សេចក្ដីរាយការណ៍បានឲ្យ ដើមរាំង ដឹងថា៖ ដីសឹករងស្រុកស្នួល ពីមុនមកតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៤ មានទំហំជាង៧ហិកតា!។លុះដល់កំឡុងឆ្នាំ២០០១ លោក យិន ហម អតីតមេបញ្ជាការសឹករងស្រុកស្នួល បានកាត់បែងចែកដីមួយផ្នែកតូច នៅប៉ែកខាងក្រោយ!។ឲ្យកូនទាហាន ប្រមាណជាង១០នាក់ ក្នុងម្នាក់ៗបានក្បាល១០ម៉ែត្របណ្ដាយ៣០ម៉ែត្រ! កាន់កាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះក្រោយមក មេទាហាន រូបនេះត្រូវបានផ្លាស់ចេញ! ដាក់លោក យ៉ាន សុវណ្ណ ឡើងជំនួសក្លាយជាមេសឹករងស្រុកស្នួល។
សេចក្ដីរាយការណ៍ដដែលបន្តថា៖ តាំងលោក យ៉ាន សុវណ្ណ ឡើងជាមេទាហានស្រុកស្នួលមក គឺរឹតតែយ៉ាប់លើសដើម!។ពោលគឺ!លោក យ៉ាន សុវណ្ណ បានប្រើកងកម្លាំងក្រោមឱវាទ មកបម្រើការងារឯកជនផ្ទាល់ខ្លួន!។ក្នុងការចាត់ចែងសំអាត ទីធ្លាបរិវេណបុកគ្រឹះសង់ផ្ទះល្វែង និងអង្កន់វាស់ដីឡូត៍លក់! ខណៈដីទាំងនេះពីមុនមកជាដីសារភណ្ឌសឹករងស្រុកស្នួល សុទ្ធសាធ!។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពបង្ហើបថា៖ លោក យ៉ាន សុវណ្ណ បានរត់ការកាត់ផ្ដាច់ ដីសារពើភណ្ឌ ចេញពីបន្ទាយទាហាន ប្រមាណជាង ២ហិកតា យកធ្វើការកម្មសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួន!។ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មសង់ផ្ទះល្វែងលក់និង ពុះឡូត៍លក់ ឲ្យពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំង ក្រោមឱវាទ ។!ជាក់ស្ដែងគាត់លក់១ឡូត៍ ក្បាល៥ម៉ែត្រ បណ្ដាយ៣០ម៉ែត្រ តម្លៃ១,០០០$សម្រាប់ទាហានក្រោមឱវាទ។បើលក់ឲ្យពលរដ្ឋ ក្នុង១ឡូត៍ទំហំប៉ុនគ្នាតម្លៃចាប់ពី៥,០០០$ទៅ៦,០០០$ ក្នុង១ប្លង់ស្មើ១ម៉ែត្រក្បាលដីតម្លៃ១,២០០$។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវនេះដែរ ពលទាហាន២រូបត្រូវលោក យ៉ាន សុវណ្ណ ស្នើកាត់ឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌកងទ័ព។បន្ទាប់ពីពួកគេនាំគ្នា ៥ទៅ៦នាក់ ឡើងទៅទីបញ្ជាការសឹករង ខេត្តក្រចេះ ដើម្បីប្ដឹងរាយការណ៍រាល់ទំនាស់ និងសកម្មភាពខាងលើ កាលពីថ្ងៃទី១៨,១១,២០១៩។ប្រភពផ្សេងទៀតបង្ហើបថា៖ លោក យ៉ាន សុវណ្ណ អាចឃ្វាលកាត់យកដីសារពើភណ្ឌ មកពុះឡូត៍លក់និងច្នៃធ្វើផ្ទះល្វែងបានបែបនេះ?។ក៍ព្រោះតែលោក ប្រើហេតុផលចែកឲ្យពលទាហាន! និងពុះចែកជាង៤០ឡូត៍។ក្នុងនោះ!គេឃើញដីប្រមាណជិត១០ឡូត៍ ដែលពុំសូវល្អមិនចំមុខ លោក យ៉ាន សុវណ្ណ បានចែកឲ្យកងកម្លាំងដោយមិនយកលុយមែន! សម្រាប់បញ្ជាក់ហេតុផលថាចែក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនិងនោះ!ដីប្រមាណជា៣០ឡូត៍ទៀត គឺលោក យ៉ាន សុវណ្ណ ចែកឲ្យទាហានក្នុង១ប្លង់១,០០០$ ។ខណៈដី១ប៉ែកទៀតជាប់គ្នា លោកកំពុងបុកគ្រឹះសង់ផ្ទះល្វែង!ជាបណ្ដើរៗ។ពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោក យិន ហម អតីតមេបញ្ជាការសឹករងស្រុកស្នួល បានថ្លែងប្រាប់ ដើមរាំង នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤,១១,២០១៩នេះថា៖ ដីសារពើភណ្ឌសឹករងស្រុកស្នួល ពីមុនមកមានទំហំជាង៧ហិកតាមែន!។
ប៉ុន្តែកាលលោកនៅជាមេបញ្ជាការ លោកបានកាត់មួយផ្នែកតូច នៅខាងក្រោយបន្ទាយ ឲ្យពលទាហានប្រមាណជាង១០ប្លង់។
នឹងរក្សាទុកដីសារពើភណ្ឌ សឹករងស្រុកជាង២ហិកតា សល់ពីនឹងទុកសម្រាប់បំរ៉ុង លុះក្រោយនេះគេចាត់ចែងម៉េចទៀតលោកមិនដឹងទេ!?។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ ដើមរាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *