គ​ក្រ​(​ឬ​ជាង​៩០០​ទៅ​១៤០០​រៀល​/​គ​ក្រ​) ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯ​កសិករ​ឈ្មោះ​សាត​សា​រុំ​ភេទ​ប្រុស​នៅ​ភូមិ​/​ឃុំ​តា​បែន​ស្រុក​ស្វាយចេក​ដែរ​ប្រាប់​នា​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​២០​ខែវិច្ឆិកា​ក្នុង​តួលេខ​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា​នៅ​ដែរ​ហើយ​ថា​ស្រូវវស្សា​ទាំង​ស្រាល​កណ្តាល​គឺ​ជួប​គ្រោះរាំងស្ងួត​រួច​បន្ត​ជួប​គ្រោះទឹកជំនន់​ទៀត​។​ប៉ុន្តែ​លោក​លឿង​សុភ​ក្តិ​អភិបាលស្រុក​ស្វាយចេក​ថ្លែង​ជា​ចំហរ​ថាបើ​គិត​ជារួម​កុំ​គិតតែ​នៅ​ចំណុច​ណាមួយ​ជា​មធ្យម​នៅ​ស្រុក​ស្វាយចេក​ហាក់​បាន​រើប​រើរួច​ពី​ទ្វេរ​គ្រោះធម្មជាតិ​គឺ​គ្រោះរាំងស្ងួត​នៅ​ដើម​និង​កណ្តាល​រដូវ ។​ដល់​ចុងរដូវ​ជួប​គ្រោះទឹកជំនន់​ដោយ​អន្លើ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ​ដែនដី​និង​ជំនាញ​ថា​ជារួម​គឺ​ទិន្នផល​ពី​ជិត​២​តោន​ក្នុង​១​ហិច​តា​ប៉ុណ្ណឹង​ខ្ពស់​តម្លៃ​ស្រូវ​ពី​៨​ទៅ​៨,៣​បាត​ក្នុង​១​គ​ក្រ​ថ្លៃ​សមរម្យ​ដែរ​ហើយ​ព្រោះ​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​ស្រុក​នេះ​ក័​ដូច​ស្រុក​ឯទៀត​ដំណាំ​ស្រូវវស្សា​បាន​ជួប​ទ្វេរ​គ្រោះធម្មជាតិ​គឺ​រាំងស្ងួត​និង​ត​មកជួប​គ្រោះទឹកជំនន់​ដោយ​ដុំ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោង​ទិន្នន័យ​ស្ថានភាព​នៃ​ការប្រមូល​ផល​ស្រូវ​រដូវវស្សា​ឆ្នាំ​២០១៩២០២០​មកទល់​ថ្ងៃទី​១៨​ខែវិច្ឆិកា នៅ​ទាំង​៩​ស្រុក​ក្រុង​ការប៉ាន់ប្រមាណ​ផ្ទៃដី​ដែល​ត្រូវ​ប្រមូល​ផល​ស្រូវស្រាល​បាន​បាន​៧៧.៤៩១​ហិច​តា​,​ស្រូវកណ្តាល​បាន​១១.៥៣៦​ហិកតា​,​ស្រូវធ្ងន់​បាន​២៦,២៣២​ហិកតា​និង​ស្រូវ​ឡើង​ទឹកបាន​៧,១៧៧​ហិកតា​។​

ក្នុងនោះ​ការប៉ាន់ស្មាន​ផ្ទៃដី​ដែល​ប្រមូល​រួចៈ​ស្រូវស្រាល​៧៣,១៤០​ហិកតា​ឬ​ជាង​៩៤​ភាគរយ​បរិមាណ​ផល​៣២២,០១៧​តោន​។​ស្រូវកណ្តាល​បាន​៤៩,៥២៩​ហិកតា​ឬ​៣៩​ភាគរយ​បរិមាណ​ផល​១២៥,៣១០​ហិច​តា ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ រស្មីកម្ពុជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *