សមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាបសកម្មភាពរបស់ជនសង្ស័យ ២នាក់ ជាប្ដីប្រពន្ធ ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលក់ទារកទើបនឹងកើត ទៅឱ្យឈ្មួញដែលជាជនជាតិចិន នៅព្រំដែន វៀតណាម-ចិន កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ច បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ម្សិលមិញថា ជនសង្ស័យដែលមានវ័យ ២២ឆ្នាំ និង ២៨ឆ្នាំ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន នៅច្រកព្រំដែន Chi Ma ក្នុងស្រុក Loc Binh ខេត្ត Lang Son ភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាម នៅពេលពួកគេ ព្យាយាមឆ្លងចូលទៅចិន។ ចំណែក ទារកដែលទើបនឹងកើត មិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមចម្លើយសារភាព ជនសង្ស័យ ទទួលបានទារកពីស្ត្រីម្នាក់ទៀត ដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែង នៅខេត្ត Dong Nai ភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាម។ បន្ទាប់មក ពួកគេ បានផ្ដល់ប្រាក់ ១០លានដុង ប្រមាណ ៤៣០ដុល្លារអាមេរិក ឱ្យស្ត្រីរូបនោះ ដើម្បីយកទៅធ្វើសំបុត្រកំណើតក្លែងក្លាយមួយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមជនសង្ស័យ មានគម្រោងលក់ទារកនោះ ទៅឱ្យឈ្មួញចិនម្នាក់ ដែលមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណ ក្នុងតម្លៃ ២១៥០ដុល្លារ ក្នុងទារកម្នាក់។ មកទល់ពេលនេះ គេមិនទាន់ដឹងថា ក្រុមជនសង្ស័យ ធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពនេះ ប៉ុន្មានលើកនៅឡើយទេ។

សូមជម្រាបថា បច្ចុប្បន្ន ករណីត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការវៀតណាម ចាត់ចែងតាមនីតិវិធីច្បាប់ ខណៈទារកខាងលើ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្ត៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *