ក្រុមអាជីវករ នៅស្រុកស្ទោងបានលើកឡើងជាចម្ងល់ថា រាល់សត្វនានាដែល បានយកទៅកាប់នៅក្នុងសត្តឃាតស្រុកស្ទោង គឺមន្ត្រីពេទ្យសត្វ តែងតែចៀរយកសាច់កន្លះគីឡូក្រាម ក្នុងមួយក្បាល មិនដឹងយកទៅអ្វី ឲ្យពិតប្រាកដ។យោងតាមសេចក្ដីរាយការណ៍ពីអាជីវករផ្សារស្ទោងថា មានភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនិងមន្រ្ដីពេទ្យសត្វប្រចាំការនៅសត្តឃាតដ្ឋានស្រុកស្ទោង ត្រូវបានពួកគាត់យល់ឃើញថា កំពុងតែអនុវត្តន៍ផ្ទុយពីគោលការណ៍ របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញនិងនេសាទ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមអាជីវកបានលើកឡើងថាភាពមិនប្រក្រតី របស់មន្ត្រីពេទ្យសត្វប្រចាំសត្វឃាតស្រុកស្ទោង ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក ចាន់ បញ្ញាវ័ន្ដ ប្រធានការិយាល័យផលិកម្មពហុព្យាបាលខេត្តកំពង់ធំ មាន៧ចំណុចដូចខាងក្រោមទី១ក្រោយពិឃាតសត្វរួច ទុកកាកសំណល់គ្មានអនាម័យមិនសំអាតធ្វើឲ្យកំទេចកម្ទីដែលសល់នៅរាយប៉ាយទី២យកតម្លៃលើសៀវភៅបន្ទុកខុសនិងគោលការណ៍ របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញនិងនេសាទ ទី៣ឲ្យមន្រ្ដីចូលនិវត្តន៍ មកធ្វើការ៥ ទៅ៦ឆ្នាំដើម្បីជំនួសដៃជើងមន្រ្ដីពេទ្យសត្វថ្មី ដែលស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ន ទី៤ចៀរយកសាច់ទៅពិនិត្យចាប់ពីកន្លះគីឡូក្រាមឡើងទៅក្នុងមួយក្បាល តែមិនប្រាកដថាយកទៅពិនិត្យនោះទេ រួចយកសាច់ទាំងនោះមកលក់ឲ្យអាជីវករវិញ ទី៥កៀបសង្កត់អាជីវករលើការផាកពិន័យច្រើនៗទៅលើសត្វឈឺ ទី៦មិនទាន់និយាយពីការបណ្ដោយឲ្យយកជ្រូកឈឺមកកាប់នោះទេទី៧ពួកគាត់បង់លុយតែមិនចេញបង្កាន់ដៃឲ្យរាប់សិបឆ្នាំមកហើយរហូតក្លាយជាទម្លាប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញបាតុភាពនេះ លោក ឈរ បៀងគង់ អនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញនិងនេសាទ ទទួលបន្ទុកពេទ្យសត្វ មិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលម្អិតនោះទេ ដោយលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងឲ្យប្រធានការិយាល័យកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញនិងនេសាទស្រុក ចុះទៅមើល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីនេះលោក គាង ផាន់ណា ប្រធានការិយាល័យកសិកម្មស្រុកសោ្ទងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាប៉ុន្មានចំណុចខាងលើនេះ លោកនិងហៅផ្នែកព្រមទាំងអាជីវករទាំងអស់មកប្រជុំដើម្បីសាកសួរបញ្ហានេះ ព្រោះបញ្ហាខ្លះលោកមិនបានដឹងនោះទេ ដោយសារមន្រ្ដីដែលចុះអនុវត្តន៍គេមិនសូវឲ្យតម្លៃមកលោក គឺគេឆ្លងទៅតែផ្នែកពេទ្យសត្វជាអ្នកសម្រេច ដោយគេមិនបានអនុវត្តន៍តាមច្បាប់ដែលបានចែងក្នុង អនុក្រឹតលេខ៣១៧និងសេចក្ដីសម្រេច លេខ២៤៣៣នោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកគាង ផាន់ណា បន្តថាក្នុងការដឹកនាំរបស់លោក មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហារវាងអាជីវករនិងមន្រ្ដីទេ តែធ្វើមិចបើគេមិនឲ្យសិទ្ធអំណាចមកយើងគ្រប់គ្រង។ ប៉ុន្ដែនៅពេលដែលមានបញ្ហាបើចង់ទម្លាក់កំហុសមកលើលោក គឺលោកមិនអាចទទួលយកបានទេ។ បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំរងចាំ នៅពេលដែលគេកាត់ឲ្យ មកឲ្យស្រុកជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញ ពេលនោះលោកនិងរៀបចំ ទៅតាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានការិយាល័យកសិកម្មស្រុកសោ្ទងបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើរកឃើញថាពេទ្យសត្វអនុវត្តន៍ខុស លោកនឹងរាយការណ៍ទៅមន្ទីរកសិកម្មខេត្តនិងការិយាល័យផលិកម្មពហុព្យាបាល ដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាកែតម្រូវលើកទី១ លើកទី២ ហើយបើគាត់នៅមិនកែទេ លោកនិងស្នើរសុំទៅអភិបាលស្រុកដើម្បីសុំបញ្ឍរជើងចោល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកលោក ចាន់បញ្ញាវ័ន្ដ ប្រធានការិយាល័យផលិកម្មពហុព្យាបាលខេត្តកំពង់ធំ អ្នកសារព័ត៌មានពុំអាចសុំការបកស្រាយបានទេជុំវិញការរិ:គន់ខាងលើនេះ ដោយសារខលទូសព្ទទៅ២ដងតែមិនទទួល។ជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីនេះ ក្រុមអាជីវករហាក់មិនសប្បាយចិត្ត ដោយសារតែការ លក់ដូរសាច់ជ្រូក សាច់គោ របស់ពួកគាត់មិនសូវចំណេញ ព្រោះពួកគាត់បង់លុយច្រើនពេកលើសេវាផ្សេងៗ។ ក្រុមអាជីវករសង្ឃឹមថា លោកសុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ នឹងជួយអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ជាក់ជាមិនខាន៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ សៀមរាបប៉ុស្តិ៍

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *