តារាសម្តែងអ៊ឹម ជីវ៉ា បានអះអាងថា លោកនឹងព្រមធ្វើតាមលោកហេង ឡុង ប្រសិនបើគូស្នេហ៍អ្នកនាងចន ច័ន្ទលក្ខិណា រូបនេះ តម្រូវឱ្យមានសន្និសីទកាសែតណាមួយនៅពេលដែលទំនាស់រវាងលោក និងលោកឡុង ត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោយពីមានការអន្តរាគមន៍សម្របសម្រួលពីលោកជំទាវហ៊ុន ស៊ីណាត ដែលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ លោកជីវ៉ា ថា តាមមើលទៅ ការធ្វើសន្និសីទកាសែតនោះប្រហែលជាមិនអាចមានរៀបចំច្រើនជាងមាន។

លោកអ៊ឹម ជីវ៉ា ថ្លែងថា “ខ្ញុំចាំតែតាមក្រោយលោកហេង ឡុង ទេបង! បើគាត់ចង់ឱ្យធ្វើសន្និសីទកាសែតណាមួយកើតឡើងក្រោយពេលដែលរឿងនេះត្រូវបានសម្របសម្រួល ឈានទៅរកការបញ្ចប់តាមការឱ្យយោបល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនោះ ខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមកម្មវិធីសន្និសីទកាសែតហ្នឹងភ្លាម”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជីវ៉ា បន្តថា “ខ្ញុំក៏ចង់ឱ្យមានការធ្វើសន្និសីទកាសែតដែរ បើសិនជាគាត់ចង់ឱ្យមាន ព្រោះអាចឆ្លើយសំណួរអ្នកកាសែត ប៉ុន្តែតាមមើលប្រហែលជាមិនធ្វើសន្និសីទកាសែតច្រើនជាងធ្វើ ព្រោះអី! រហូតដល់ពេលនេះ ខ្ញុំអត់ទាន់ត្រូវបានគេប្រាប់ថា ត្រូវត្រៀមធ្វើសន្និសីទកាសែតទេ!”។

ជម្លោះរវាងតារាសម្តែង អ៊ឹម ជីវ៉ា និងលោកហេង ឡុង ដែលជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកនាងចន ច័ន្ទលក្ខិណា កើតមានក្រោយពេលដែលលោកជីវ៉ា ដើរចេញពីបម្រើការនៅសមាគមសិល្បករខ្មែរ ហើយតារារូបនេះបានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ទៅ៩ចំណុចឱ្យទៅលោកហេង ឡុង ឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនៅក្នុងសមាគមផ្ទាល់តែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែចំណុចពិសេសនោះ គឺជីវ៉ា បញ្ជាក់ថា សូមឱ្យលោកឡុង បំភ្លឺរឿងប្រាក់ដែលសមាគមទទួលបានជំនួយពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសប្បុរសជនចំនួន១៨ម៉ឺនដុល្លារ ជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះ តើលុយនោះធ្វើអីខ្លះ?

ភ្លាមៗនោះ លោកហេង ឡុង បានចេញមកអះអាងថា រឿងលុយនោះលោកមិនបានយកមួយរៀល មកចាយវាយផ្ទាល់ខ្លួនទេ ហើយបើលោកមានការកឹបកេងលុយនោះមែន សូមឱ្យជីវិតលោកបរាជ័យ។

គូស្នេហ៍ថ្មីរបស់អ្នកនាងចន ច័ន្ទលក្ខិណា ក៏បានដាក់ឱសានវាទរយៈពេល២៤ម៉ោង ដើម្បីឱ្យអ៊ឹម ជីវ៉ា សុំទោសជាសាធារណៈ ប៉ុន្តែជីវ៉ា ឆ្លើយថា NO ! ទើបធ្វើឱ្យលោកឡុង រៀបចំពាក្យបណ្តឹងប្តឹងអ៊ឹម ជីវ៉ា ទៅតុលាការតែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណា ដោយឃើញមានភាពចម្រូងចម្រាសបែបនេះ លោកជំទាវហ៊ុន ស៊ីណាត ដែលជាប្អូនស្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន បានចេញមកអន្តរាគមន៍ដើម្បីឱ្យទាំងសងខាងបញ្ចប់រឿងនេះតាមរយៈការផ្សះផ្សាគ្នា មិនចាំបាច់ឡើងតុលាការឡើយ។

ប៉ុន្តែយ៉ាងណា មហាជនជាច្រើន រួមទាំងសិល្បករផង នៅតែចង់ឱ្យលោកហេង ឡុង បកស្រាយរឿងលុយនោះដូចការស្នើសុំរបស់អ៊ឹម ជីវ៉ា ដែលក្នុងនោះក៏មានតារាចម្រៀងទិត្យ វិច្ឆិកា ផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ៊ឹម ជីវ៉ា បន្ថែមថា “រឿងនេះមានការសម្របសម្រួលពីថ្នាក់ដឹកនាំ អ៊ីចឹងអាចចប់ដោយមិនបាច់ឡើងតុលាការទេ ព្រោះគាត់ឱ្យ អនុសាសន៍រស់ក្រោមដំបូលសន្តិភាពតែមួយ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនសុំទោសលោកហេង ឡុង ដដែល។

លោកជីវ៉ា បន្ថែមទៀតថា “រឿងដែលគាត់មិនឆ្លើយបំភ្លឺរឿងលុយនោះ ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមកពីបញ្ហាអីដែរ តែបើតាមដឹង សូម្បីតែខាងគយអីក៏គេប្រកាសការចំណាយចំណូលរបស់គេប្រចាំឆ្នាំដែរ។ ឥឡូវខ្ញុំស្ងប់ស្ងាត់សិន អត់ទាន់បញ្ចេញសារណាមួយទេ ព្រោះកាន់ទុក្ខសម្តេចរាជបុត្រី ព្រះរៀម នរោត្តម បុប្ផាទេវី ហើយចាំបុណ្យព្រះសពទ្រង់រួចហើយ ខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតពីរឿងនេះតែម្តង”៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ នគរធំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *