“​លា​ហើយ​ឥណ្ឌា លា​ផ្តាំ​កូនចៅ លា​ពេទ្យ​ឃោ​រឃៅ សម្លាប់​ប៉ា​ខ្ញុំ​” នេះ​ជា​ចំណងជើង ​នៃ​សារ​ដែល​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​កមួយ​ឈ្មោះ Bee Kin បាន​បង្ហោះ​សារ ​ចែករំលែក​ពី​បទ​ពិសោធន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែល​បាន​ជួប​ ទៅ​កាន់​មហាជន​ឲ្យ​មានការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន សូមលើកយក​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ផ្សាយជូន​ខាងក្រោមនេះ ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«​លា​ហើយ​ឥណ្ឌា ​លា​ផ្តាំកូន​ចៅ លា​ពេទ្យ​ឃោ​រឃៅ ​សម្លាប់​ប៉ា​ខ្ញុំ​» ​រឿង​នេះ​សូម​ផ្តាំ​ទៅ​បងប្អូន​ញាតិ​មិត្ត​ទាំងអស់ ​កុំអោយ​ជួប​រឿង​ដូច​ខ្ញុំ ប៉ា​ខ្ញុំ​គាត់​មាន​ដុំ​សាច់​នៅ​ថ្លើម​ខាងស្តាំ​ ហើ​យ​បាន​ទៅ​ពិនិត្យ​សុខភាព​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ពេទ្យ​ថៃ ​ក៏​បាន​និយាយ​ថា ​គាត់​នឹង​អាច​ជា​ ប្រ​សិន​បើគាត់​ធ្វើការ​វះកាត់​អោយ​បាន​លឿន​បំផុត​ព្រោះថា​ កម្រឹត ​Alpha (​មហារីក​) ​ត្រឹមតែ​1900​ ប៉ុណ្ណោះ​… ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែ​ខ្ញុំ ​មិន​ព្រម​ទេ ​ព្រោះ​គិត​ថា ​ថ្លើ​ម ​គឺជា​កន្លែង​សំខាន់​ណាស់ ​នៅ​ក្នុង​រាង​កាយ​ ហើ​យ​ក៏​សម្រេចចិត្ត​ សួរ​គេ​សួរ​ឯង​សិន ​ដើ​ម្បី​យក​មក​ពិភាក្សា​ជាមួយ​បងប្អូន​… ជួបជុំ​គ្នា​ហើ​យ ​ក៏​បាន​សម្រេចចិត្ត​ថា ​ទៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ព្រោះ​មាន​គេ​ច្រើ​ន​ដែរ ​ដែល​វះកាត់​ជោគជ័យ​នៅ​ឥណ្ឌា… ។ គេ​បាន​និយាយ​ថា​ នៅ​ឥណ្ឌា ជំនាញ​ខាង​ថ្លើ​ម​ណាស់ ​គេ​អាច​វះកាត់, ​ប្តូរ ​ឫ​ក៏​ព្យាបាល​បាន​… ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិន​បង្អង់​ទេ ​ខំ​ជិះ​ពី​ថៃ ​មក​ភ្នំពេញ​ទាំង​យប់ ​ហើ​យ​ក៏​បាន​មក​ដល់​ឥណ្ឌា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ​ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៩ មក​ដល់​ហើ​យ ​ក៏​បានអោយ​គេ​មើល​ឯកសារ​ពី​ថៃ ​ហើ​យ​បាន​ពិភាក្សា​ជាមួយ វេជ្ជបណ្ឌិត ចំនួន៤​នាក់ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​មិន​ទាន់​សម្រេច​ដែរ ។ ​សុខចិត្ត​អោយ​គេពិនិត្យសុខភាព​ម្តងទៀត​ ទាំងអស់​ហើ​យ យក​ទៅ​ពិភាក្សា​ជាមួយ វេជ្ជបណ្ឌិត២​នាក់​ទៀត គឺវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញវះកាត់ និងវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅ តែ​ច​ម្លើ​យ​គឺ​ដូច​គ្នា ​នឹង​ខាងពេទ្យ​ថៃ​ដែរ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុង​ក្រោយ​ពួក​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​សួរ​ទៅ វេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់​ថា​ តើ​ក្នុងអំឡុងពេល​វះកាត់​ និង​ក្រោយពេល​វះកាត់ តើ​គាត់​អាច​នឹង​មាន​ហានិ​ភ័យ ​ដល់​អាយុជីវិត​ប៉ុន្មាន​ភា​ឝរយ​ដែរ ? ​ហើ​យ​ពេទ្យ​ក៏​បាន​ពន្យល់​ថា «ហា​និ​ភ័យ​ក្នុង​ការ​វះកាត់​មាន​តែ​១​ទៅ​២%ប៉ុណ្ណោះ តែ​បើមេរោគ​មហារីក ​អាច​នឹង​មក​វិញ​៧០% និង៣០%ទៀត​មិន​មក​វិញ​ទេ ហើ​យ​គេ​បាន​បញ្ជាក់​ថា ​បើ​មាន​បញ្ហា​អី ​គេ​នឹង​អាច​ដូរ​ថ្លើ​ម​ជួយ​យើ​ង​បាន​» ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ៊ីចឹ​ង​ហើ​យ​ ពួក​យើង​ក៏​មាន​ភាព​កក់ក្តៅ ​នឹង​ជឿជាក់​លើ វេជ្ជបណ្ឌិត​ជា​ខ្លាំង ហើ​យ​បាន​ធ្វើការ​សម្រេចចិត្ត​ភ្លាម ​ព្រោះ​ចង់អោយ​ប៉ាឆា​ប់​ជា ​ឈប់​គិត ​ឈប់​ខ្វល់​ពី​ជំងឺ​ហ្នឹង​ទៀត ប៉ុន្តែ​ជា​អកុសល​គាត់​ មិន​បាន​ស្លាប់​ដោយ​មេរោគ​មហារីក​ទេ ​គឺ​គាត់​ស្លាប់​ដោយ​ប​ចេ្ច​ក​ទេសរបស់​ពេទ្យ​ទៅ​វិញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃ​ទី​មួយ ​ដែល​ពេទ្យ​ធ្វើ​ការ​វះកាត់​គាត់រួច​ហើយ​ មិន​មានអី​ទេ សភាព​ធម្មតា ​លុះដល់​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ពីរ ​អ្នកបកប្រែ​ក៏​បាន​ខ​លម​ក​ប្រាប់​ថា ​គាត់​រើ​ពេក ​របូត​ទុយោ​ឈាម​ដែល​ចេញពី​ពោះ​ អ៊ីចឹង​ហើ​យ ​គេ​ក៏​យក​គាត់​ទៅ​ដោះ​ថ្នេរ​ដែល​បាន​វះ ​ដើ​ម្បី​ដាក់​ម្តងទៀត​ ​ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​គេ​ធ្វើ ​គឺ​មិន​ដូច​ការ​ប្រាប់​យើ​ង​ទេ ​រយៈពេល​២​ម៉ោងជាង ​ពេល​ដែល​រួចរាល់​ គេ​បាន​ប្រាប់​យើ​ង​ម្តងទៀត​ថា​ គេ​បាន​ដាក់​ម៉ា​ស៊ី​ន​ចូល​ទៅ​អ៊ុត​ថ្លើម​គាត់​ ដែល​នៅ​សល់​មួយ​ជំ​ហៀ​ង ​ដើ​ម្បី​ឃាត់ឈាម ​ដែល​ហូរ​មិន​ឈប់ ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះតែ​ការ ​ធ្វេស​ប្រ​ហែ​ស​របស់​ពេទ្យ​ ទើ​បក្រោយ​ពេល​អ៊ុត​ ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ ​គេ​បាន​ដាក់​ឈាម​រហូត​អស់​ជាង​៣០​ប្លោក ​ដែល​នាំ​អោយ​គាត់​ ប៉ះពាល់​ទៅ​ដល់​សេរី​រា​ង្គ​ផ្សេង​ៗ ​ដូច​ជា​សួត បេះដូង និងតម្រងនោម​ជា​ខ្លាំង ​ហើ​យ​គាត់​ ក៏​ចាប់​ផ្តើ​ម​ខ្សោយ​ទៅ​ ខ្សោយ​ទៅ​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៨ ​ក្រោយ​ពេល​វះកាត់​ គាត់​ក៏​បាន​ផុត​ទៅ(ស្លាប់) ​ទាំង​ដែល​មិន​អស់ចិត្ត ​ព្រោះថា​ សុខភាព​របស់​គាត់​ រឹង​មាំ​ធម្មតា​ ពិសារ​បាន ​ស​ម្រា​ន​លក់ ​ហើយ​ថែម​ទាំង​គ្មាន​ឈឺ​អ្វី​បន្តិច​សោះ ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ទៅ​ជាអ៊ីចឹង ? ចុង​ក្រោយ​ គេ​បាន​ត្រឹម​និយាយ​ថា គេ​អស់​លទ្ធភាព​ហើ​យ​សូ​ម្បី​ពាក្យសុំ​ទោស​ចេញពី​មាត់​វេជ្ជបណ្ឌិត​មួយ​ម៉ាត់​ ក៏​គ្មាន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក Bee Kin ដដែលបញ្ជាក់ថា ​ធម្មតា​ ជា​ទូទៅ​មុន​ពេល​ដែល​ចូល​ដល់​ដំណាក់​វះកាត់ ​វេជ្ជបណ្ឌិត​ត្រូវ​មើល លើ​គ្រប់យ៉ាង​ ដើ​ម្បី​ចៀស​វាង​មាន​បញ្ហា​ក្នុង​ពេល​វះ ​និង​ក្រោយ​ពេល​វះ​ តែ​នេះ ​វះកាត់​យើង​មាន​បញ្ហា​ហើ​យ ​បែរជា​មិន​ជួប​ ផ្តល់​យោបល់​អោយ​យើ​ង​ថា ​ត្រូវ​មាន​ជម្រើ​សណា​ ដែល​ល្អ ​សម្រាប់​ជួយ​សង្គ្រោះ​ទេ ​បែ​រជាស​ម្រេច​ខ្លួនឯង​ថា ​ត្រូវ​អ៊ុត​ថ្លើ​ម​គាត់​ម្តងទៀត​ទៅ​វិញ​ (​អាច​ប្តូរថ្លើ​ម ​ជួ​យស​ង្រោះ​បាន​ នៅ​ពេល​ដែល​ដោះ​អ៊ុត​ថ្លើ​ម​គាត់​ម្តងទៀត​) ធម្មតា​ទេ​ គាត់​ជា​មនុស្ស​ចាស់ ​មិន​អាច​ទៅ​ស៊ូ ​ជាមួយនឹង​ការ​វះកាត់​ ជា​២ ​ទៅ​៣​ដង​បាន​ទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែ​ខ្ញុំ​វិញ​ ហៅ​ក៏​លេង​លឺ ​សួរ​ក៏​លេង​បាន​ឆ្លើ​យ ​ចង់​ជួប​ក៏​លេង​បាន​ឃើ​ញ សល់​ត្រឹមតែ​រូបថត​ តើ​វា​ឈឺ​ប៉ុនណា​ ? ហើ​យ​ពួក​យើ​ង ​ក៏​មិន​បាន​សួរនាំ​អី​ទៀត​ដែរ​ ព្រោះ​ដឹង​ថា​ ទោះជា​យ៉ាងណា​ ក៏​មិន​អាច​ហៅ​គាត់​បាន​មក​វិញ​បាន​ទេ ​។

អ៊ីចឹង​ហើ​យ ​ទើ​ប​ខ្ញុំ​សូម​ផ្តាំ​ផ្ញើបង​ប្អូន​ទាំងអស់ ព្រោះ​នេះ​ជា​មេរៀន​ជីវិត​មួយ​​ ដែល​ត្រូវ​ចង​ចាំ​ មិន​អាច​បំភ្លេច​ជា ​រាង​រហូត ហួស​ហើយ ​ក៏​មិន​បាន​ទៅ​បន្ទោស​អ្នក​ណា​ដែរ​ មាន​តែ​បន្ទោស​ខ្លួនឯង ​ដែល​ជឿជាក់​ខ្លាំង​ពេក​
ចុង​ក្រោយ ​សូម​ផ្តាំ​ផ្ញើ​ជូន​ដល់​ពេទ្យ​ទាំងអស់​ សូម​អោយ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ និង​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន ​មុន​នឹង​សម្រេចចិត្ត​ធ្វើ​ការ​វះកាត់​អ្វីមួយ ព្រោះថា​ ជីវិត​មនុស្ស​ គឺ​មាន​ត​ម្លៃ​ណាស់​ មិន​អាច​យក​លុយ​ទៅ​ទិញ​បាន​ទេ​ បើ​សិន​ខុស​ហើយ​ គឺ​ត្រូវ​ខុស​មួយ​ជីវិត រីឯ​សាច់ញាតិ​បងប្អូន​វិញ ​ក៏​ត្រូវ​រង​ទុក្ខ​ឈឺចាប់​ណាស់ ពាក្យ​ចុង​ក្រោយ​ដែល​លឺ​ចេញពី​មាត់​គាត់​ គឺ​ផ្តាំកូន ផ្តាំចៅ​ ផ្តាំ​គ្រប់​គ្នា ​កុំទៅ​ឥណ្ឌា​ទៀត​ ខុស​តែ​គាត់​មួយ​ទៅ​បាន​ហើ​យ… ​ឈឺចាប់! ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ kbn

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *